fr

Duurzaam werk

Ethias is ervan overtuigd dat er geen sociale cohesie kan zijn binnen de onderneming zonder de bereidheid om duurzaam werk aan te bieden.

De kwaliteit van de werkomstandigheden hangt rechtstreeks af van de participatieve en constructieve dynamiek van de syndicale organisaties.

In 2018 telt Ethias 1 829 medewerkers. De gemiddelde leeftijd is 43 jaar en 9 maanden voor een gemiddelde anciënniteit van 16 jaar en 11 maanden.

Sommige signalen liegen niet: de lage turnover van het personeel (1,7 % vertrekkende medewerkers buiten einde contract, overlijden en brugpensionering) en de beheerste absenteïsmegraad (7 dagen per jaar voor vrouwelijke medewerkers (buiten bevallingsrust) en 4,8 dagen per jaar voor mannelijke medewerkers) zijn sleutelindicatoren van de verbondenheid van de medewerkers met hun onderneming en het welzijn op het werk.

Deze bemoedigende cijfers worden nog versterkt door twee werkpijlers: de previsionele analyse van de profielen die de onderneming zal nodig hebben in de volgende jaren alsook de begeleiding van onze medewerkers bij het beheer van hun loopbaan.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer