fr

Een Hart voor Sport

De voorbije jaren stonden voor Ethias in het teken van talrijke praktische innovaties, zowel voor de collectiviteiten als voor de particulieren.

Deze innovaties beantwoorden alle aan eenzelfde behoefte: een betere dienstverlening voor de verzekerden, vanuit een streven naar algemeen belang, bescherming van het milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

2 op 100 cardiovasculaire ongevallen gebeuren in het kader van de sportbeoefening. Deze ongevallen worden niet gedekt door de klassieke sportverzekeringspolissen.

Als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming besliste Ethias om de sportfederaties een uiterst aantrekkelijke dekking aan te bieden (1 euro per jaar en per lid) waarbij de cardio- en cerebrovasculaire ongevallen tijdens of onmiddellijk na de sportbeoefening worden gedekt.

Dit initiatief wordt aangevuld met opleidingen bij sportfederaties en -verenigingen voor het gebruik van defribillatoren (AED).

"Een Hart voor Sport" werd officieel gelanceerd ter gelegenheid van de Wereldhartdag van de WHO op 29 september 2012 en werd toegejuicht door talrijke sportverenigingen, Assuralia alsook de politieke wereld.

Dankzij deze innovatie kon Ethias een 3de DECAVI Trofee behalen.

 

Ontdek de andere innovaties

EthiasHospi - Eco-tarieven - Ethias-KMI Preventie - Easenet Pension - AssuKineAssurpharmaPublialtoBegunstigde My Ethias

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer