fr

Gouvernance

Transversale en participatieve aanpak van Sustainability

In 2021 besliste Ethias, voortbouwend op haar jarenlange ervaring op het vlak van duurzaamheid, om naar een hogere versnelling te schakelen: zij versterkte haar organisatie door een nieuwe functie van Head of Sustainability en een nieuw, specifiek “Sustainability”-team in het leven te roepen. De voornaamste taak van dit nieuwe team is de richtlijnen voor de “Sustainability”-strategie vast te stellen en de integratie van de duurzaamheidsdoelstellingen binnen de onderneming aan te sturen.

Wanneer we duurzaamheid in de ondernemingsstrategie willen integreren, moeten we in de eerste plaats een 360-graden-blik werpen op onze organisatie en aanvaarden om in ons denken en onze beslissingen rekening te houden met overwegingen voor al onze stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers en de samenleving.

Daarom is de duurzaamheidsstrategie bij Ethias niet het werkdomein van één persoon alleen of van een paar "ingewijden". Zij wordt op transversale wijze aangestuurd via 11 werkgroepen (“workstreams”) zodat de integratie van duurzaamheid op alle niveaus van de onderneming gewaarborgd is.

Deze 11 werkgroepen komen regelmatig op collegiale basis bijeen en baseren zich op de overwegingen en initiatieven van de Ethias-medewerkers binnen de ReGeneration Movement.

Nieuwe governance voor duurzaam investeren

Meer duurzaamheid in investeren vereist zowel discipline als een geïntegreerde aanpak. Daarom heeft Ethias in 2021 al haar investeringsprocessen herzien. Het resultaat hiervan is een nieuw beleid voor duurzaam en verantwoord investeren en een nieuwe governance op investeringsvlak. Ethias is nog een stap verder gegaan. Zo is zij concrete verbintenissen aangegaan om haar ambitie voor een koolstofvrije beleggingsportefeuille in de praktijk te helpen brengen, om druk uit te oefenen op de grootste vervuilers en om zich in te zetten voor het beschermen van de biodiversiteit.

Beleid voor duurzaam en verantwoord investeren

In de nieuwe versie van haar beleid voor duurzaam en verantwoord investeren herbevestigt Ethias haar engagement ten aanzien van het Klimaatakkoord van Parijs en stelt ze zich tot doel om uiterlijk in 2050 haar beleggingsportefeuille volledig koolstofneutraal te maken. Bovendien moeten de voorgestelde beleggingen in elke activaklasse voldoen aan strenge criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (de zogenaamde ESG-criteria).

Governance op investeringsvlak

Het Ethias Comité voor Duurzaam en Verantwoord Investeren is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van alle principes in de beleidslijn voor duurzaam en verantwoord investeren.

De uitvoering van dit beleid berust op twee pijlers:

  1. de integratie van de ESG-criteria
  2. een actief aandeelhouderschap

Integratie van de ESG-criteria in onze beleggingsprocessen

Direct beheer

We houden in onze beleggingsprocessen rekening met de analyse van de ESG-criteria en geven in ons selectieproces de voorkeur aan duurzame en verantwoorde beleggingen.

In 2021 hebben we een ESG-database verworven en een onderzoekspartnership rond ESG gesloten met HEC - ULiège. Op die manier kunnen we onze selectiecriteria voor beleggingen verder ontwikkelen, met inbegrip van de klimaatimpact.

Gedelegeerd beheer

Ethias geeft ook absolute prioriteit aan het werken met beheerders die de Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties (de "UN PRI") hebben ondertekend. Naast deze eis legt Ethias duurzame beleggingscriteria vast in de beheermandaten die zij afsluit.

Ons uitsluitingsbeleid

Naast de integratie van ESG-criteria in onze beleggingen heeft Ethias in 2021 haar uitsluitingsbeleid aangescherpt.

Een dergelijk beleid bestond al sinds 2005 onder de benaming “Ethische Investeringscode”.

Het nieuwe uitsluitingsbeleid is gebaseerd op minimaal de uitsluitingscriteria van het “Towards Sustainability”-label van Febelfin en legt in sommige gevallen zelfs strengere regels op dan het label. Dit resulteert in de uitsluiting van een toenemend aantal emittenten uit het Ethias-beleggingsuniversum die niet aan onze duurzaamheidsnormen voldoen.

Sinds 2017 bant Ethias energiekolen (stoomkolen) uit haar investeringen. Deze fossiele energie draagt namelijk het meest bij tot de klimaatopwarming. Sinds 2019 bant Ethias ook tabak en heeft ze het verbod inzake bewapening uitgebreid tot de productie van conventionele wapens.

Deze initiatieven liggen in het verlengde van de "Green Deal" die de Europese Commissie voorgesteld heeft.

Label Towards Sustainability

In 2021 heeft Ethias haar uitsluitingscriteria aangescherpt, in overeenstemming met de strengere eisen die voortvloeien uit de herziening van het "Towards Sustainability"-label.

Onze normatieve aanpak

In 2021 bevestigde Ethias haar verbintenis als ondertekenaar van het United Nations Global Compact en van de United Nations Principles for Responsible Investment. Beide initiatieven zijn essentiële pijlers voor verantwoord beleggen en moedigen de naleving van de fundamentele mensenrechtenprincipes en de integratie van duurzaamheidscriteria in het beleggingsproces aan.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer