fr

Partnerships

AMICE

amice

Ethias is een van de stichtende partners en lid van de raad van bestuur van AMICE, de Europese vereniging van onderlinge en coöperatieve verzekeringen (ontstaan in 2008 uit de fusie van AISAM en ACME, twee Europese verenigingen die de onderlinge maatschappijen vertegenwoordigden).

De belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn:

  • de stem van de onderlinge en coöperatieve verzekeringssector in Europa laten horen
  • ervoor zorgen dat de belangen van haar leden in aanmerking worden gehouden teneinde billijke marktvoorwaarden te scheppen voor alle verzekeraars in Europa, ongeacht hun juridische vorm

Ethias is nauw betrokken in de verschillende werkgroepen van AMICE. Twee leden van de MVO-Onderzoekscel van Ethias zijn permanente leden van de "MVO Task Force" van de vereniging, die een echt Europees waarnemings-, uitwisselings- en innovatieplatform voor duurzame ontwikkeling wenst te zijn.

VVOV

VVOV_Logo_RGB

VVOV staat voor Verbond van de Verenigingen van Onderlinge Verzekering. Dit is een vereniging zonder winstoogmerk waarin onderlinge, coöperatieve en mutualistisch getinte verzekeraars participeren. Deze vzw werd opgericht in 1971, en groepeert 15 Belgische onderlinge en coöperatieve verzekeringsondernemingen. Onder haar leden vinden we een grote diversiteit terug. Gaande van grote algemene verzekeraars die zowel in Leven als in Niet – Leven actief zijn, tot zeer kleine niche spelers gespecialiseerd in een bepaalde beroepsgroep (bvb. medische sector) of de dekking van andere risicotypes (bijv. energiecentrales, bosbouw). Ondanks deze grote verscheidenheid streven alle leden binnen het VVOV eenzelfde doelstelling na, namelijk het promoten van de verzekering in haar onderlinge en coöperatieve vorm. Om dit gezamenlijke doel te bereiken volgt het VVOV een drietal pistes: samenwerking tussen haar leden om hun rechten en belangen te vrijwaren, het beter kenbaar maken van de principes van de onderlinge en coöperatieve verzekeringsvorm en het bestuderen van de middelen die deze verzekeringsvormen in de hand kunnen werken.

CIRIEC

CIRIEC_logo

CIRIEC is het Internationaal Onderzoeks- en Informatiecentrum over de Openbare, Sociale en Coöperatieve Economie. Het is een ontmoetings- en uitwisselingsforum voor centra van algemeen belang, de sociale economie en de openbare sector.

Er bestaan nauwe banden tussen Ethias en CIRIEC, gebaseerd op de waarden van de sociale economie.

In 2013 was Ethias tevens een van de hoofdsponsors van de 4de Internationale Conferentie voor Onderzoek in de Sociale Economie.

BELSIF

BELSIF_logo

Ethias is sinds 2005 aangesloten bij het Belgisch Forum voor Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren (BELSIF) en zetelt sinds 2006 in de raad van bestuur van dit forum.

BELSIF wil de publieke opinie sensibiliseren voor dit type van investeringen via acties die zich richten tot verschillende doelgroepen (particuliere, institutionele en publieke beleggers, alsook professionals in de investeringswereld, academici en burgers).

Anderzijds adviseert BELSIF de openbare overheden en staat zij in voor de promotie en de verdediging van het ideeëngoed rond duurzaam investeren.

Op internationaal vlak vertegenwoordigt BELSIF de Belgische sector van het duurzaam investeren samen met EUROSIF (European Social Investment Forum).

ICMIF

ICMIF_General_Logo

De ICMIF vertegenwoordigt de sector van de onderlinge en coöperatieve verzekering op wereldvlak. De ICMIF is in het bezit van en wordt actief beheerd en gestuurd door zijn aangesloten organisaties en zoals iedere goede coöperatieve vereniging of mutualiteit, kan die de behoeftes en verwachtingen van deze organisaties efficiënt schatten en voldoen. Het bijdragen tot de versterking van de competitiviteit van zijn leden door unieke informatie over de markt, netwerking-mogelijkheden en ontwikkelingsprogramma’s van leadership op wereldvlak aan te bieden, is de bestaansreden van de ICMIF.

AAM

AAM_logo_proxima-CMJN

L’Association des Assureurs Mutualistes - AAM (Vereniging van de Onderlinge Verzekeraars) verenigt de familie van de onderlinge verzekeringen. Haar rol is om de belangen van de onderlinge verzekeraars te bevorderen bij de Franse Verzekeringsfederatie maar ook bij nationale, Europese en internationale instanties. Het heeft de missie om over ieder onderwerp uit de onderlinge verzekeringswereld te debatteren: evolutie van governanceregels in Frankrijk en Europa, beschikbare financiële instrumenten, aanpassing van verzekeringsregels aan de onderlinge vennootschappen, enz.

Euresa

euresa_logo

Euresa positioneert zich als een Bedrijfsclub, een samenwerking- en netwerkingstool tussen dertien Europese onderlinge en coöperatieve verzekeringen. Door het wisselen en het delen van ervaringen en knowhow, draagt Euresa bij tot de versterking van de competitiviteit en de prestaties van haar leden op hun respectieve markten, ten gunste van hun verzekerden en met inachtneming van hun identiteit en gemeenschappelijke waarden.
Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer