fr

Duurzame investeringen

Ethias is bezorgd over de impact die haar investeringen kunnen hebben op de financiering van de energietransitie en de totstandkoming van een rechtvaardiger samenleving. Die rol als verantwoorde investeerder gaat hand in hand met een verantwoordelijkheid op lange termijn, onder meer in het beheer van de wettelijke en aanvullende pensioenen en in de ondersteuning van de economie. Door bij haar beleggingsbeslissingen rekening te houden met ESG-factoren wil Ethias vooral een positieve sociale of milieu-impact hebben ten voordele van de regio's, bedrijven en sectoren waarin zij investeert.

Maatschappelijk verantwoorde, directe investeringen

Ethias investeert in tal van structuren met een maatschappelijke roeping, zoals fondsen voor sociale economie (Netwerk Rentevrij, Carolidaire) of fondsen voor wetenschappelijk onderzoek. Zo heeft ze financiële participaties in verschillende domeinen die belangrijk zijn voor het versterken van de solidariteit: sociale kredietverstrekkers, huisvestingsmaatschappijen, microfinancieringsinstellingen. Ze verleent ook steun aan verenigingen en instellingen voor alternatieve financiering.

Ethias knoopte ook geprivilegieerde relaties aan met bedrijven in deze sector.

Via de “post-COVID” relanceplannen

Vanaf het begin heeft Ethias belangrijke financiële steun (€ 80 miljoen) verleend aan de verschillende gewestelijke en federale herstelplannen. Zij doet dit via participaties in de volgende instellingen:

 • Welvaartsfonds: Vlaams regionaal fonds van € 205 miljoen dat de solvabiliteit van bedrijven wil versterken en een succesvolle transitie naar een duurzame economie wil bewerkstelligen.
 • Amerigo: Waals gewestelijk fonds van € 160 miljoen voor het herstel van Waalse bedrijven die zijn getroffen door de COVID-19-pandemie.
 • boosting.brussels: Brussels gewestelijk fonds van € 80 miljoen ter verbetering van de solvabiliteit van bedrijven na de COVID-19-crisis.
 • Belgian Recovery Fund: dit federale fonds van € 218 miljoen heeft tot doel achtergestelde en/of converteerbare leningen te verstrekken aan bedrijven die vóór de coronacrisis financieel gezond waren, maar door de pandemie met een vermindering van hun eigen vermogen werden geconfronteerd.

Via private debt met ESG-criteria

 • Eiffel Impact Debt: het eerste private impact debt fund in Europa.
 • OfficeCenter: deze lening voorziet in de financiering van oplaadpunten voor elektrische voertuigen en een rentepercentage dat met name afhankelijk is van de verwezenlijking van ESG-doelstellingen.
 • WDP “Chocolate Box”: Ethias financierde 's werelds grootste en meest duurzame opslagplaats voor chocolade. Het betreft hier het eerste gebouw in de Benelux dat het certificaat “BREEAM Outstanding” heeft gekregen, de hoogste norm voor duurzame logistiek. Dit energiepositief gebouw voldoet volledig aan zijn eigen energieverbruik

Via investeringen met milieu-impact

Ethias investeert in de financiering van de energietransitie naar een koolstofarme economie.

 • Green4You: In samenwerking met Luminus heeft Ethias de vennootschap "Green4You” opgericht, met als doel de installatie, het onderhoud en de financiering van fotovoltaïsche panelen, warmtekrachtkoppelingseenheden en oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Via Green4You steunt Ethias de transitie naar koolstofarme energie.
 • Infrastructuurfondsen: Ethias blijft extra investeren in infrastructuurfondsen die zich richten op hernieuwbare energie (wind, zon, biomassa), openbaar vervoer en energie-efficiëntie.
 • Biobest: Ethias heeft deelgenomen aan de financiering voor de groei van Biobest, een dochteronderneming van La Floridienne, een holding die in Vlaanderen actief is op de markt van biologische gewasbescherming en bestuiving. Dankzij deze investering kon Biobest een Amerikaanse partner in de sector, Beneficial Insectary, overnemen. Deze laatste is de belangrijkste producent op de markt van biologische gewasbescherming door insecten.

Via investeringen met maatschappelijke meerwaarde

Ethias reserveert een belangrijk deel van haar investeringen voor sectoren die, zoals de crises van de afgelopen twee jaar hebben aangetoond, de fundamenten van onze samenleving vormen:

 • Huisvestingsmaatschappijen
 • Ziekenhuizen en rusthuizen (qua vastgoed)
 • Wetenschappelijk onderzoek (universiteitsfonds, spin-offs)
  • Qbic Feeder Fund
  • ICC (Ugent)
  • ICAB (VUB)
 • Gimv Health & Care Fund

Via solidaire beleggingen

Ethias is betrokken bij het kapitaal van vele organisaties die actief zijn in het verstrekken van sociale leningen of leningen aan de meest achtergestelden. Omdat financiering ook synoniem moet zijn met solidariteit.

 • Incofin
 • Socrowd
 • Inclusie Invest
 • Trividend
 • Carolidaire
 • Impulse Microfinance Investment Fund
 • Triodos
 • Epimède
 • Belgian Growth Fund

Directe beleggingen in duurzame obligaties

Beleggingen in duurzame obligaties omvatten zowel "groene obligaties" (green bonds) als "sociale obligaties” (social bonds).

In 2021 is Ethias blijven investeren in duurzame obligaties zodat deze beleggingsportefeuille aan het eind van het jaar een bedrag van € 619 miljoen euro bereikte. Dit is een stijging met 44 % (168 %) ten opzichte van 2019 (2018).

Directe investeringen in passief en duurzaam vastgoed

Vanuit een constante milieuzorg schenkt Ethias bijzondere aandacht aan het feit dat haar vastgoedinvesteringen voldoen aan de meest veeleisende milieu- en sociale criteria.

Investeringen in kantoorgebouwen en logistieke gebouwen

Het totale bedrag dat in 2021 is geïnvesteerd in "duurzaam vastgoed" blijft aanzienlijk, maar ligt niettemin lager dan in de voorgaande jaren als gevolg van de geringere algemene activiteit op dit marktsegment in de loop van 2021 in vergelijking met de voorgaande jaren.

Enkele voorbeelden:

 • Stationstraat 51 (Mechelen), Rijksarchief (Namen en Gent), de nieuwe zetel van BDO (Luxemburg), NAOS (Luxemburg) ...
 • Joint venture met de Belgische Weerts Group, actief in logistiek: Ethias verwierf in 2021 twee logistieke panden, een in Tessenderlo en een andere in Bury St. Edmunds in Engeland. In het kader van haar beleid om rechtstreeks in duurzaam vastgoed te investeren heeft Ethias erop toegezien dat deze nieuwe gebouwen een “BREEAM Very Good”-certificaat verkrijgen. Dit certificaat, dat overeenstemt met een globale milieubenadering, garandeert dat het gebouw gedurende zijn hele levenscyclus (ontwerp, gebruik, afbraak) zo milieuvriendelijk mogelijk zal zijn.

Verantwoorde beleggingsproducten in levensverzekeringscontracten

Voor onze Institutionele klanten

Via het Fonds Global 21 Ethical: het multicollectiviteitenfonds Ethias Global 21 Ethical is bestemd voor het beheer van de reserves van de pensioenverzekeringen en de groepsverzekeringen. Dit fonds draagt het label Ethibel Excellence. Het is voorzien van twee solidaire mechanismen ten gunste van het Réseau Financité en Fairfin. Volgens de keuze van de klant stort Ethias 0,05 % van het gemiddelde kapitaal dat op het einde van het jaar geïnvesteerd werd terug aan een van deze partners. De aangeslotene die het wenst, kan ook een deel of het geheel van zijn rendement retrocederen aan een vereniging van zijn keuze.

Via het compartiment "Ethique” van het Ethias Life Fund, aangeboden in onze fondsen met aangewezen activa: Het doel van dit compartiment is te investeren in aandelen- en bedrijfsobligatiefondsen met ecologische, maatschappelijke of ethische criteria in hun langetermijnstrategie en die het “Towards Sustainability”-label van Febelfin bezitten.

Voor onze Particulieren klanten

Via het fonds Invest 23 Mundo: Onze particuliere klanten hebben ook de mogelijkheid om te beleggen in het compartiment “Ethique” van het Ethias Life Fund via ons verzekeringsproduct Ethias Boost Invest Mundo (dat in 2021 het label “Towards Sustainability” heeft ontvangen).

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer