fr

Ethias, een mutualistisch geïnspireerde groep

Oorsprong

In 1919 ging een groep gemeente- en provinciebesturen over tot de oprichting van de "Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen voor verzekering tegen brand, bliksem en ontploffingen".

Dit was het begin van een rijke geschiedenis met vele wendingen en successen, en met als resultaat een sterke verzekeringsgroep die vandaag kan steunen op het vertrouwen van meer dan een miljoen verzekerden.

Onze structuur

Ethias is in handen van 4 aandeelhouders: de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en de coöperatieve vennootschap EthiasCo.

Ethias nv is de belangrijkste operationele entiteit van de groep aangezien zij alle verzekeringsactiviteiten groepeert.

Onze filialen

Ethias nv en EthiasCo hebben het filiaal Ethias Services nv opgericht om diensten te kunnen aanbieden als aanvulling op de verzekeringsoperaties, de kapitalisatieverrichtingen en het beheer van collectieve pensioenfondsen.

De hoofdactiviteit van deze entiteit omvat adviesverstrekking en de uitvoering van administratieve beheersdaden voor rekening van derden op het vlak van verzekering.

Ethias nv is tevens hoofdaandeelhouder (68 %) van Network Research Belgium nv. NRB behoort tot de top 3 van de ICT-sector in België.

Ook al is de juridische structuur van onze groep mettertijd geëvolueerd, toch blijven wij niet minder trouw aan de mutualistische waarden die ten grondslag liggen van de oprichting van onze groep. Wij zijn ons meer dan ooit bewust van de economische en maatschappelijke rol van een verzekeraar die naam waardig.

Het filiaal Ethias Spaar- en Kredietdistributie treedt op als cliëntenaanbrenger voor spaarproducten. Op die manier kan Ethias een antwoord geven op de vraag van verzekerden naar spaaroplossingen op de korte termijn.

2019_10_StructureEthias_v001_NL

EthiasCo: ondernemingsnummer: 0402.370.054. 

Ethias nv: ondernemingsnummer: 0404.484.654. Zij is toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing FSMA van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007).

Ethias Services: ondernemingsnummer: 825.876.113

 

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer