Jobs  |  EU  |  FR  |  NL
verzekering
Stel uw vraag aan Mathias
FIRSTLIFTBOOST
TOP FIRST

FIRST Invest

FIRST Junior
FIRST Pensioensparen
FIRST Fiscaal
  Product  

FIRST Invest

Een product van Ethias Verzekering

Opgelet : wij bieden de FIRST-producten niet meer aan !

De Europese Commissie heeft in mei 2010 het strategisch plan van Ethias goedgekeurd.

Aansluitend op deze beslissing werd de activiteit Leven voor particulieren geherpositioneerd, wat in het bijzonder inhield dat iedere nieuwe onderschrijving van een product van het FIRST-gamma definitief werd afgesloten.

Naast de rentecontracten (RENT), bieden wij u als verzekeringsagent voortaan een nieuw productgamma van de tak 21 aan, namelijk CertiFlex.

Voor bijkomende vragen over onze nieuwe producten, klik hier of bel naar 011 28 28 00.
Rendement
Het rendement van FIRST Invest wordt toegekend in de vorm van een jaarlijkse winstdeelname. Deze is afhankelijk van het jaarlijks nettorendement, gerealiseerd door het gekantonneerd fonds Ethias Invest Fund.

Dit gekantonneerd fonds  bestaat voor maximum 30% uit aandelen en voor minimum 70% uit obligaties.
 

Kosten

Instapkosten€ 0
(Buiten de wettelijke taks van 2% op de gestorte premies voor individuele levensverzekeringen)
BeheerskostenEr zijn geen andere beheerskosten dan die voor het beheer van het gekantonneerd fonds.
Uitstapkosten€ 0**

**In geval van een sterke beursdaling behoudt Ethias zich het recht voor een conjuncturele vergoeding in te  houden. Deze tijdelijke vergoeding is vastgesteld op 5 % en wordt enkel toegepast indien, op het ogenblik van de opname, de waarde van D.J. Eurostoxx 50 minimum 12,5 % lager is ten opzichte van de gemiddelde waarde van dezelfde maand een jaar geleden.


Fiscaal regime

Na 8 jaar is FIRST Invest vrijgesteld van roerende voorheffing.

In geval van een afkoop uitgevoerd in de loop van eerste 8 jaar, is er een roerende voorheffing verschuldigd van 25% op een, door de wetgever bepaald, forfaitair jaarrendement van 4,75 %. Het bijkomende rendement is vrijgesteld van roerende voorheffing.

FIRST Invest is niet fiscaal aftrekbaar.Vervolg

Elk jaar krijgt u een handig overzicht van uw FIRST Invest.

Bovendien kunt u de stand van uw FIRST Invest op elk moment online bekijken, via My Ethias, uw privé loket.


Documenten

Algemene voorwaarden FIRST Invest (PDF - 455 Kb) 


U moet over Acrobat Reader beschikken om bestanden in pdf formaat te kunnen lezen.
Als u Acrobat Reader niet hebt, kunt u deze hier gratis downloaden.