fr

Nieuwe technologieën ten dienste van de verzekerden

Ethias heeft zich steeds ingezet om koploper te zijn op het vlak van digitale diensten die sinds de veralgemening van het internet zijn toegelaten.

De nieuwe technologieën worden ruimschoots door Ethias benut om de verzekerden een betere dienstverlening, innovatieve en eenvoudige oplossingen, een maximale toegankelijkheid, een efficiënte nabijheid en een grotere transparantie te bieden.

Internetsite B2C

Speerpunt van het digitale Ethias-aanbod is haar internetsite, die de mogelijkheid biedt om offertes aan te vragen, in te tekenen op verzekeringsproducten en/of schadegevallen aan te geven. Deze dienst is voor iedereen op ieder ogenblik toegankelijk, zonder enige verplaatsing en zonder papierafdruk.

Internetsite B2B

De nieuwe internetsite B2B verstrekt gepersonaliseerde info aan de publieke sector, de socialprofitsector en de privésector. In enkele muisklikken heeft u toegang tot onze verzekeringsproducten, onze preventiediensten, wat te doen in geval van ongeval, de actualiteit, Extranet…

Apps

Dankzij de applicatie Ethias Auto 24/7 kan een verkeersongeval, glasbraak of diefstal worden gemeld via tablet of smartphone. De verzekerde kan daarbij zijn gegevens, de plaats van het ongeval en foto's van het schadegeval rechtstreeks te delen.

De Ethias Prevention Reporter is een applicatie die digitale bijstand verleent bij het rapporteren ter verbetering van de preventie. Dit gaat onder meer om : geolokalisatie en classificering van risico’s/schadegevallen, dictafoon/stemherkenning/voice-to-text, foto/video-opnamen en begeleide integratie in het verslag, linken naar wetteksten en database AO, enz. Met deze snelle reporting in preventie op locatie, beoogt Ethias in het bijzonder een tijdwinst voor de preventieadviseur. Met deze nieuwe technologie, wil Ethias opnieuw het belang benadrukken dat zij hecht aan het tijdig monitoren en beperken van risico’s en schadegevallen.

Extranet

De beveiligde Extranet-diensten voor ondernemingen en collectiviteiten tellen vandaag meer dan 30.000 regelmatige gebruikers. Deze diensten bieden de verzekerden in kwestie de mogelijkheid voor een beheer van hun verzekeringsportefeuille, de aangifte van schadegevallen en een rechtstreekse communicatie met hun beheerder via een specifieke messagerie.

Voor de particulieren biedt de MyEthias-dienst dezelfde functies. MyEthias Pension staat op zijn beurt garant voor een duidelijk en transparant pensioenbeheer dat aan Ethias werd toevertrouwd. Easenet Pension is een beheersplatform voor de wettelijke en aanvullende pensioenen: simulaties, gegevensinvoer, dialoogbox met de Ethias-beheerders, aanmaak van berekeningen en statistieken: alles is aanwezig om de collectiviteiten en ondernemingen toe te laten de pensioenen van hun personeel in alle eenvoud te beheren. Ethias stelt haar expertise op het vlak van pensioensimulaties ook ter beschikking van haar verzekerden dankzij Publi-Plan, een unieke applicatie op de markt om de loopbaanontwikkelingen in het openbaar ambt te simuleren.

Easevent

In het kader van de organisatie van een evenement (spektakel, foor, schoolfeest, tentoonstelling, enz.) moet de organisator zich tegen heel wat risico's verzekeren (lichamelijke ongevallen, diefstal, brand, aansprakelijkheid...). Ethias ontwikkelde een gamma onlineverzekeringsproducten die nodig zijn voor elk type van evenement.

e-Services

De ontwikkeling van deze nieuwe technologieën stelt Ethias in staat zich te richten rond « preventie als dienst ». De interacties met de verzekerden gaan in stijgende lijn en laten Ethias toe in de huid te kruipen van zijn klant en zo na te gaan welke zijn grootste verwachtingen zijn.

Ethias-KMI Preventie

In samenwerking met het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) ontwikkelde Ethias een gratis waarschuwings- en preventiedienst voor grote meteorologische risico's (stormen, overstromingen, sneeuw, onweersbuien...). Iedere plaatselijke overheid (stad, gemeente, intercommunale) die het wenst, kan op die manier sms-waarschuwingen en doelgerichte adviezen inzake preventie ontvangen. Deze waarschuwingen kunnen worden geparametreerd naargelang het weertype en de graad van ernst.

De waarschuwingsdienst Ethias-KMI Preventie ontving de Decavi Trofee 2012 voor Innovatie.

EthiasHospi

Ethias biedt haar verzekerden in gezondheidszorg de mogelijkheid om elke ziekenhuisopname te melden via de site www.ethiashospi.be. Dankzij deze onlinedienst moet de verzekerde de administratieve formaliteiten bij een ziekenhuisopname niet meer ter plaatse vervullen (zijn dossier wordt automatisch geopend). De vereenvoudigde procedures zijn full paperless en worden op het gekozen moment uitgevoerd. Deze nieuwe site is een aanvulling op de diensten die reeds worden aangeboden door AssurCard (derdebetalerssysteem).

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer