fr

Change Over: Target 2030!

2020_06_ChangeOver_Logo_v002

De klimaatverandering en de aantasting van het milieu vormen een existentiële bedreiging voor Europa en de rest van de wereld. Ze bedreigen ook het voortbestaan van de mensheid. 

Als reactie daarop heeft Europa de “Green Deal” gelanceerd met als doel om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn.

Ethias gaat nog een stap verder en wil dit doel al bereiken vanaf 2030 met haar plan "Change Over"!

De ambitie is om even succesvol te blijven, maar dan zonder fossiele energie.

#ProudToBeEthias

Sinds 2007 voert Ethias jaarlijks een audit van haar koolstofvoetafdruk uit.

In 2020 hebben de inspanningen van Ethias om haar energieverbruik te verminderen, in combinatie met de effecten van homeworking, hun vruchten afgeworpen: onze emissies zijn met 26% gedaald, en zelfs met 30,5% als we rekening houden met de parallelle stijging van het aantal medewerkers (+7%)!

Zoals aangegeven in ons niet-financieel verslag, vertegenwoordigde die afdruk 4 093 ton aan CO(5 495 in 2019), waarvan 90% afkomstig van mobiliteit (wagenpark) en gebouwen!

Het plan “Change Over” zal zich in de eerste plaats richten tot deze twee domeinen via drie belangrijke actiepijlers: 

 • Energiesoberheid & -efficiëntie: beschikken over CO2-vriendelijke gebouwen, onnodige verplaatsingen beperken, overtollig energieverbruik verminderen.
 • Energieshift: geleidelijk overschakelen op volledig groene stroom, o.a. via een vloot van elektrische voertuigen die worden aangedreven door koolstofarme bronnen.

Drie stappen om ons doel te bereiken:

2020_06_ChangeOver_Graph_NL_v003

2020: onze emissies compenseren


Sinds 2020 doen we mee met het project in Zambia, "Reforesting Zambia". Daarbij hebben we twee streefdoelen voor ogen:

 1. Duurzaam verhogen van de oogstopbrengsten, de inkomsten en het welzijn van kleine landbouwbedrijfjes
 2. Terugdringen van ongecontroleerd bosverlies en -degradatie door het verhogen van de netto bosbedekking

Ook in 2021 nemen wij deel aan dit project en ontvangen daardoor voor de tweede maal op rij het CO2-neutral®-label. Lees er hier meer over.

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij COMACO, een coöperatieve waarin de helft van de bedrijfsleiders vrouwen zijn.

2025: onze CO2-emissies met een derde verminderen

 • Hoe? Door de renovatie of bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen op basis van de "Sustainable Building"-principes (passiefgebouwen).
 • Door verdere inspanningen te leveren om de CO2-voetafdruk van ons wagenpark te verminderen

2030: koolstofneutraliteit!

 • Alle bedrijfsgebouwen van Ethias zullen passiefgebouwen worden. Alle voertuigen zullen 0 gram CO2 per km uitstoten. Ook zullen we onze digitale voetafdruk hebben verkleind (in samenwerking met NRB, onze IT-dochter).

Drie stappen om ons doel te bereiken:

2020: onze emissies compenseren

 • We zullen deelnemen aan een project in Zambia, "Reforesting Zambia", met twee streefdoelen voor ogen:
  1. Duurzaam verhogen van de oogstopbrengsten, de inkomsten en het welzijn van kleine landbouwbedrijfjes
  2. Terugdringen van ongecontroleerd bosverlies en -degradatie door het verhogen van de netto bosbedekking

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij COMACO, een coöperatieve waarin de helft van de bedrijfsleiders vrouwen zijn.

Vanaf 2021 zullen we geleidelijk aan meer en meer hybride en elektrische voertuigen in ons wagenpark opnemen en zullen we ons thuiswerkbeleid voortzetten.

2025: onze CO2-emissies met een derde verminderen

 • Hoe? Door de renovatie of bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen op basis van de "Sustainable Building"-principes (passiefgebouwen).
 • Door verdere inspanningen te leveren om de CO2-voetafdruk van ons wagenpark te verminderen

2030: koolstofneutraliteit!

 • Alle bedrijfsgebouwen van Ethias zullen passiefgebouwen worden. Alle voertuigen zullen 0 gram CO2 per km uitstoten. Ook zullen we onze digitale voetafdruk hebben verkleind (in samenwerking met NRB, onze IT-dochter).

 

 

Drie stappen om ons doel te bereiken:

2020: onze emissies compenseren

 • We zullen deelnemen aan een project in Zambia, "Reforesting Zambia", met twee streefdoelen voor ogen:
  1. Duurzaam verhogen van de oogstopbrengsten, de inkomsten en het welzijn van kleine landbouwbedrijfjes
  2. Terugdringen van ongecontroleerd bosverlies en -degradatie door het verhogen van de netto bosbedekking

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij COMACO, een coöperatieve waarin de helft van de bedrijfsleiders vrouwen zijn.

Vanaf 2021 zullen we geleidelijk aan meer en meer hybride en elektrische voertuigen in ons wagenpark opnemen en zullen we ons thuiswerkbeleid voortzetten.

2025: onze CO2-emissies met een derde verminderen

 • Hoe? Door de renovatie of bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen op basis van de "Sustainable Building"-principes (passiefgebouwen).
 • Door verdere inspanningen te leveren om de CO2-voetafdruk van ons wagenpark te verminderen

2030: koolstofneutraliteit!

 • Alle bedrijfsgebouwen van Ethias zullen passiefgebouwen worden. Alle voertuigen zullen 0 gram CO2 per km uitstoten. Ook zullen we onze digitale voetafdruk hebben verkleind (in samenwerking met NRB, onze IT-dochter).

 

 

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer