fr

Een verzekeraar die investeert in duurzame economie

Ethias wil haar verbondenheid met de sociale economie bevestigen en steunt actief de ondernemingen van deze sector.

Ethias bezit financiële participaties in dit domein: sociale leningsmaatschappijen, huisvestingsmaatschappijen, instellingen voor microfinanciering (Incofin, Impulse Microfinance), opvangstructuren, fondsen voor sociale economie (Netwerk Rentevrij, Carolidaire), fondsen voor wetenschappelijk onderzoek, enz.

De openbare overheden kunnen ook rekenen op de actieve steun van Ethias in het kader van de MVO-promotie binnen hun eigen structuren (evenement rond de "principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de OCMW's", georganiseerd in 2012 door de Vlaamse Vereniging van OCMW-Secretarissen (VVOS) en OCMW-Visies). 

Engagement van Ethias in de Sociale Economie

Vanuit haar bedrijfswaarden en haar streven naar solidariteit en sociale vooruitgang wil Ethias haar sociale, maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid ten volle opnemen.

Deze aanpak sluit aan bij haar engagementen inzake duurzame ontwikkeling, streven naar welzijn voor eenieder en verbeterde levenskwaliteit. Zij richt zich daarbij tot al haar stakeholders.

Dit engagement is dynamisch en progressief opgevat. De acties van Ethias op het vlak van sociale verantwoordelijkheid zullen permanent worden opgevolgd en geëvalueerd binnen de specifieke ondernemingsstructuren.

Bovendien wil Ethias via diverse communicatietools de transparantie van haar acties garanderen.

Leerstoel Ethias - HEC-ULg

De Leerstoel Ethias HEC-ULg omvat een onderzoeksopdracht met betrekking tot "de impact van de financiële en commerciële ontwikkeling in de groeimechanismen en de armoedevermindering in de ontwikkelingslanden".

De Leerstoel heeft zich in de loop der jaren actief geëngageerd in projecten met als doel de inspanningen van zijn partners voor een duurzame ontwikkeling die beantwoorden aan de sociaaleconomische behoeften van de bevolkingsgroepen te bestuderen, te stimuleren, te vermenigvuldigen en te steunen.

De Leerstoel heeft zich weten te onderscheiden door de talrijke projecten die samen met haar partners in Afrika worden geleid:

  • Participatie in de “Master in rechten en beheer van de Universiteit van Luik” aan de ISC Kinshasa in Congo.
  • Invoering van een opleiding in ondernemerschap samen met de Universiteit van Ouagadougou (in partnership met de Minister van Jeugd, Beroepsopleiding en Tewerkstelling in Burkina Faso).
  • Denktank met het Consortium van Tsjadische Universiteiten over de werking en de herstructurering van de masterprogramma's voor een betere afstemming op de sociaaleconomische behoeften van het land.
  • Actieve ondersteuning van de Universiteit van Tananarive in Madagaskar bij de invoering van een systeem voor begeleiding en kwaliteitsopvolging van  onderzoek en onderwijs.
  • Uitvoerige studie over de evolutie van de lagere en secundaire leersystemen in Tanzania van 2005 tot 2012.
  • Regelmatige evaluaties van de openbare steunprogramma's in Oost- en West-Afrika (evaluatie voor rekening van de projectdonoren). 
Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer