fr

Preventie, een maatschappelijke plicht

Zowel voor een verzekerde als voor een verzekeraar is het beste schadegeval ongetwijfeld het schadegeval dat niet plaatsgrijpt.

Volgens het gezegde "Voorkomen is beter dan genezen" voert Ethias een proactief en dynamisch preventiebeleid via al haar producten en diensten, ten gunste van alle partijen. Zij stelt daarbij het openbaar nut centraal.

Ethias onderneemt talrijke preventieacties: raadgevingen, tools, applicaties maar ook een gepersonaliseerde begeleiding door preventiedeskundigen gespecialiseerd in verschillende domeinen gaande van personenbescherming  (welzijn op het werk, arbeidsongevallen, schoolongevallen) tot de bescherming van goederen en diensten (auto, diefstal, brand, overstromingen...) alsook de informatiebescherming (cyberrisico).

Volgens de filosofie van Ethias moet maatschappelijke innovatie anticiperen op de noden van de verzekerden of een concreet antwoord geven op de bestaande bekommernissen.

Met de applicatie "Ethias Prevention Reporter” benadrukt Ethias het belang dat zij hecht aan de opvolging en de beperking van risico’s en schadegevallen. Voor deze applicatie werd Ethias in 2015 beloond met een eerste DECAVI-Trofee voor preventie. Zij biedt de preventieadviseurs de mogelijkheid om ter plaatse snel en doeltreffend rapporten op te stellen met de mogelijkheid om te linken naar de code inzake welzijn op het werk.

Sinds 2012 biedt de applicatie "Ethias-KMI Preventie"  (DECAVI-innovatietrofee), ontwikkeld in samenwerking het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) de lokale overheden een gratis waarschuwings- en preventiedienst voor grote meteorologische risico’s aan.

De applicatie "Ethias Safest Route" repertorieert alle gevaarlijke verkeerspunten en laat toe de veiligste reisweg te plannen waarbij de gebruiker verwittigd wordt wanneer hij een gevaarlijk punt nadert.

Door een beroep te doen op experts in het domein van cyberpreventie biedt Ethias een volledige dienstverlening aan gaande van een check tot een grondige audit. Het globale pakket bestaat uit de voorafgaande analyse, het voorstel van preventiemaatregelen en de eventuele tussenkomst van een professional in IT-beveiliging voor het herstel van de gegevens bij een cyberaanval en omvat ook de dekking van de residuele verzekeringsrisico's.

Preventie-blog: abonneer u!

Alle nuttige info, adviezen, tips en links inzake preventie werden gecentraliseerd op de "Ethias Prevention Corner".

Abonneer u op de nieuwe preventie-blog en blijf op de hoogte van de actualiteit omtrent preventie.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer