fr

Een ambitieus beleid

April 2014. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) bevestigt - met een waarschijnlijkheid van meer dan 95 % - dat de klimaatopwarming te wijten is aan de mens en dat het dus eenieders verantwoordelijkheid is om maatregelen te treffen teneinde onze energieafdruk te verminderen. Evolueren naar een economie met een lage CO2-uitstoot zal een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw zijn.

De activiteiten van Ethias zijn van nature weinig vervuilend. Het MVO-plan van Ethias integreert evenwel een ambitieuze ecologische strategie om een concreet antwoord te bieden op de klimatologische uitdagingen. De onderneming wil werken aan haar globaal gedrag en al haar stakeholders aansporen tot een duurzame handelwijze.

Via deze dynamiek en de ontwikkeling van innovatieve producten (Eco-Tarieven) spoort Ethias haar leden en haar verzekerden aan om hun handelwijze aan te passen teneinde “bewuste verbruikers” te worden.

Het engagement van Ethias werd meermaals beloond, onder meer door haar actieve rol op Europees vlak in het kader van de "Conventie van de Burgemeesters voor een lokale duurzame economie". Haar zetel in Hasselt ontving het Charter "Milieu en Duurzaam ondernemen Limburg 2012".

De toekomstige ontwikkelingen van dit beleid zijn reeds gekend: een grondige aanpak van de verplaatsingen (die 55 % van de CO2-uitstoot vertegenwoordigen), sensibilisering tot Rationeel Energiegebruik (REG), opvolging en beheersing van het verbruik van installaties, beleggingen in een "groener" vastgoedpark.

De ecologische actie van Ethias heeft prioritair betrekking op de volgende 6 pijlers:

Vermindering van het water-, energie- en papierverbruik

Het verbruik van Ethias werd uitvoerig gemeten om afwijkingen in kaart te brengen. Een echte energieboekhouding werd ingevoerd om het verbruik en de vastgestelde afwijkingen te beheren.

Recyclage in al zijn vormen

Ethias wil de levenscyclus van de materialen verlengen door bijvoorbeeld een tweede leven te geven aan verouderd informaticamateriaal, de ophaling van gebruikt papier, selectieve sortering, systematisch gebruik van recyclagepapier, gebruik van kartonnen drinkbekers ... Recycleren is dan ook een echte reflex geworden in elk Ethias-kantoor.

Vermindering van de CO2-uitstoot

Deze actie is een permanente uitdaging op alle niveaus van de onderneming: het energieverbruik, de uitrusting van de gebouwen, de invoering van nieuwe beheersprocessen voor de kantoren (free-chilling), een intra-Europees aankoopbeleid om verplaatsingen te beperken, het wagenpark, de bewustmaking van de verzekerden en het personeel tot en met de ontwikkeling van innovatieve producten, zoals de eco-tarieven als beloning voor "CO2-vriendelijk" gedrag.

Mobiliteit

In lijn met haar beleid inzake CO2-vermindering ontwikkelde Ethias een dynamisch mobiliteitsbeleid. Carpooling en zachte mobiliteit worden sterk aangemoedigd bij het personeel, onder meer dankzij het aanbod van specifieke faciliteiten voor deze "milieubewuste medewerkers". Voorbehouden parkeerplaatsen, het uitlenen van bedrijfsfietsen, de volledige terugbetaling van de abonnementen voor openbaar vervoer... Het zijn enkele concrete stimuli die een groter respect voor het milieu bevorderen.

Ethias zet zich bovendien in als lid van de beleidsraad van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit.

Opname van de "globale aankoopkost" in de aankoopcriteria

Ethias heeft natuurlijkerwijs in haar aankoopbeleid op het vlak van uitrusting en infrastructuur de ecologische criteria opgenomen bij de keuze van haar leveranciers en partners (keuze voor recycleerbaar, energiezuinig materiaal, ecologische en bioafbreekbare producten). Op dezelfde wijze maken de strategische keuzes in termen van renovatie of bouw het voorwerp uit van een grondige analyse om de globale milieu-impact van het initiatief te meten. Het merendeel van de aankopen door ons departement Uitrusting & Infrastructuur worden betrokken door dit initiatief. De komende jaren zal Ethias zich inzetten om de scope uit te breiden naar andere diensten.

Sensibilisering voor de ecologische uitdagingen

Of het nu om haar stakeholders of haar verzekerden gaat, Ethias wil ten volle haar rol van verantwoordelijke maatschappij vervullen dankzij interne en openbare sensibiliseringsacties. Deze communicatie verloopt met name via de promotie van duurzame en evenwichtige voeding in de personeelsrestaurants, de deelname aan het CO2-compensatieprogramma van BPost en het initiatief “Good Planet”, de ondersteuning en promotie van milieu-initiatieven op alle niveaus en de ontwikkeling van innovatieve producten, in lijn met het MVO-beleid van Ethias en ten gunste van de verzekerden (op materiële en duurzame wijze).

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer