fr

Een steeds duurzamer productengamma

Ethias verbetert voortdurend haar productengamma. Op die manier wil ze steeds betere dekkingen bieden aan de Belgische samenleving in moeilijke tijden, bijdragen tot een beter milieubeheer door verantwoord gedrag aan te moedigen en gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk maken.

Particulieren

Mobiliteit

Ethias biedt een verzekering voor "minder dan 10.000 km", een specifiek tarief voor groene voertuigen, een uniek "Ethias Young Drivers"-aanbod, maar ook basisverzekeringen tegen een toegankelijke prijs voor meer solidariteit. De familiale verzekering omvat een gratis verzekering van zachte mobiliteit.

Nieuwe versie van “Bike & More”

Terwijl de automarkt moeilijkheden ondervindt, is de fiets aan een enorme opmars bezig. Het momentum dat de gezondheidscrisis heeft teweeggebracht, blijft groeien.

Het "Bike & More” product is sinds zijn lancering in 2019 met gemiddeld 51 % gegroeid. Die groei zet zich vandaag door en bedraagt 24 % in 2022, mede dankzij de acties die Ethias de hele zomer heeft gevoerd. Het “Mobility Pack” (25 % korting op het “Bike & More”-product in combinatie met een autoverzekering) heeft de conversiegraad van offertes naar “Bike & More"-contracten geboost tot meer dan 60 %. Eind december 2022 schonken bijna 18 000 klanten hun vertrouwen aan Ethias voor dit verzekeringsproduct, in lijn met haar ESG-beleid.

Gezondheid

Het doel van Ethias? Het gamma van gezondheidszorgproducten aanvullen om betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen te waarborgen.

Ethias Hospi Quality

Een kwaliteitsvolle en toegankelijke hospitalisatieverzekering, die op moeilijke momenten het comfort van een eenpersoonskamer garandeert (dankzij een Joker) bij een ziekenhuisopname wegens ernstige ziekte.

Waarborg “Servi+” voor de producten “Hospi Quality+” en "Hospi Next+”

Na een ziekenhuisopname wegens ernstige ziekte is ondersteuning tijdens het revalidatieproces van onschatbare waarde. Dankzij een partnership met “Ring Twice”, een van de eerste erkende platformen voor collaboratieve economie, geeft Ethias een vergoeding tot € 500 per jaar voor niet-medische thuishulp in de volgende domeinen: huishoudhulp, babysitting, tuinieren, doe-het-zelf, zorg & welzijn, pet-sitting, specifieke lessen i.v.m. het huidige schooltraject, of esthetische producten (turban, foulard ...). Ethias vergoedt ook deze kosten tot € 500 euro als de verzekerde kiest voor een andere dienstverlener buiten de voorgestelde kandidaten via het “Ring Twice”-partnership.

Woning

De Woningverzekering dekt automatisch eco-installaties (zonnepanelen, fotovoltaïsche panelen, warmtepompen ...)

Medehuurdersverzekering “Flora by Ethias”

Cohousing wordt steeds populairder. Een verklaring ligt in het feit dat het voor jongeren en eenoudergezinnen steeds moeilijker wordt een woning aan te kopen.

Flora ging in oktober 2021 van start met de huurdersverzekering voor cohousers. Deze medehuurdersverzekering zonder franchise biedt alle cohousers dekking tegen burgerlijke huurdersaansprakelijkheid voor schade die zij zouden veroorzaken aan de cohousingwoning of aan naburige woningen, maar ook dekking tegen schade aan de inboedel van de huisgenoten. Daarnaast is er een optie - uniek op de markt - toegevoegd waarmee cohousers zich kunnen verzekeren tegen schade die ze elkaar zouden berokkenen en voor bijstand bij conflicten. Een zeer nuttige waarborg als je bedenkt dat cohousing steeds populairder wordt bij personen die elkaar vooraf niet kenden.

Rechtsbijstandverzekering

Sinds december 2019 biedt Ethias een rechtsbijstandverzekering aan conform de Wet Geens. Het doel van deze wet is de verzekering “Rechtsbijstand” toegankelijker te maken door de waarborgen ervan uit te breiden. Bovendien is de premie fiscaal aftrekbaar.

Travel

Bijstand & Annulering

Vijf COVID-gerelateerde waarborguitbreidingen zijn opgenomen in de Assistance- en Reisannuleringsverzekeringen, automatisch (voor zowel bestaande als nieuwe klanten) en gratis (geen premieverhoging). Dankzij deze waarborguitbreidingen genieten de Ethias-klanten een uitgebreide dekking in geval van een pandemie, zoals COVID-19.

Partnerships

Whestia

Via het label “Schuldsaldoverzekering Whestia” werkt Ethias in partnership met het Waals Woningfonds (FLW) en met verschillende agenten die sociale leningen in Wallonië commercialiseren.

