fr

Het peter-/meterschap heeft tot doel de samenwerking en solidariteit tussen generaties alsook de verrijking van elk van de belanghebbende partijen te bevorderen.  Om dit te doen, zullen zij een relatie opbouwen die gebaseerd is op wederzijds respect, delen en vertrouwen.

Het peter-/meterschap is een relatie op vrijwillige basis die drie partijen engageert: de meter/peter, Ethias en de nieuwe werknemer. Zodoende kan deze op elk gewenst moment beëindigd worden op verzoek van één van de partijen.

Het doel is de succesvolle integratie van de nieuwe werknemer te bevorderen.

Deze relatie tussen Ethias, de peter/meter en de nieuwe werknemer is in dit charter geformaliseerd. Dit charter geeft op een transparante wijze de verwachtingen en de respectievelijke engagementen van de drie partijen weer.

De peter/meter engageert zich tot:

 • Het delen en overdragen van de waarden van de onderneming
 • Het uitdragen van een positief imago van Ethias en haar acties te valoriseren
 • Het onthalen van de nieuwe werknemer, hem/haar te beluisteren, te informeren, te helpen en aan te moedigen met respect voor de nieuweling en zijn/haar autonomie en behoeften
 • Een veilige en integere relatie op te bouwen met de nieuwe medewerker waarin gelijkwaardigheid voorop staat
 • Het samenwerken met alle actoren binnen Ethias, rekening houdend met hun diversiteit
 • Een neutrale positie in te nemen op filosofisch, religieus en politiek vlak
 • De nodige tijd te besteden aan zijn/haar missie met akkoord van zijn/haar verantwoordelijke en rekening houdend met de noden van zijn/haar dienst
 • Het deelnemen aan opleidingen en supervisies om zijn/haar beeld van zijn/haar missie te verruimen en de nodige competenties te verwerven als peter/meter
 • Het respecteren van de vertrouwelijkheid van informatie, zowel privé als professioneel, van de nieuwe werknemer
 • Het regelmatig deelnemen aan evaluaties aangaande het peter/meterschap
 • Het ondertekenen van het charter en het respecteren van de gedefinieerde engagementen van dit charter alsook deze van de procedure in bijlage

Ethias engageert zich tot:

 • Het ondersteunen en valoriseren van de missie van het peter- en meterschap ten aanzien van het management
 • Het vastleggen van een kader:
  • om de benodigde tijd en autonomie aan de nieuwe werknemers en de peters/meters toe te staan
  • om aan de peters/meters al de nodige middelen en instrumenten te geven om hun missie zo goed als mogelijk te realiseren zoals de oprichting van een stuurgroep en een overleggroep, de organisatie van opleidingen, supervisies, het ter beschikking stellen van ontmoetingsruimtes, diverse documenten,...
  • het organiseren van periodieke ronde tafel gesprekken : balans, goede praktijken, ervaringen, evaluatie van het project
 • Het definiëren van de doelstellingen van de missie van de peter/meter in een procedure (taak van elk van de belanghebbenden partijen, beschrijving van de ontvangstprocedure, opvolging, duur...)
 • Het aanduiden van een contactpersoon voor alle vragen met betrekking tot het project (Verantwoordelijken Diversiteit)
 • Het project van het peter/meterschap en de doelstellingen ervan aan de nieuwe werknemer verduidelijken.
 • Het opstellen van een communicatieplan voor de hele onderneming

De nieuwkomer engageert zich tot:

 • Het onthalen van de peter/meter als een vrijwillige begeleider die zijn/haar kennis van het bedrijf en haar waarden kan overdragen
 • Het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie met respect voor eenieder en met behoud van wederzijdse vertrouwelijkheid
 • Het informeren van de referentiepersoon (Yolande Duchateau) ingeval hij/zij de wens heeft om het peter/meterschap te beëindigen. De referent zal nagaan of er alternatieve oplossingen mogelijk zijn
 • Het invullen van een evaluatie omtrent zijn/haar mening over het project peter/meterschap met als doel dit project  op constructieve wijze te verbeteren
 • Het ondertekenen van het charter en het respecteren van de gedefinieerde engagementen van dit charter
 
Dit programma wordt gefinancierd met steun van het ESF
file
Parrainage
Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer