fr

Resultaten 2021

Kerncijfers

  • Nettoresultaat: EUR 190 miljoen, dicht bij de prognoses
  • Operationeel resultaat van de activiteiten Niet-Leven: EUR 200 miljoen
  • Operationeel resultaat van de activiteiten Leven: EUR 72 miljoen
  • Incasso: EUR 2,78 miljard, een stijging met bijna 2 % ten opzichte van 2020
  • Solvabiliteitsratio: 178 %
  • Dividenden: EUR 105 miljoen (onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering)

Ons personeel

Op 31 december 2021 telt Ethias 1.923 medewerkers.

De gemiddelde leeftijd van het personeel is 45 jaar en 8 maand

Resultaten 2021

Op 31/12/2021 bedraagt het nettoresultaat (1) EUR 190 miljoen.

  • Het operationeel resultaat van de activiteiten Niet-Leven bedraagt EUR 200 miljoen.
  • In Leven bedraagt het operationeel resultaat EUR 72 miljoen.
  • Het totale incasso bedraagt EUR 2,78 miljard, d.i. een stijging met EUR 49 miljoen. Dit zeer goede resultaat overtreft de prognoses en is toe te schrijven aan zowel de verzekering Leven als Niet-Leven.
  • De Solvency II-ratio bedraagt op zijn beurt 178 % na aftrek van het voorziene dividend van EUR 105 miljoen. Dit is een goed resultaat gezien de bijzonder moeilijke context van 2021 met de pandemie en de overstromingen in de zomer.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering zal een dividend van EUR 105 miljoen worden uitgekeerd aan onze vier aandeelhouders (de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en de coöperatieve vennootschap EthiasCo).

(1) Op basis van niet-geauditeerde BGAAP-rekeningen

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer