fr

Het Overlegcomité van vrijdag 30 oktober heeft besloten om nieuwe maatregelen te nemen in de strijd tegen de pandemie

Het Comité heeft onder meer Homeworking vanaf 2 november voor iedereen verplicht gesteld, met uitzondering van ondernemingen die erkend zijn als een essentiële dienst, waaronder verzekeringsmaatschappijen.

Gezien de aard van hun werk en het belang van direct contact met onze klanten en prospects, zullen onze kantoren open blijven, maar enkel voor het dossierbeheer dat niet via andere kanalen kan worden afgehandeld en de dringende gevallen. Hetzelfde geldt voor onze inspecteurs die enkel opdrachten zullen moeten uitvoeren in uitzonderlijke omstandigheden wanneer het niet anders kan.

De teams die op kantoor aanwezig zijn, zullen dus tot het strikte minimum worden beperkt en de dienstverlening zal worden georganiseerd met strikte inachtneming van de huidige voorzorgsmaatregelen. In functie van de beslissingen van de regering, zal een document voor essentiële verplaatsingen via e-mail dit weekend aan u worden bezorgd indien nodig.

We hebben in het verleden aangetoond dat Ethias in staat is om de kwaliteit van de dienstverlening aan haar klanten in deze bijzondere context te handhaven.

Onze beschikbaarheid blijft dus maximaal via andere kanalen zoals telefoon, e-mail, live chat en video-gesprekken op korte termijn. Ook zullen de activiteiten zo worden gereorganiseerd, dat er versterking kan worden geboden aan de diensten die dat nodig hebben.

We hebben te maken met een situatie die voor iedereen moeilijk is, zowel fysiek, mentaal als organisatorisch. We zijn ons hiervan bewust.

De komende dagen zal elke medewerker, naast de gebruikelijke contactpunten (management, HR, psychosociale cel, vakbonden,…), gebruik kunnen maken van psychologische ondersteuning via teleconsultatie. Hiervoor zal een specifieke communicatie naar alle medewerkers worden verstuurd.

Als je in je privé organisatorische problemen ondervindt (bijv. bij de opvang van de kinderen), vragen wij je contact op te nemen met de DHR en je management om een oplossing te vinden (verlof, tijdelijke werkloosheid,....).

Zorg goed voor jezelf en elkaar !
Wees solidair en wees er voor elkaar !!

 

Meer info?

Het HR-team staat tot jouw dienst.

Volg de laatste informatie, procedures en statistieken over Covid_19 op Sciensano.be

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer