fr

Distributienetwerk

Openbare sector en ondernemingen

Ethias werd opgericht door vertegenwoordigers van openbare overheden en is steeds trouw gebleven aan haar roeping als verzekeraar van de openbare sector en het overheidspersoneel.

In de loop der jaren is zij haar knowhow blijven ontwikkelen en groeide het aantal aangeslotenen aanzienlijk.

Vandaag verzekert zij onder meer:

 • de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen
 • de gestelde lichamen (Kamer, Senaat, de parlementen van Gewesten en Gemeenschappen ...)
 • de 10 provincies
 • meer dan 580 steden en gemeenten
 • honderden OCMW’s en sociale huisvestingsmaatschappijen
 • duizenden intercommunales, parastatalen, diensten van algemeen nut en verenigingen allerhande (sportfederaties, culturele centra, jeugdhuizen, schoolcomités, personeelsverenigingen ...)

Sinds 1 januari 2000 heeft Ethias zich ook opengesteld voor de privésector. Zo stelt zij haar competenties en expertise ten dienste van private ondernemingen en staat zij hen bij in het beheer van hun specifieke risico's.

Ethias biedt hen een compleet gamma van verzekeringen afgestemd op hun behoeften, zowel voor de bescherming van hun medewerkers als voor de dekking van hun aansprakelijkheden en patrimonium.

Het grote publiek

In januari 2000 stelde Ethias zich open voor iedereen. Sindsdien verzekert zij:

 • meer dan een miljoen mannen en vrouwen in hun dagelijkse leven: thuis, op verplaatsing, op het werk of op vakantie ...
 • meer dan 800.000 leerlingen en leerkrachten
 • bijna een miljoen sportliefhebbers

Kortom, Ethias waakt steeds en in alle omstandigheden over hen.

Ons engagement ten aanzien van onze verzekerden

Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare vertrouwensrelatie met haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, met de ondernemingen en met de particulieren die hun vertrouwen in haar stellen.

Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect voor haar fundamentele waarden van menselijk, engagement, klanttevredenheid, enthousiasme.

Ons distributiekanaal

Ethias is een directe verzekeraar. De verzekerde staat in rechtstreeks contact met zijn verzekeraar via:

 • de 37 regionale kantoren en hun 200 adviseurs
 • de 2 Contactcenters en hun 65 adviseurs
 • 43 inspecteurs voor de collectiviteiten en de grote makelaars voor de ondernemingen
 • de interne diensten: 1 425 medewerkers met een luisterend oor
 • de internetsite die 2,8 miljoen bezoekers per jaar verwelkomt
Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer