fr

Het personeel, motor van de onderneming

Ethias beschouwt de sociale cohesie en het welzijn van haar personeel als een absolute prioriteit. Deze elementen zijn rechtstreeks gekoppeld aan haar waarden en liggen in het verlengde van haar MVO-engagementen.

Een winnende onderneming steunt op gemotiveerd en betrokken personeel. Ethias definieerde duidelijk haar strategische doelstellingen, waarbij de performantie van het personeel een belangrijke plaats inneemt. Om haar doelstellingen te bereiken ziet Ethias erop toe een permanente en constructieve dialoog met alle sociale partners te onderhouden.

Motivatie kan men niet afdwingen, maar wordt op lange termijn opgebouwd.

Ethias wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen die het gevolg zijn van mondiale veranderingen. De doelstellingen van de onderneming worden bijgevolg afgestemd op de ontwikkelingen en noden in onze samenleving en de arbeidsmarkt. Met de focus op de groei en concurrentiële positie van de onderneming EN de erkenning en uitbouw van het menselijke kapitaal worden de volgende HR-thematieken onder de loep genomen: het loonbeleid, de ouder wordende populatie, de digitale (r)evolutie, talentmanagement, employer branding,… Ethias stimuleert bovendien een echte veranderingsdynamiek door aan haar personeelsleden een brede waaier van aangepaste opleidingen aan te bieden.

De komende jaren zal men meer dan ooit moeten inzetten op de interne mobiliteit waar de ontwikkelingsmogelijkheden van de personeelsleden centraal staan.

 

Analyse: Zowel de huidige en toekomstige behoeften van de onderneming als de risico's verbonden aan de sleutelfuncties worden uitvoerig geanalyseerd om de HR-evoluties te voorspellen.

 

Opleiding:  Er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe mogelijkheden van opleiden onder andere door het invoeren van een e-learning platform. Dit als begeleiding van Change en de uitdagingen waarvoor de onderneming staat.

 

Informatie: Via innoverende HR-tools kunnen de medewerkers zowel de vacatures opvolgen als hun persoonlijke informatie raadplegen en up-to-date houden.

 

Integratie: Ethias hecht veel belang aan Diversiteit. Daarom worden de competenties van elkeen gewaardeerd ongeacht leeftijd, gender, origine, beperking of seksuele oriëntatie.

 

Ethias wenst het management te sensibiliseren voor de sterktes van elke leeftijdsgroep. Zodoende kan de rijkdom die elke generatie met zich meedraagt complementair worden aangewend.

 

Geen vooruitgang zonder invraagstelling… de beheerdynamiek van de Human Resources is ook gebaseerd op de voortdurende verbetering van de HR-dienstverlening aan de medewerkers en hun management. De verbetering van de instrumenten en van de organisatie staan dan ook centraal in de dagelijkse denkoefening.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer