fr

Eco-tarieven

2012 stond in het teken van talrijke praktische innovaties, zowel voor de collectiviteiten als voor de particulieren.

Deze innovaties beantwoorden alle aan eenzelfde behoefte: een betere dienstverlening voor de verzekerden, vanuit een streven naar algemeen belang, bescherming van het milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Maar haar MVO-aanpak wil Ethias niet enkel de handelwijze van de onderneming, haar stakeholders en haar personeelsleden beïnvloeden, maar wil zij ook een verantwoordelijk gedrag op duurzame wijze promoten.

Meer nog dan via communicatiecampagnes besliste Ethias het verantwoordelijke gedrag van haar verzekerden te belonen dankzij de ontwikkeling van specifieke voordeeltarieven, de eco-tarieven.

  • Verzekering "minder dan 10.000 km": de bestuurders die weinig rijden en waarvan de bonus-malusgraad tussen 0 en 2 is, genieten een voordeeltarief voor hun Autoverzekering (-15 % op de BA en -10 % op de Omnium).

  • Specifiek tarief voor groene voertuigen: de bestuurders van elektrische of hybride voertuigen waarvan de CO2-uitstoot niet hoger is dan 100 gram genieten eveneens een korting op het tarief (respectievelijk -30 % en -20 % op de BA en de Omnium).

  • Beloning voor verantwoordelijk rijgedrag: een systeem van premiekortingen en "jokers" voor de bestuurders die sinds meerdere jaren geen ongeval in fout hebben gehad

  • Contract starter 29/29: bestuurders jonger dan 26 jaar, met een rijbewijs sinds minstens 3 jaar, die zich ertoe verbinden blijk te geven van een verantwoord rijgedrag worden beloond

  • Ecologische installaties: de ecologische installaties, zoals fotovoltaïsche panelen en zonneboilers, zijn standaard inbegrepen in de Woonverzekering.

  • Praktische gids voor het gebruik van elektrische voertuigen bestemd voor de lokale overheden: Ethias nam samen met FEDERAUTO en 4IS actief deel aan de realisatie van een praktische gids om de besluitvormers zo goed mogelijk te informeren over de uitdagingen van een toenemend gebruik van elektrische voertuigen in de openbare sector. Deze gids kwam aan bod tijdens presentaties en praktische workshops over het hele land.

Ontdek de andere innovaties

 

Een Hart voor Sport - EthiasHospiEthias-KMI Preventie - Easenet PensionApplicatie Auto 24/7 - AssuKineAssurpharmaPublialtoBegunstigde My Ethias

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer