fr

Milieu-impact

Change Over : en route vers la neutralité Carbone !

De klimaatverandering en de aantasting van het milieu vormen een existentiële bedreiging voor Europa en de rest van de wereld. Ze bedreigen ook het voortbestaan van de mensheid. 

Als reactie daarop heeft Europa de “Green Deal” gelanceerd met als doel om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn.

Ethias gaat nog een stap verder en wil dit doel al bereiken vanaf 2030 met haar plan "Change Over"!

De ambitie is om even succesvol te blijven, maar dan zonder fossiele energie.

Het plan “Change Over” zal zich in de eerste plaats richten tot deze twee domeinen via drie belangrijke actiepijlers: 

  • Energiesoberheid & -efficiëntie: beschikken over CO2-vriendelijke gebouwen, onnodige verplaatsingen beperken, overtollig energieverbruik verminderen.
  • Energieshift: geleidelijk overschakelen op volledig groene stroom, o.a. via een vloot van elektrische voertuigen die worden aangedreven door koolstofarme bronnen.

Drie stappen om ons doel te bereiken

2020: onze emissies compenseren

Sinds 2020 doen we mee met het project in Zambia, "Reforesting Zambia". Daarbij hebben we twee streefdoelen voor ogen:

  1. Duurzaam verhogen van de oogstopbrengsten, de inkomsten en het welzijn van kleine landbouwbedrijfjes
  2. Terugdringen van ongecontroleerd bosverlies en -degradatie door het verhogen van de netto bosbedekking

Ook in 2021 nemen wij deel aan dit project en ontvangen daardoor voor de tweede maal op rij het CO2-neutral®-labelLees er hier meer over.

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij COMACO, een coöperatieve waarin de helft van de bedrijfsleiders vrouwen zijn.

2025: onze CO2-emissies met een derde verminderen

  • Hoe? Door de renovatie of bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen op basis van de "Sustainable Building"-principes (passiefgebouwen).
  • Door verdere inspanningen te leveren om de CO2-voetafdruk van ons wagenpark te verminderen

2030: koolstofneutraliteit!

  • Alle bedrijfsgebouwen van Ethias zullen passiefgebouwen worden. Alle voertuigen zullen 0 gram CO2 per km uitstoten. Ook zullen we onze digitale voetafdruk hebben verkleind (in samenwerking met NRB, onze IT-dochter).
Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer