Jobs  |  EU  |  FR  |  NL
verzekering
Stel uw vraag aan Mathias
VoertuigenWoningGezinVrije tijdBeroepsleven
Familiale
Ethias Starter Pack
Digital Omnium

Hospitalisatie

Levensongevallen
  Product  
    Offerte    
    Detail    
  Hospitalisatie?  
  Algemene voorwaarden  
    Vragen en antwoorden    
  De juiste reflex  

Hospitalisatie

Een product van Ethias Verzekering

Wat moet u doen in geval van hospitalisatie?


> Indien u uw AssurCard gebruikt (formule Medi-Comfort en Medi-Plus):

 • Doe de aangifte van uw ziekenhuisopname ofwel via de Assurcardautomaat van het ziekenhuis,
  ofwel, nog gemakkelijker, via www.ethiashospi.be


 • U hoeft zelf niets voor te schieten en ook geen factuur te betalen als u het ziekenhuis verlaat, de facturen worden automatisch naar Ethias gestuurd (indien voor uw opname het derdebetaalsysteem wordt toegekend).


> Indien u uw Assurcard niet gebruikt:

 • Bij ziekenhuisopname of ernstige ziekte, dient u zo snel mogelijk hiervan aangifte te doen aan de hand van een medisch attest (PDF - 80 kb) 

 • Alle originele bewijsstukken (ziekenhuisfactuur, terugbetalingattesten van het ziekenfonds, ontvangstbewijzen van de apotheker, …) dienen originele documenten te zijn. Een kopie is niet voldoende!

 • Alle documenten dient u te bezorgen aan: 

  Ethias
  Dienst Schade Gezondheidszorgen
  Prins Bisschopssingel, 73
  3500 Hasselt

Vrijstelling (Medi-Comfort, Medi-Plus, Medi-Basis)


      € 125 per jaar en per verzekerde bij opname in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer

      € 250 per jaar en per verzekerde bij opname in een éénpersoonskamer


Vergelijkende tabel dekkingen en verzekerde bedragen


Medi-Comfort

Medi-Plus

Medi-Basis

Bij ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling, alsook bij dagopnames


Ziekenhuisopname

In een eenpersoons-, tweepersoons- of gemeen-schappelijke kamer: 
tot 3x ZIV (erelonen en supplementen inbegrepen). Geen limiet per jaar.

In een eenpersoonskamer : 
€ 40 per verpleegdag, wat het bedrag van de factuur ook is.In een tweepersoons- of gemeenschappelijke kamer : tot € 25.000 per jaar en per persoon (max 3x ZIV, erelonen en supplementen inbegrepen).

In een eenpersoonskamer : 
€ 40, € 80 of € 120 per verpleegdag (afhankelijk van de gekozen formule), wat het bedrag van de factuur ook is.

In een tweepersoons- of gemeenschappelijke kamer : tot € 6.200 per jaar en per persoon (max 3x ZIV, erelonen en supplementen inbegrepen).

Voor- en nazorg

1 maand voor en 3 maanden na de opname

Niet gedekt

Ernstige ziekten

Ambulante kosten bij een ernstige ziekten zonder beperking in tijd.

Niet gedekt

Niet-vergoedbare geneesmiddelen

Tot € 1.250 per jaar en per persoon voor niet vergoedbare geneesmiddelen en materialen tijdens de ziekenhuisopname.

Niet gedekt

Rooming in€ 25 per nacht bij kinderen tot 14 jaar

Niet gedekt

Niet gedekt

Alle bedragen worden geïndexeerd op basis van de evolutie van de index van de consumptieprijzen en op basis van de specifieke indexen, vermeld in artikel 138bis-4 § 3 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, als en voor zover de evolutie van deze specifieke indexen de evolutie van de index van de consumptieprijzen overschrijdt.


Voornaamste uitsluitingen
 • Traditionele uitsluitingen : oorlog, nucleaire risico’s en vrijwillig veroorzaakte letsels 

 • Vruchtbaarheidsbehandelingen, verjongingskuren en esthetische behandelingen, met uitzondering van plastische herstelheelkunde bij ziekte of na een gewaarborgd ongeval

 • Professionele beoefening van om het even welke sport

 • Sportbeoefening in de lucht of met gebruik van motorrijtuigen

Offerte en contractaanvraag