Sociale huisvesting

Ethias is partner van meer dan 30 sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen (waaronder Woonhaven Antwerpen, de grootste van deze groep). Zij biedt haar verzekeringsproducten (Woningverzekering, Familiale verzekering en optionele diefstaldekking) aan tegen een tarief dat aangepast is aan deze doelgroep van huurders.

67 000 sociale woningen genieten een aangepast basisverzekeringspakket: een belangrijk instrument voor armoedepreventie.

Woningfonds voor Grote Gezinnen in Wallonië

In 2021 is Ethias een partnership aangegaan met het Woningfonds voor Grote Gezinnen in Wallonië (FLW). Klanten die via dit sociaal fonds een hypothecaire lening afsluiten, kunnen ook rekenen op onze woningverzekering.

Vlaams Huurdersplatform

Eind 2022 heeft Ethias een samenwerking afgesloten met het Vlaams Huurdersplatform (VHP). Het VHP ondersteunt de werking van de huurdersbonden en het netwerk van sociale huurders (VIVAS – Vereniging van Inwoners VAn Sociale woningen). Daarnaast verdedigt het platform de belangen van huurders, met aandacht voor de meest kwetsbare huurders, vanuit het grondrecht op wonen. De abonnees of leden van het VHP kunnen een huurdersverzekering afsluiten onder een voordelig tarief.

Blue-bike

De samenwerking tussen Ethias en Blue-bike – het fietsendeelsysteem met De Lijn, de Vlaamse en Waalse overheid als voornaamste aandeelhouder – is opnieuw verlengd tot midden 2024.

Ethias en Blue-bike werken nauw samen rond duurzame mobiliteit. Naast visibiliteit op de fietspunten en fietsen zoeken we continu naar bijkomende win-winactiviteiten in het kader van onze Sustainability-strategie.

 

Voor de Collectiviteiten & Ondernemingen

Mobiliteit

Mobility & More

De “Mobility & More"-verzekering is een innovatief en flexibel product dat tot doel heeft het traject te verzekeren dat de personeelsleden van de Ethias-klanten afleggen, ongeacht het gebruikte vervoermiddel (en meer specifiek zachte mobiliteit). Werkgevers kunnen kiezen uit verschillende waarborgopties om hun personeelsleden een uitgebreide mobiliteitsdekking te bieden voor woon-werk- en dienstverplaatsingen.

Bike & More

De collectieve "Bike & More"-verzekering wil werkgevers aanmoedigen om zachte mobiliteit te gaan promoten door de zachte mobiliteitstoestellen van hun personeelsleden tegen voordelige tarieven te verzekeren.

Recent nog werd dit product uitgebreid naar de waarborg "burgerlijke aansprakelijkheid voor het gebruik van zachte mobiliteitsmiddelen" om zachte mobiliteit voor professioneel gebruik verder te promoten en de betrokken werknemers garanties te bieden die vergelijkbaar zijn met die van werknemers met een bedrijfswagen.

Patrimonium

Property-verzekeringen (brand & alle risico's)

Ethias verzekert groene energiebronnen (fotovoltaïsche panelen, zonnepanelen, warmtepompen en oplaadpalen voor elektrische voertuigen), zowel in de polissen “Property” (patrimonium) als via specifieke dekkingen (verzekeringen “alle risico’s”).

Dekking van bedrijfsverliezen na een schadegeval in Property

Het doel is faillissement na een schadegeval te voorkomen door de vaste kosten te dekken vóór de productiemiddelen weer bedrijfsklaar zijn en door de heropstart van het bedrijf te vergemakkelijken. Het is een soort levensverzekering voor de organisatie.

Verzekering Cyber Protection

Dit product werd ontwikkeld voor de klanten “lokale overheden” (gemeenten, steden, OCMW's, politiezones, hulpverleningszones) om hen te verzekeren tegen cyberrisico's en hen te helpen hun IT-tools en de gegevens waarover zij beschikken in het kader van hun activiteiten ten dienste van de bevolking beter te beveiligen.

Het doel? Deze klanten sensibiliseren voor het belang om hun gevoelige gegevens te beschermen en hen te begeleiden bij de verdere stappen om hun It-infrastructuur te beveiligen.

Gezondheid

Verzekering beroepsziekten

Als maatschappelijke speler heeft Ethias een product ontwikkeld (dat voorheen niet bestond op de Belgische markt) om tegemoet te komen aan de behoeften van verontruste klanten in het kader van de COVID-19-pandemie. Meer dan ooit zijn werkgevers en werknemers zich bewust van de noodzaak voor een optimale dekking bij blootstelling aan gezondheidsrisico's op het werk.

Dit nieuwe product voorziet in een extralegale schadevergoeding voor werknemers en personeelsleden - in de particuliere sector en bij lokale of provinciale besturen - die het slachtoffer zijn van een door Fedris erkende beroepsziekte.

HospiFlex verzekering - Waarborg “Servi +"

Deze facultatieve waarborg dekt de kosten van niet-medische diensten (tuinonderhoud, schoonmaak ...) om het welzijn van verzekerden te verbeteren die wegens een ernstige ziekte in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer