fr

Een gestructureerde aanpak van MVO

Ethias is een pionier op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid en heeft een innovatieve dynamiek in MVO-beheer op gang gebracht.

Als natuurlijke verzekeraar van de openbare en private collectiviteiten wil Ethias ten volle haar maatschappelijke verantwoordelijkheden opnemen. Haar engagement in belangrijke federale initiatieven.

De MVO-aanpak van Ethias is opgebouwd rond de volgende elementen: 

Vijfjarenplannen voor MVO

De opeenvolgende MVO-actieplannen van Ethias zijn toegespitst op de 4 fundamentele waarden van de onderneming (Menselijk, Engagement, Klanttevredenheid, Enthousiasme). Met deze acties streeft Ethias ernaar om haar MVO-dynamiek op transversale, collectieve en participatieve wijze voort te zetten. Vanuit de uitdagingen die haar stakeholders vooropstellen wil Ethias haar MVO-kennis voortdurend uitbreiden, haar rol als pionier kracht bijzetten en haar statuut als duurzame partner bevestigen.

Een onderzoeks- en ontwikkelingscel voor MVO

Deze pluridisciplinaire onderzoekscel inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid is samengesteld uit medewerkers van Ethias, afkomstig uit alle geledingen van de onderneming. De MVO-Onderzoekscel (opgericht in 2009) is de drijvende kracht achter het dagelijkse MVO-beheer en -toezicht.  

Interne en externe consultaties

Ethias is een sterke voorstander van dialoog. Zij nodigt haar verzekerden, medewerkers, leveranciers en andere stakeholders dan ook uit om een actieve rol te spelen in het MVO-beleid van de onderneming, zowel in de verdere verbetering van de bestaande vijfjarenplannen als in de uitwerking van nieuwe projecten. Ethias gaat ook regelmatig in op het verzoek van hogescholen en universiteiten om actief deel te nemen aan conferenties of workshops rond maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Een toezichts- en overlegorgaan

Ethias heeft sinds 2003 een nationaal en paritair samengesteld Ethisch Comité. Dit Comité ziet toe op de uitvoering van de MVO-meerjarenplannen en geeft adviezen over de toekomstige oriëntaties van de onderneming.

Het World Forum (wereldforum voor good practices van ondernemingen die werken aan een nieuwe, verantwoordelijke economie) plaatste de werking van het Ethisch Comité van Ethias in de wereldtop van 500 best practices op het vlak van MVO.  Via haar deelname aan het World Forum is Ethias ondertekenaar van het eerste Manifest van de Verantwoordelijke Onderneming op internationale schaal.

Het Ethisch Comité is nationaal en paritair samengesteld. Het is een getrouwe afspiegeling van de onderneming dankzij een evenwichtige vertegenwoordiging van zijn afgevaardigden (regio’s, functies, werknemers/directie, talen, enz.).

 

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer