fr

Onze duurzame inzet

Ethias formaliseert haar engagementen via de promotie van de burgerwaarden die zij verdedigt en via een reeks van projecten die worden samengebracht binnen meerjarenplannen voor MVO.

Deze plannen worden uitgerold door middel van een participatieve aanpak. Ethias wil niet alleen haar personeel actief betrekken in haar MVO-aanpak via interne initiatieven maar ook andere stakeholders, waaronder de collectiviteiten, partnerorganisaties en leveranciers.

Voor deze aanpak is een gestructureerd MVO-beheer nodig, met een interne cel voor onderzoek en ontwikkeling maar ook een controle- en overlegorgaan alsook de aanwezigheid binnen verenigingen die diverse internationale partners samenbrengen.

Het begrip "maatschappelijke verantwoordelijkheid" houdt logischerwijze het begrip "good governance" in. Ethias voert dan ook een integriteitsbeleid ten aanzien van haar verzekerden; een beleid dat rechtstreeks wordt gestuurd door het Directiecomité.

Onze MVO-aanpak is transversaal en situeert zich op alle niveaus van onze organisatie en binnen al onze activiteiten en relaties. Ethias wil een optimale dienstverlening aanbieden aan haar verzekerden, met aandacht voor de waarden van Menselijk, Engagement, Klanttevredenheid en Enthousiasme.

Onze innovaties worden aangedreven vanuit dezelfde gedachte: een sociaal geëngageerde speler zijn die zich bewust is van zijn maatschappelijke opdracht en ecologische impact.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer