fr

Resultaten 2017

Meer dan een miljoen verzekerden

Ethias is met 9 % marktaandeel de 4de verzekeraar van het land voor alle takken samen. Ethias is een Belgische en onafhankelijke onderneming. Meer dan een miljoen mannen en vrouwen stellen hun vertrouwen in Ethias en delen haar waarden.

  • 1ste in de tak Leven-Groep
  • 1ste in Arbeidsongevallen (openbare sector)
  • 2de in Auto
  • 3de in Arbeidsongevallen
  • 3de in Niet-Leven
  • 5de in Leven

Via financiële participaties draagt Ethias bij tot de verdere ontwikkeling van een honderdtal bedrijven. Deze ondernemingen komen uit diverse sectoren, zoals verzekeringen, financiën, industrie, informatica, gezondheid, milieu en sociale economie. Deze diversificatie van de portefeuille past in de ontwikkelingsvisie voor haar verzekeringsactiviteit, maar ontstaat ook omwille van strategische redenen of specifieke opportuniteiten.

Ons personeel

1 799 mannen en vrouwen werken bij Ethias.

De gemiddelde leeftijd van het personeel is 44 jaar en 7 maanden, met een gemiddelde anciënniteit van 17 jaar en 9 maanden.

Gegradueerden en universitairen: 80,6 %.

Resultaten 2017

Het genormaliseerde resultaat 2016 van Ethias nv* volgens de Belgische boekhoudkundige normen bedraagt € 285 miljoen.

Na verrekening van niet-recurrente elementen (€ - 174 miljoen), sluit Ethias het jaar 2017 af met een nettowinst van 106 miljoen euro (t.o.v. € 80 miljoen in 2016).

Dit resultaat laat de Raad van Bestuur van Ethias nv toe om aan de algemene vergadering voor te stellen om -net als vorig jaar- een dividend van € 45 miljoen uit te keren aan haar moederbedrijf, Vitrufin nv.

Het totale incasso in Niet-Leven (€ 1,33 miljard) stijgt met 0,75 %.

Het totale incasso in Leven (€ 1,14 miljard) kent een daling van – 2,29 %.

Het totale incasso bedraagt daarmee € 2,48 miljard in 2017 (€ 2,45 miljard in 2016), of een lichte terugval van -0,69 %.

Bij particulieren bedraagt de stijging van het incasso Niet-Leven 2,32 % en bereikt € 574 miljoen.

Bij collectiviteiten en ondernemingen dalen de incasso’s Niet-Leven (€ 735 miljoen) en Leven (€ 1,1 miljard) licht (respectievelijk -0,44 % en -1,85%).

Eind 2016 bedraagt het balanstotaal van Ethias nv € 17,5 miljard.

De onderneming registreert een zeer goede netto CoR (combined ratio) die nog steeds ruim onder de 95 % blijft.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer