fr

Woning

B2C

Woningverzekering

Onze Woningverzekering dekt automatisch eco-installaties (zonnepanelen, fotovoltaïsche panelen, warmtepompen ...)

Medehuurdersverzekering “Flora by Ethias”

Cohousing wordt steeds populairder. Een verklaring ligt in het feit dat het voor jongeren en eenoudergezinnen steeds moeilijker wordt een woning aan te kopen.

In oktober 2021 bracht Flora de huurdersverzekering voor cohousers op de markt. Deze medehuurdersverzekering zonder franchise biedt alle cohousers dekking tegen burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die zij zouden veroorzaken aan de cohousingwoning of aan naburige woningen, maar ook dekking tegen schade aan de inboedel van de huisgenoten.

Verzekering Rechtshulp

Sinds december 2019 biedt Ethias een Verzekering Rechtshulp aan conform de "Wet Geens". Het doel van deze wet is de verzekering “Rechtsbijstand” toegankelijker te maken door de waarborgen ervan uit te breiden.

Bovendien is de premie fiscaal aftrekbaar.

B2B

Patrimonium Property-verzekeringen (brand & alle risico's)

We verzekeren groene energiebronnen (fotovoltaïsche panelen, zonnepanelen, warmtepompen en oplaadpalen voor elektrische voertuigen), zowel in de polissen “Property” (patrimonium) als via specifieke dekkingen (verzekeringen “alle risico’s”).

Dekking van bedrijfsverliezen na een schadegeval in Property

Het doel is faillissement na een schadegeval te voorkomen door de vaste kosten te dekken vóór de productiemiddelen weer bedrijfsklaar zijn en door de heropstart van het bedrijf te vergemakkelijken.

Het is een soort "levensverzekering" voor de organisatie. 

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer