fr

Meer aandacht voor veiligheid en mobiliteit

Een verzekeringsproduct is een zekerheid tegen levensongevallen. Daarom wil Ethias eenvoudige en zo ruim mogelijke producten aanbieden om haar verzekerden nog beter te beschermen.

In dat opzicht streeft Ethias ernaar om het leven van haar verzekerden zo veel mogelijk te vereenvoudigen. Dat is de zin van haar producten, zoals de "Verzekering Levensongevallen" die tussenkomt in de privésfeer, het derdebetalersysteem AssurCard in gezondheidszorg, de herstellingen in natura in het kader van de brandverzekering Ethias Woning of de juridische bijstand "Toegang tot het recht" bij echtscheidingen, erfeniskwesties, administratieve geschillen en strafrechtelijke verdediging.

Trouw aan haar waarden bevordert Ethias principieel de toegang tot de verzekering veeleer dan het uitsluiten van dekkingen.

Ethias is ook actief in de preventie van thuisongevallen. Het partnership met Houtopia ( met het "Huis der gevaren" en de "brandmodule") is hiervan een perfect voorbeeld.

Mobiliteit en Veiligheid

Ethias is de verzekeraar van alle vormen van mobiliteit, ongeacht het aantal wielen, de leeftijd van de bestuurder of zijn handicap.

Ethias is een van de weinige verzekeraars die zich ertoe verbindt nooit een contract op te zeggen enkel omwille van de leeftijd van de bestuurder op het ogenblik van het schadegeval. Voor de personen met een handicap die zich met een elektrische rolstoel verplaatsen, biedt Ethias een specifieke verzekering aan (burgerlijke aansprakelijkheid + rechtsbijstand).

Ethias nam deel aan de nieuwe reglementering die motorrijders en hun passagiers verplicht om, naast de helm, een volledige beschermingsuitrusting te dragen. Zij is momenteel de enige maatschappij die de schade aan deze uitrusting dekt via haar waarborg "Bestuurdersverzekering plus".

Verkeersveiligheid promoten

 

Via Assuralia steunt Ethias op actieve wijze de campagne voor verkeersveiligheid BOB. Zij heeft bovendien haar dekkingen specifiek aangepast voor de "Bobs": wanneer een verzekerde een beroep doet op een Bob of zelf Bob is, wordt de schade veroorzaakt aan het voertuig ten gevolge van een ongeval in fout volledig ten laste genomen door Ethias.

Vanuit haar maatschappelijke rol is Ethias een partner van de regionale instanties voor verkeersveiligheid : de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en het Waalse Agentschap voor de Verkeersveiligheid (AWSR).

Op het vlak van verkeersveiligheid werden ook tal van bestaande partnerships voortgezet, zoals met Verkeersveilig West-Vlaanderen, Apper, Fédémot en de vzw “Partageons Nos Routes” (lessen op school, verdeling van fluorescerende hesjes voor kinderen, animaties voor het grote publiek, enz.).

De applicatie Ethias Safest Route is een bijzonder nuttige innovatie die de gevaarlijke punten op de Belgische wegen oplijst. Deze applicatie, die gebaseerd is op de gps- technologie, maakt het mogelijk de meest veilige route uit te stippelen en waarschuwt de bestuurder met een visueel en geluidssignaal wanneer hij een gevarenzone nadert.

Er werd een partnership met Carglass afgesloten waardoor alle Ethias-verzekerden een bijkomende veiligheidsservice kunnen genieten. Dit voordeel bestaat uit het nazicht van de verlichting van het voertuig, de bandendruk en verschillende oliepeilingen.

Om alle nuttige info, adviezen, tips en links inzake preventie te centraliseren, richtte Ethias haar site "Ethias Prevention Corner" op.

De Young Drivers Bonus beloont jongeren die foutloos rijden

De Young Drivers Bonus van Ethias beloont jongeren die foutloos rijden door hun bonus-malus in de eerste twee jaar twee maal sneller te laten dalen dan gebruikelijk. Jongeren denken vaak dat ze beter niet starten met een hogere bonus-malus. Ze verstoppen zich liever achter de verzekering van hun ouders. Hiermee omzeilen ze een hogere bonus-malus maar tijdelijk. Wanneer jonge chauffeurs uiteindelijk een eigen verzekering nemen, wordt hen toch opnieuw een hogere premie aangerekend. De oplossing van Ethias is dan ook om jong volwassenen als dusdanig te beschouwen, door hen een eigen verzekering aan te reiken en hen de mogelijkheid te bieden hun bonus-malus sneller te doen dalen.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer