fr

Inleiding

Via haar Sociaal-ethische code en haar duurzaam Inkoopbeleid wil Ethias, op het vlak van de arbeidsrelaties, haar verbondenheid herbevestigen met de waarden die aan de basis liggen van de sociale economie. Die laatste streeft naar een verzoening tussen winstgevende economische activiteit en sociaal beleid gericht op het welzijn van de mens, die alle voorrang krijgt.

 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Sociaal Ethische Code
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Charter Verantwoorde Aankopen

Investeringen

De strategie voor duurzaam en verantwoord investeren is afgestemd op de strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van Ethias. In het kader van haar financiële beleggingen wil Ethias de langetermijnbelangen van haar verzekerden en van de samenleving in ruime zin behartigen.

 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Stembeleid
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Betrokkenheidsbeleid
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Belangrijkste ongunstige effecten op de duurzaamheid
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Uitsluitingsbeleid
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Beleid voor Duurzaam en Verantwoord Investeren

Milieu

De activiteiten van Ethias zijn van nature weinig vervuilend. Het MVO-plan van Ethias integreert evenwel een ambitieuze ecologische strategie om een concreet antwoord te bieden op de klimatologische uitdagingen. De onderneming wil werken aan haar globaal gedrag en al haar stakeholders aansporen tot een duurzame handelwijze.

 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Berekening van de koolstofvoetafdruk 2021
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png CO2 Certificate for Ethias’ participation in the Zambia’s agroforestry project
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Ethias CO2 Neutral Certificate
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Bpost CO2 Neutral Certificate

Social & Governance

Vanuit haar bedrijfswaarden en haar streven naar solidariteit en sociale vooruitgang wil Ethias haar sociale, maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid ten volle opnemen.

Deze aanpak sluit aan bij haar engagementen inzake duurzame ontwikkeling, streven naar welzijn voor eenieder en verbeterde levenskwaliteit. Zij richt zich daarbij tot al haar stakeholders.

 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Integriteitsbeleid
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Engagement van Ethias in de Sociale Economie
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Deontologische Code
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Charter van de Diversiteit

Compliance

De Compliance maakt deel uit van de cultuur van een onderneming die belang hecht aan eerlijkheid en integriteit, aan de naleving van strenge ethische waarden in de bedrijfsvoering en aan de naleving zowel in geest als in letter van de geldende reglementering.Het gaat er niet enkel om het eigen belang na te streven, maar ook om rekening te houden met de behoeften en de belangen van de cliënten.

De onderneming en haar medewerkers moeten integer handelen en de cliënten moeten steeds op een loyale, billijke en professionele wijze worden behandeld.

 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Whistleblowingprocedure
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Beleid inzake het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Corruptiebestrijding
Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer