Tekst verkleinen  Tekst vergroten  |  EU  |  FR  |  NL
verzekering
verzekering particulierenverzekering ondernemingenverzekering collectiviteiten
  Sparen     Verzekeren  |
My Ethias
Stel uw vraag aan Mathias
CertiFlexRENTRekeningen
  Product  
    Simulatie    
  Detail  
  Nuttige tips  

CertiFlex

Ethias NV : uw verzekeringsagent

Met het CertiFlex-gamma, dat door Ethias wordt verdeeld, kunt u uw spaargeld in alle veiligheid en op uw eigen ritme opbouwen. Deze 3 formules van de Tak 21 garanderen u een volledige bescherming van uw gespaard kapitaal en worden overwogen in het kader van een belegging op middellange of lange termijn. Bovendien kunt u ook, naargelang de formule, een fiscaal voordeel genieten.

Rendement 2013 : 2,75%*
Uw voordelen

3 formules naar keuze : CertiFlex-8, CertiFlex Pensioen of CertiFlex Fiscaal

U geniet gedurende 8 jaar een gewaarborgde intrestvoet van 1,75% 

U loopt geen enkel risico voor het gespaarde kapitaal

U weet vooraf hoeveel uw spaargeld minimaal zal opbrengen

U voert uw stortingen vrij uit

U kunt een belastingvermindering van 30 % genieten (Certiflex Pensioen of Fiscaal)

 Meer weten over CertiFlex ...


* Dit product wordt sinds 10/02/2012 gecommercialiseerd. Het rendement van het jaar 2013 (onder voorbehoud van de goedkeuring door de algemene vergadering van de verzekeraar) en de rendementen uit het verleden zijn de volgende :

JaarRendement
(Gewaarborgde intrestvoet + Winstdeelname)
Rendement
(Na inhouding van de beheerkosten)
20122,75%2,57%
20132,75%2,57%

De jaarlijkse rendementen hierboven aangegeven worden toegepast op de verworven waarde op 31 december van het voorgaande jaar en op de stortingen, netto na taks en kosten, uitgevoerd in de loop van het afgelopen jaar. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst.


Zie ook ...

Informatiefolder (PDF)

CertiFlex Pensioen

CertiFlex Fiscaal

CertiFlex-8


Ethias nv rue des Croisiers, 24 4000 Luik. Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het FSMA nr. 14101A en handelend als agent van Integrale.

CertiFlex-8, CertiFlex Pensioen en CertiFlex Fiscaal zijn commerciële benamingen waaronder Ethias nv als verzekeringsagent contracten met flexibele premies van tak 21 aanbiedt. De verzekeraar is Integrale gvk Place St Jacques 11/101 4000 LUIK. Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenr. 1530