fr

Beyond Insurance: het dienstenaanbod van Ethias

Particulieren

Bescherming van de lichamelijke en geestelijke gezondheid, preventie thuis en onderweg zijn de kern van de Ethias-activiteiten.

Mobiliteit

Liberty Rider 

Een app voor motorrijders om de hulpdiensten te verwittigen bij een val.

Assist on Demand

Een sms naar Ethias voor snelle pechverhelping via een digitaal platform en met een onderhandeld tarief. Deze dienst is ook beschikbaar voor wie niet verzekerd is.

Gezondheid

Care4You

Dankzij dit betrouwbare en gratis instrument kunnen artsen en patiënten elkaar virtueel én in alle veiligheid ontmoeten. Het platform, dat werd ontwikkeld tijdens de COVID-pandemie, maakt gezondheidszorg toegankelijker. 

App4You

Digitaal en innovatief solidariteitsplatform dat eenvoudig, gratis en toegankelijk voor iedereen is. Het biedt vrijwilligers de mogelijkheid andere burgers in nood te helpen terwijl ze gratis door Ethias verzekerd zijn tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijk letsel.

Woning

Home Services

Met Home Services vindt u snel de juiste persoon als u een vakman nodig hebt voor een snelle interventie thuis. Voorbeelden zijn: de verwarming die het midden in de winter begeeft, een voordeur die niet meer sluit, u bent het slachtoffer van een inbraak, uw elektrische installatie is uitgevallen … 

Voor de Collectiviteiten & Ondernemingen

De diensten (opleiding, audits en consultancy) zijn gericht op risicopreventie en -beheer. De ondersteuning is gepersonaliseerd. 

Ethias Services biedt diensten aan op drie belangrijke domeinen:

  • Personen beschermen
  • Gebouwen beschermen 
  • Bedrijfsactiviteit beschermen

Deze drie domeinen zijn ook geïntegreerd in de opleidingsschool van Ethias Services. Klanten kunnen zich rechtstreeks online inschrijven op het platform waarop alle diensten vermeld staan: solutions.ethias.be.

Een gamma van diensten rond duurzaamheid

In 2022 voegde Ethias Services een nieuw duurzaam aanbod toe.

Op het vlak van energie is Ethias Services een partnership aangegaan met verschillende dienstverleners die de energietransitie ondersteunen. 

Vermindering van de koolstofvoetafdruk, energieautonomie en beheersing van de betreffende kosten zijn grote uitdagingen zijn voor alle instellingen van de openbare sector. Toch is het voor hen niet altijd gemakkelijk om hun weg hierin te vinden. Daarom slaan Ethias Services, de leverancier van "Beyond Insurance"-oplossingen van Ethias, en haar partners hebben hun krachten gebundeld om hen te ondersteunen bij de uitvoering van hun energietransitie.

Maar ook op het vlak van luchtkwaliteit door de kwaliteit van de binnenlucht te analyseren, te zuiveren en in realtime te melden. Samen met onze partner helpen we zaalbeheerders en -uitbaters te voldoen aan de CO2-normen en de personen te beschermen die van deze locaties gebruikmaken. 

Psychologische ondersteuning

Op elke crisismoment kan de telefonische adviesdienst “Let's Talk” worden geactiveerd. Dat was het geval in 2020 (COVID-crisis - voor studenten en kleine bedrijven en hun personeel) en in 2021 (slachtoffers van de overstromingen).

Beheer van psychosociale risico’s

Een verontrustende geestelijke gezondheid, een moeizame hervatting voor werknemers, een dalende welzijnsindex die niemand spaart ... Ethias Services heeft daarom een reeks opleidingen, audits en adviesdiensten opgezet om bedrijven te helpen risico's te voorkomen en hun werknemers in moeilijke tijden bij te staan. De aangeboden diensten omvatten: preventie van burn-out, begeleiding na een traumatische gebeurtenis of werkongeval, stress- en conflictbeheersing, psychosociale risicoanalyse, audit van de geestelijke gezondheid, expertise in beroepsherscholing of professionele re-integratie, enz. 

Competentiebeheer

Ethias biedt haar expertise aan om een ethisch en inclusief management te helpen ontwikkelen met als doel conflicten op te lossen, werknemers in moeilijkheden op te sporen en te begeleiden, de voordelen en uitdagingen te begrijpen die bestaan wanneer verschillende culturen samenwerken, of samenwerking en intergenerationele synergieën aanmoedigen.

Risk Management

De experts van Ethias helpen bedrijven om hun activiteit na een ramp weer op de rails te krijgen terwijl ze de risico's voor de toekomst beperken. Ze houden rekening met de technische aspecten, maar ook en vooral met de menselijke aspecten, waardoor ze zich kunnen blijven concentreren op hun kernactiviteiten. 

Dit geldt met name voor een reeks diensten op het gebied van cyberrisicobeheer. Dankzij deze diensten kunnen onder meer bedrijven hun maturiteit op dat vlak vergroten.

Preventie

Kennis van de wetgeving, de juiste aanbevelingen, een noodplan én goede eerstehulpverleners zijn essentieel voor de veiligheid van een bedrijf en zijn werknemers. Een brandpreventieaudit helpt het brandrisico te verminderen, de veiligheid van alle op het terrein aanwezige personen te garanderen, een snel evacuatieplan op te stellen, evacuatieoefeningen te houden, de schadelijke gevolgen van een brand te beperken door deze onder controle te houden en de tussenkomst van de hulpdiensten te vergemakkelijken.

Om te zorgen voor een rechtstreekse band met de verzekerden, een luisterend oor voor hun noden en minder papierverbruik ging Ethias van start met een blog voor de collectiviteiten: www.ethias.be/blog-nl. Zij vinden er online magazines, infofiches, sensibiliseringsvideo's en getuigenissen van klanten.

Ethias Cyber Prevention

Cybercriminaliteit is een van de opkomende risico's en is voor bedrijven een grote uitdaging geworden. 

De verbetering van de veiligheid zal tegelijkertijd afhankelijk zijn van de invoering van beschermingsmiddelen en preventieve acties. Die hebben bijvoorbeeld betrekking op een gedragswijziging bij de gebruikers, maar ook op de mogelijkheid om snel te kunnen reageren bij een cyberaanval dankzij de tussenkomst van een expert voor gegevensrecuperatie.

Ethias Cyber Prevention begeleidt bedrijven bij de uitrol van een preventiebeleid (veiligheidsaudit, actieplan afgestemd op de vastgestelde risico's, bedrijfscontinuïteitsplan, sensibilisering voor cybercriminaliteit, bestrijding van phishing). Ethias biedt ook verschillende cybersecuritydiensten aan. 

UrbanData

2022_09_UrbanData_Oasis_News

UrbanData heeft als doel steden en gemeenten te helpen bij het besluitvormingsproces dat voorafgaat aan het overheidsbeleid op verschillende domeinen en bij de opvolging van de effecten ervan.

Over welke indicatoren omtrent de gemeentelijke activiteit willen de beleidsmakers geïnformeerd worden?  Waar en wanneer gebeuren de schadegevallen? Hoe de gegevens te interpreteren? Wat zijn de gevolgen voor de werking van de gemeente?

Dankzij de samenvoeging van gegevens uit verschillende bronnen maakt de tool het mogelijk verschillende types van ongevallen die over een lange periode op het grondgebied van de gemeente gebeurd zijn, te identificeren, te selecteren en te analyseren.

Het platform biedt de mogelijkheid om de gegeolokaliseerde schadegevallen te visualiseren op interactieve en dynamische kaarten, per postcode, per wijk, per straat, met een rangschikking van de ongevalgevoelige zones. Verder kan de evolutie van schadegevallen in de tijd en op verschillende domeinen worden opgevolgd, ook per maand en per dag van het schadegeval. Zo kan worden bepaald welke types van schadegevallen het vaakst voorkomen en waar ze zich in de gemeente/stad voordoen.

Partnerships voor preventie

Exia is een technologie voor het voorkomen van dodehoekongevallen, ontwikkeld door deze spin-off van de VUB. Er is aangetoond dat deze technologie het aantal doden als gevolg van dodehoekongevallen met 31 % helpt verminderen.

De Preventiedienst van Ethias en Ethias Services hebben een partnerschap afgesloten met Oxygis om op basis van hun expertise een mappingsoftware (web en mobile) te ontwikkelen voor de inventarisatie en het onderhoud van speelpleinen. Dankzij dit partnership worden de veiligheid en integriteit van kinderen op speelpleinen versterkt.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer