fr

MVO-sponsoring

Ethias, natuurlijke partner van de non-profitsector

Als historische verzekeraar van de sociale economie neemt Ethias actief deel aan diverse gratis opleidingsprogramma's bestemd voor de non-profitsector.

  • Betrokkenheid bij de redactie van (naslag)werken over materies die een invloed hebben op vzw's (aansprakelijkheid, fiscaliteit, audit, Europese projecten, enz.)
  • Organisatie van seminaries over de rechten en aansprakelijkheden van sportclubs, bestemd voor de beheerders van sportcentra.
  • Organisatie van colloquia over de wet op de rechten van vrijwilligers.
  • Investering in opleidingen op nationaal, federaal en lokaal niveau via CEDEES (Studiecentrum voor Gespecialiseerd Onderwijs), de organisatie van een MVO-studiedag van het VVOS (Vereniging van de Vlaamse OCMW-secretarissen), enz.

Maatschappelijke meerwaarde

Het sponsorbeleid van Ethias vloeit rechtstreeks voort uit haar MVO-actie.

Dit beleid moet het engagement van Ethias valoriseren en vertalen in acties. Zij stimuleert actief de promotie van de waarden ten voordele van de sociale cohesie en ontwikkelt haar sponsorbeleid hoofdzakelijk rond 4 pijlers: 

1. Preventie

Risicopreventie is nauw verbonden met de corebusiness van Ethias.

Een belangrijk deel van haar sponsorbeleid is momenteel gewijd aan de sensibilisering rond het voorkomen van risicogedrag (verkeersveiligheid, lichamelijke ongevallen thuis en op het werk…).

Ethias is een vooraanstaande partner van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), Verkeersveilig West-Vlaanderen, het Waalse Agentschap voor de Verkeersveiligheid (AWSR), Fédémot, Apper, de vzw “Partageons Nos Routes” en Houtopia.

2. Sport

De sportsponsoring van Ethias past in een globale burgerdynamiek.

De onderneming steunt de sport via verschillende kwaliteitsvolle en structurele partnerships met de sportfederaties en belangrijke institutionele actoren in de sportsector (ADEPS, ISB, AES, AISF, Sport Vlaanderen, Sportwerk Vlaanderen, enz.).

3. Cultuur

Ethias is zeer gehecht aan de promotie van kunst en cultuur.

In 2017 zet Ethias haar steunbeleid ten gunste van verschillende vooraanstaande culturele initiatieven voort: Brussels Summer Festival, National Belgian Orchestra, Koninklijke Opera van Wallonië, Gent Jazz Festival, Koninklijk Filharmonisch Orkest van Luik, Antwerp Symphony Orchestra, Zomeropera, L'association des centres culturels en het Dranouter Festival.

4. Burgerzin

Via haar steun aan diverse burgerinitiatieven van algemeen belang bevestigt Ethias haar bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen van haar stakeholders en belangrijkste verzekerden, de openbare overheden, het verenigingsleven en de non-profitsector.

Deze burgersponsoring bestaat in verschillende vormen, waaronder partnerships met:

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer