fr

Geschiedenis van Ethias

2020

cup

4 extra DECAVI-trofeeën voor Ethias in 2019: beste “digitale verzekering”, beste “huurdersverzekering”, beste “familiale verzekering”, beste “arbeidsongevallenverzekering”

new

Ethias lanceert App4you, een onlineplatform voor vrijwilligerswerk

new

2019

cup

Ethias engageert zich elke dag voor een betere wereld, die rechtvaardiger, ecologischer, billijker en socialer is. Daar krijgt ze nu erkenning voor met de 1e DECAVI trofee voor maatschappelijke betrokkenheid.

new


Ethias versterkt haar innovatie- en dienstenstrategie via een alliantie met IMA Benelux

cup

4 extra DECAVI-trofeeën voor Ethias in 2019: beste “digitale verzekering”, beste “huurdersverzekering”, beste “familiale verzekering”, beste “arbeidsongevallenverzekering”

cup

 
Ethias viert haar eerste eeuwfeest!

2019_08_FitchRating_CorpoVignette_v002Bis

Het noteringsagentschap Fitch Ratings heeft de IFS-rating ("Insurer Financial Strength") van Ethias nv bevestigd op A- en verhoogt daarbij de outlook van stabiel naar positief.

cup

Ethias wint 4 prijzen tijdens de 15e DECAVI-Uitreiking van de Niet-levensverzekeringstrofeeën:
Digitaal, Arbeidsongevallen, BA familiale, Huurders.

Bike_More_Jaar

Ethias Bike & More is verkozen tot “Product van het Jaar” in de categorie “Verzekering” op basis van een studie die het onafhankelijke bureau Nielsen heeft uitgevoerd.

2019_01_EthiTV_CorpoVignette_v002

Het noteringsagentschap Fitch heeft de IFS-rating (“Insurer Financial Strength”) van Ethias nv geüpgraded van BBB+ (Good - outlook positive) naar A- (Strong - outlook stable).

2018

2019_01_EthiTV_CorpoVignette_v002

De grote inspanningen die de gehele onderneming heeft geleverd, werpen hun vruchten af en maken een aanzienlijke verbetering van de Solvency II-marge mogelijk. Het noteringsagentschap Fitch bevestigt de rating van Ethias op BBB+, met positief vooruitzicht (voordien stabiel vooruitzicht). 

new

Actualisering van de ethische Investeringscode. Deze ethische code, die een lijst van verboden namen bevat, is een troef ten aanzien van onze verzekerden en is van toepassing op al onze directe investeringen. De methodologie en reikwijdte van de code evolueren voortdurend om zo in te spelen op de maatschappelijke tendensen. Ethias bant energiekolen (stoomkolen) uit haar investeringen. Deze fossiele energie is namelijk de meest schadelijke voor de klimaatopwarming.

cup

Ethias behaalt 3 Decavi-trofeeën: “Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto”, “Huurdersverzekering” en “Familiale Verzekering”.

Bike_More_Jaar

Lancering van “Bike & More”, een nieuw verzekeringspackage voor fietsen en voortbewegingstoestellen. Ook de Familiale Verzekering innoveert en dekt automatisch en gratis de burgerlijke aansprakelijkheid van nieuwe voortbewegingstoestellen (zachte mobiliteit) en elektrische fietsen.

new

Ethias vereenvoudigt de toegang tot haar e-diensten: zo kunnen particuliere klanten of begunstigden van een collectieve verzekering hun terugbetalingsverzoeken voor gezondheidszorgkosten via hun identiteitskaart online versturen en opvolgen.

new

De stad Brussel schenkt haar vertrouwen aan Ethias Pension Fund voor het beheer van de aanvullende pensioenen van een deel van haar contractueel personeel. De komst van deze nieuwe aangesloten onderneming en de lopende contacten met andere prospecten sterken Ethias in haar strategie om een multi-werkgeversfonds uit te bouwen.

new

Ethias sluit een verkoopovereenkomst voor haar resterende “FIRST A”-portefeuille met een niet-Belgische verzekeraar in de Europese Economische Ruimte, Laguna Life (dochteronderneming van Monument Ré). 

new

Ethias lanceert haar “Omnichannel"-strategie, het belangrijkste initiatief in het programma “Network of the Future”. Het kantorennetwerk wordt voortaan onderverdeeld in 3 types: Flagship Offices, Middle Offices en Small Offices met verschillende openingsuren voor elk bureautype. Klanten worden proactief geïnformeerd over de nieuwe openingstijden en afspraakmogelijkheden via een online tool en via onze medewerkers in de kantoren en Customer Centers.

cup

Ethias is de eerste digitale verzekeraar van het land met 10 online verzekeringen. Verzekeringen kunnen online worden afgesloten zonder het menselijke contact uit het oog te verliezen. Dat is wat we noemen “fygitaal zijn” (de combinatie van fysiek en digitaal). De weg die Ethias verkiest.

new

Ethias gaat in op de oproep van het “CEASE”-netwerk en ondertekent, in aanwezigheid van verenigingen en overheden, het charter van bedrijven die zich inzetten voor de strijd tegen huiselijk geweld. Een engagement dat kadert binnen ons maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ethias is tot op heden de enige onderneming in de financiële sector die het charter heeft ondertekend.

2017

new

Om nog beter in te spelen op de verwachtingen van haar klanten lanceert Ethias een nieuwe online dienstverlening: myethias gezondheidszorg. Dankzij deze tool kunnen de klanten hun waarborgen gezondheidszorgen raadplegen, alsook die van hun gezinsleden. Zij kunnen bovendien gemakkelijk kostennota’s en andere medische kosten versturen, de status van het terugbetalingen opvolgen en lezen wanneer we hen om bijkomende informatie vragen.

new

Ethias Pension Fund OFP, het pensioenfonds opgericht door Ethias nv en Ethias Gemeen Recht, verkreeg de toelating van de FSMA om van start te gaan met het beheer van wettelijke en aanvullende pensioentoezeggingen.

new

Ethias lanceert de verzekering “Gewaarborgd inkomen” in geval van ziekte of privéongeval voor het contractuele en/of statutaire overheidspersoneel. De werkgever waarborgt voor zijn werkgevers een aanvullende financiële tussenkomst bij arbeidsongeschiktheid, en dit bovenop de voorziene wettelijke bepalingen.

tip

Ethias ging van start met de webserie “Met Peter, gene zever!”

Het doel? De verzekeringswereld demystificeren via een didactische en amusante inhoud. De videocapsules hanteren de humoristische stijl van de “YouTubers” zonder echter afbreuk te doen aan de inhoud.

new

Ethias breidt Assurpharma uit naar het schadebeheer bij een arbeidsongeval. Ethias is de eerste verzekeraar die haar verzekerden, in het kader van arbeidsongevallen, laat gebruikmaken van de elektronische verzending van de apotheekrekeningen.

new

Ethias stort zich op de sociale netwerken: een unieke gelegenheid om het merk te positioneren en om met de verzekerden te communiceren via Facebook, YouTube, Twitter en LinkedIn.

new

Ethias pakt uit met Cyber Protection, de verzekering die zowel de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) als de bescherming van gegevens dekt bij een cyberaanval.

cup

Ethias ontvangt twee Decavi-verzekeringstrofeeën: een voor de Familiale Verzekering en een tweede voor de Huurdersverzekering.

new

Ethias lanceerde een nieuwe website voor haar B2B-klanten: de openbare sector, de socialprofitsector en de privésector.

tip

De openbare collectiviteiten waarderen de identiteit en de verankering van Ethias.

Ethias heet een aantal onderzoeken gevoerd bij een representatieve testgroep van haar verzekerden in Collectiviteiten (openbare en socialprofitsector). De resultaten tonen dat 98 % van deze verzekerden tevreden zijn over Ethias. De meerderheid van de respondenten beschouwt Ethias als een verzekeraar die gemakkelijk toegankelijk, oplossingsgericht is en die een efficiënte dienstverlening biedt. De Belgische identiteit en verankering van de onderneming worden door de klanten beklemtoond en gewaardeerd.

2016

cup

Ethias ontving uit handen van de Waalse overheidsdienst-Mobiliteit het 5-sterrenlabel in het kader van de operaties "tous vélos actifs". Een mooie collectieve beloning voor alle fietsers van Ethias.

cup

Ethias behaalt opnieuw de Decavi-innovatietrofee. Met Autonomia bewijst Ethias opnieuw dat zij kan anticiperen op de maatschappelijke uitdagingen van de komende jaren en een innovatief product kan aanbieden: een verzekering die als doel heeft de autonomie van de senioren te bevorderen.

cup

De innovatieve kantoorinfrastructuur "Concept Office 3.0" behaalde de Brussels Commerce Design Award voor ons kantoor in de Kleerkopersstraat dat open is sinds december 2015. Deze wedstrijd moedigt de samenwerking tussen ondernemingen en designers aan in het Brusselse gewest. Een mooie erkenning voor de archtitecten Kalibre, ontwerpers van onze Conceptkantoren 3.0.

tip

Ethias is het sterkste verzekeringsmerk. The Benchmark Company, een onafhankelijk onderzoeksbureau, heeft een lijst opgesteld van de 16 belangrijkste verzekeringsmerken in België en Ethias staat op de hoogste podiumplaats.

tip

Ethias Young Drivers wordt verkozen tot "Product van het Jaar".

tip

Ethias heeft een grote naambekendheid in België. Ethias behaalt de tweede plaats qua spontane naambekendheid (33 %). Dit betekent dat 1 op de 3 Belgen spontaan aan Ethias denkt bij de vraag naar een verzekeringsmaatschappij die hij/zij kent.

new

Ethias gaat van start met de "Ethias Pension Corner": een online platform gespecialiseerd in pensioengerelateerde informatie. Dit platform staat gratis ter beschikking van de verzekerden en is de klok rond toegankelijk.

cup

Ethias behaalt 2 DECAVI-trofeeën: in de categorie "BA Autoverzekering" en in de nieuwe categorie "Huurdersverzekering".

trophy

De ATP reikt voor de tweede maal de "Challenger Award 2015" uit aan de Ethias Trophy. Met die prijs wordt het tornooi van Bergen uitgeroepen tot het beste tennistreffen ter wereld in de categorie van de Challengers!

2015

cup

Ethias behaalt 3 DECAVI-trofeeën in de belangrijkste categorieën: "BA Autoverzekering", "Innovatie" en "Preventie".

cup

Ethias sleept een Cuckoo Award in de wacht: de “Effectiveness - Best Integrated Award” voor de volledige campagne "Alter Ethias".

tip

Ethias behaalt twee externe certificeringen ISAE 3000 in ethisch financieel beheer (Asset management) en op het vlak van ecologische prestaties (beheer van de CO2-uitstoot).

eco

Ethias biedt alle Blue-Bikers een gratis assistance-verzekering.

cup

Ethias behaalt het Q-Stage label van VOKA. Dit label wordt toegekend aan ondernemingen die kwaliteitsvolle stages aanbieden aan studenten uit het secundaire of hoger onderwijs.

new

Ethias lanceert in Vlaanderen twee verzekeringen die aangepast zijn aan de persoon met een handicap en zijn persoonlijke assistent.

new

Particuliere verzekerden kunnen voortaan op de website van Ethias het hele parcours - van offerte tot betaling - volledig online afleggen voor 7 producten. Een primeur voor de verzekeringssector.

tip

Ethias bant farmaceutische attesten. De farmaceutische attesten van de hospi-verzekerden (de BVAC-attesten) moeten voortaan niet meer per post worden verstuurd. De apotheker doet dit zelf, rechtstreeks en via een digitale verzending.

tip

Ethias steunt het onderzoek naar verkeersveiligheid. Aurélie Guillet, een jonge ingenieur, lanceerde het project van de intelligente bus. Ethias steunde haar onderzoek samen met het BIVV.

new

Ethias huldigt haar Brusselse flagshipstore in: het verzekeringskantoor van de toekomst.

2014

cup

Ethias behaalt twee DECAVI-verzekeringstrofeeën: (1) de Innovatietrofee voor HospiFlex, een zeer flexibele dekking op maat die wordt erkend als primeur op de markt van de gezondheidszorg voor collectiviteiten en ondernemingen, en (2) de Trofee voor de Familiale Verzekering.

tip

Ethias Assistance hernieuwt haar certificatie voor kwaliteitsmanagement - ISO 9001-2008, die zij voor het eerst verwierf in 2003.

tip

Ethias gebruikt sms-berichten om te communiceren met haar verzekerden.

new

Lancering van Digital Omnium: een nieuwe verzekering voor draagbare toestellen (smartphone, tablets, portables, gsm's …).

tip

Lancering van het tarief "Ethias Young Drivers": een autoverzekering die bouwt op het vertrouwen ten aanzien van jonge bestuurders. Hun bonus-malus daalt met 2 graden i.p.v. 1 graad per jaar wanneer ze ongevalvrij rijden.

new

Lancering van het "Starter Pack", een voordelig verzekeringspakket (Brand & Familiale) voor jongeren onder de 30 jaar.

2013

new

Ethias lanceert My Ethias 3.0: een totaal nieuw, gebruiksvriendelijk en intuïtief concept voor de online verzekeringsportefeuille.

cup

De campagne "Buurtfiksers" van Ethias sleept 3 awards in de wacht en wordt zo de meest bekroonde campagne van de Best of Activation Awards 2013 die door de Association of Communication Companies (ACC) wordt uitgereikt aan de beste commerciële campagnes van het jaar.

trophy

De Ethias Trophy ontvangt de "Trofee 2012 voor Sport en Duurzame Ontwikkeling" van het Internationaal Olympisch Comité. Een bijzonder mooie bekroning voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Ethias Trophy, die bovendien perfect aansluit bij het MVO-beleid van de onderneming.

tip

Ethias wordt voor het tweede jaar op rij verkozen als "favoriete verzekeraar van de Belgen" in de categorie "verzekeringsonderneming" tijdens het "European Trusted Brands"-onderzoek van Reader's Digest.

eco

In het kader van de Week van de Mobiliteit ontvangt Ethias het 3-sterrenlabel "Tous Vélo-Actifs" van het Waalse Gewest. Ethias behoort tot de top 5 van de meest dynamische maatschappijen ter zake.

new

Ethias lanceert de gratis dekking van nieuwe winterbanden.

cup

De campagne "Ethias Buurtfiksers" wint een award op het wereldkampioenschap van de reclame (de Echo Awards in Chicago) dat de beste direct-marketingcampagnes ter wereld bekroont.

cup

Ethias behaalt de titel van "Beste Werkgever van Limburg 2013", een wedstrijd georganiseerd door de krant “Het Belang van Limburg”.

tip

Ethias ontvangt een DECAVI-trofee Leven voor Publi-Plan: een unieke tool die toelaat diverse simulaties uit te voeren voor een betere raming van de financiële last die de loonkosten, de weddemassa en pensioenverplichtingen voor het personeel van een openbare entiteit vertegenwoordigen.

new

Het nieuwe Welcome Magazine van Ethias sleept in New York maar liefst 5 Pearl Awards in de wacht.

cup

Ethias ontvangt de Caïus-prijs 2013 uit handen van de vzw Prométhéa in de categorie "bedrijfsmecenaat" voor haar drievoudig partnership met de Erfgoeddagen in Wallonië, Artikel 27 en de Assocation des Centres Culturels (ACC).

new

Ethias organiseert de eerste editie van de Ethias Prevention Awards, met de steun van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Deze awards belonen de best practices van de openbare sector op het vlak van preventie.

file


Ethias en Keytrade Bank sluiten een partnership voor de online verkoop van spaarproducten.

file


Ethias lanceert een mobiele app voor de aangifte van een auto-ongeval via iPhone.

 

 

 

2012

file


Nieuw bij Ethias: lancering van CertiFlex-8 en de Huurdersverzekering

file


Ethias werd verkozen als "favoriete verzekeraar van de Belgen" in de categorie "verzekeringsonderneming" tijdens het "European Trusted Brands"-onderzoek van Reader's Digest.

file


In een tijdspanne van 4 jaar verminderde Ethias haar koolstofvoetafdruk met 43 %.

file

Een Hart voor Sport: een primeur in België!

Ethias lanceert de waarborg "Een Hart voor Sport", een unieke verzekeringsdekking in België: een uitbreiding van dekking met cardio- en cerebrovasculaire ongevallen in het kader van de collectieve polis "Sportongevallen" en, op korte termijn, binnen de individuele waarborg "Sport".

2011

Ethias nv verkoopt haar Dexia-aandelen aan Vitrufin en rondt de verkoop van Ethias Bank aan Optima Financial Planners af.

 

 

 

2010

file


Ethias ontvangt de prijs "Diversiteit & Human Resources 2009” in Wallonië.  De jury werd overtuigd door de sensibiliseringsacties van Ethias voor de wereld van doven en slechthorenden na de aanwerving van twee personeelsleden met een auditieve beperking.

 

file


De bedrijfsfilm "Ethias, een andere manier van denken" wordt winnaar in de categorie "Imagofilm" op het festival georganiseerd in Antwerpen door de Plantijn Hogeschool.

 

 

 

2009

De financiële consolidatie van Ethias zorgt voor een wijziging in haar juridische structuur met, bovenaan de groep, een solide mutualistische verankering die wordt gewaarborgd door de openbare collectiviteiten, historische partners van Ethias en volwaardige leden van de resterende onderlinge vereniging.

 

 

2008

file


Lancering van de waarborg Mobiliteit en de Bob-waarborg.

file


Publicatie van het eerste maatschappelijk verslag.

file


Lancering van de waarborg Rechtsbijstand “Toegang tot het recht”.

file


Ethias installeert 85 m² zonnepanelen op het dak van haar hoofdzetel voor de productie van warm water en voor de beperking van haar CO2-uitstoot.

 

 

2007

file


Tijdens de tweede editie van de BeCommerce Awards 2007 wordt de website www.ethias.be bekroond met een zilveren Award in de categorie business-to-consumer voor My Ethias.

file


Lancering van de nieuwe Ethias Familiale.

file


Ethias is een van de 10 organisaties die het Diversiteitslabel ontvingen uit handen van de Ministers van Werk en Ambtenarenzaken. 

file


Creatie van het RENT-gamma: met dit gamma kunnen de cliënten een investering doen en tevens een regelmatig inkomen ontvangen.

file


Ethias lanceert haar nieuwe jaarlijkse reisannuleringsverzekering. Deze verzekering dekt tijdens één jaar alle reizen van alle gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen.

 

 

2006

file


Ethiek en beleggingen: alle financiële beleggingen stemmen overeen met een strikte investeringscode en een sociaal-ethisch charter dat onze waarden vertaalt. Al onze beleggingen passen in een maatschappelijk verantwoord perspectief.

file


De tweede editie van de Ethias Trophy is een groot succes. Meer dan 15.000 toeschouwers komen een week lang de spelers toejuichen.

 

 

2005

file


Auto: De verzekerden kunnen online hun schadegevallen Auto aangeven via de beveiligde webruimte "My Ethias".

file


In samenwerking met de Franstalige Tennisfederatie (AFT) en de stad Bergen lanceert Ethias het tot op heden enige ATP Challenger Tornooi in België, met $125.000 prijzengeld.  De Ethias Tennis Trophy vindt plaats in Mons Expo.  Aan de eerste editie van de Ethias Trophy nemen alvast de twee beste Belgische spelers deel: Olivier Rochus en Xavier Malisse.

 

2004

file


Ethias wordt verkozen tot "Lovemark" van het jaar door een jury van 200 marketingprofessionals. 

 

 

2003

file


Omob verkreeg het sociaal label voor haar product "Brandverzekering HomeComfort Plus".  Omob is de eerste Belgische onderneming die dit label behaalt. 

file


De website van Ethias werd verkozen tot beste site van het jaar. 

2002

file


Dankzij AssurCard kan Omob aan de houders van een gezondheidszorgverzekering een derdebetalerssysteem aanbieden via een elektronische chipkaart.  

file


Omob behaalt een nieuw conformiteitslogo van Test-Aankoop, ditmaal voor haar verzekering BA Privéleven (Familiale). Net als voor haar woningverzekering "HomeComfort Plus" is Omob tot op heden de enige Belgische verzekeraar met dit kwaliteitslabel.  

file


Omob lanceert de waarborg "Home Emergency": voor ieder dringend probleem aan de woning (verwarming, leidingen, dak,...) stuurt Omob, na eenvoudige oproep, een vakman ter plaatse en betaalt de factuur. 

 

2001

file


Omob lanceert de verzekering Levensongevallen, een primeur voor België.  

 

2000

Op 1 januari 2000 stelt Omob zich open voor iedereen.

file


Test-Aankoop verleent Omob het conformiteitslogo voor haar woningverzekering "HomeComfort Plus". Omob is de eerste Belgische verzekeraar die dit label heeft ontvangen. 

1998

file


Omob ontwikkelt Extranet voor de verzekerde collectiviteiten en bedrijven.  Extranet is een elektronisch beheersinstrument waarmee de cliënt - in een beveiligde omgeving via een identificatiesysteem - een duidelijk zicht kan krijgen op zijn verzekeringscontracten en op de schadegevallen die zich hebben voorgedaan.

 

1996

file


Omob lanceert haar internetsite.

 

 

1991


Omob opent in Eupen een Zetel voor het Duitstalige Gewest. 
 

1988

file


Omob innoveert op het vlak van de autoverzekering: zij informatiseert het volledige beheer van de schadedossiers en richt bovendien een netwerk van erkende herstellers op dat zij ter beschikking van haar verzekerden stelt. 

 

 

1984

Omob opent in Hasselt haar Zetel voor Vlaanderen.

file


Omob lanceert twee nieuwe diensten, die 24 uur per dag operationeel zijn: Omob Assistance en Omob Service.  

 

1983

Omob opent een centrum in Brussel.

1975


Om het hoofd te kunnen bieden aan de ontwikkeling van haar activiteiten neemt Omob haar intrek in een groter kantoorgebouw, gelegen in de rue des Croisiers te Luik.  

 

1957


De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor auto's wordt verplicht in ons land en Omob - tot dan enkel de verzekeraar van de openbare collectiviteiten - opent haar deuren voor de werknemers uit de openbare sector. 
 

1924

Het initiatief is succesvol. Door de groeiende vraag besluit Omob haar actieterrein te vergroten. Drie nieuwe verenigingen worden opgericht: 

  • Omob, onderlinge verzekeringsvereniging voor levensverzekeringen en beheer van pensioenfondsen; deze vereniging zal onder meer instaan voor de ontwikkeling van de pensioenverzekering voor de statutaire ambtenaren van de provincies, gemeenten, intercommunales en andere openbare instellingen;
  • Omob, gemeenschappelijke kas tegen arbeidsongevallen;
  • Omob, onderlinge verzekeringsvereniging tegen ongevallen "gemeen recht" en burgerlijke aansprakelijkheid. 
 

1919

Een groep gemeente- en provinciebesturen gaat over tot de oprichting van de "Onderlinge Maatschappij der openbare besturen voor verzekering tegen brand, bliksem en ontploffingen". De zetel van de maatschappij is gevestigd te Luik, in de rue Forgeur.  De gekozen juridische vorm is die van een onderlinge verzekeringsvereniging, d.w.z. een vereniging van personen die overeenkomen zich onderling te verzekeren en de last van de geleden schade onder elkaar te verdelen. Daartoe vormen zij een fonds, dat gespijsd wordt door hun bijdragen.  In die formule is ieder zowel verzekerde als verzekeraar, en is er geen maatschappelijk kapitaal noch aandeelhouders die moeten worden vergoed. 

DECAVI Trofeeën

2019

Digitaal

Arbeidsongeval

BA Familiale

Huurders

2018

Buregerlijke Aansprakelijkheid

Huurderverzekering

Familiale

2017

Huurdersverzekering

Familiale

2016

Innovatie voor Autonomia

BA Auto

Huurdersverzekering

2015

BA Auto

Innovatie

Préventie

2014

Innovatie voor Hospi-Flex

Familiale

2013

Innovatietrofee voor "Een Hart voor Sport"

Familiale

Publi-Plan

2012

Innovatietrofee voor de dienst Ethias-KMI Preventie

2011

Innovatietrofee voor de dienst Easevent
Beste reclamecampagne

2010

Eco-tarief Auto

2008

Familiale

2007

Familiale
FIRST Rekening

2006

Familiale

2005

Brand
Familiale
FIRST Rekening

2004

Beste reclamecampagne voor de campagne rond de naamsverandering

2003

Beste reclamecampagne voor de campagne: "850.000 verzekerden kunnen zich niet vergissen!"

2002

FIRST Rekening

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer