fr

Welzijn en gezondheid op het werk

Ethias wil een actieve rol spelen in het welzijn van haar medewerkers op het werk. Dit evenwicht kan fragiel zijn: privéleven en beroepsleven zijn niet duidelijk afgebakend. Er werden verschillende oplossingen en een echte solidariteitsgeest in het leven geroepen. 

Sociale cel

De opdracht van de Sociale Cel van Ethias bestaat erin een luisterend oor en bijstand te bieden aan de personeelsleden die geconfronteerd worden met persoonlijke problemen. Deze cel behandelt in de grootste vertrouwelijkheid verslavings-, schuld- of gezondheidsproblemen en begeleidt ook langdurig zieken bij hun re-integratie.

Stress- en agressiebeheer

Het beheer van stress en van psychosociale belasting is een prioriteit. Vijf personen ontvangen de medewerkers die lijden onder stress of die het slachtoffer zijn van morele of seksuele pesterijen of geweld op het werk. In geval van verbale of fysieke agressie is er een snelle opvang van de slachtoffers. Om gepast om te gaan met agressie werd een procedure anti-agressie geïmplementeerd om de getroffene op het moment van het incident een directe bijstand te bieden via één centraal assistance oproepnummer.

EHBO

Meer dan 60 medewerkers, verspreid over de verschillende bedrijfssites, volgden een EHBO opleiding en kunnen dus ingrijpen om een leven te redden. In beide hoofdkantoren hangt er nabij het onthaal een AED-toestel. Deze automatische externe defibrillator kan  bij levensbedreigende hartritmestoornissen gebruikt worden.

Gezondheidspreventie

Ethias voert een actief preventiebeleid inzake gezondheid. Zo worden er in dit kader griepvaccinatiecampagnes georganiseerd en wordt er psychologische bijstand verleend aan de medewerkers die willen stoppen met roken.

Wat het nutritionele aspect betreft, onderscheidt Ethias zich reeds meerdere jaren door haar personeelsleden evenwichtige en seizoensgebonden maaltijden aan te bieden in haar personeelsrestaurant.

Solidariteit

Solidariteit zit verankerd in het hart van de Ethias-waarden en komt onder meer tot uiting via de bloedinzamelingen die samen met het Rode Kruis worden georganiseerd. Ethias ontving bovendien het label "Onderneming met een hart", uitgereikt door het Rode Kruis Vlaanderen. 

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer