fr

Iedere dag innoveren om de toekomst veilig te stellen

Het duurzame karakter van een rendabele groei kan enkel worden gewaarborgd door rekening te houden met de sociale, maatschappelijke en ecologische uitdagingen van de wereld van vandaag.

Als verzekeraar met een sterke mutualistische verankering beschouwt Ethias de ontwikkeling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een noodzakelijke strategische oriëntering.

Dit vrijwillige initiatief houdt rechtstreeks verband met de Ethias-waarden van menselijk, engagement, klanttevredenheid, enthousiasme.

Voor Ethias en haar management laat MVO toe de bedrijfsprestaties te versterken door al haar stakeholders te verenigen in een sterk sociaal en maatschappelijk project dat gericht is op de uitdagingen van morgen.

Deze dynamiek past in een internationale context, onder meer dankzij de toetreding tot het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties dat sinds 2006 van kracht is.

Deze maatschappelijke betrokkenheid van Ethias vertaalt zich dagelijks in de uitvoering van haar MVO-vijfjarenplan, een grondige aanpak van haar maatschappelijke en ecologische voetafdruk, en aandacht voor de belangrijkste motor van de onderneming via haar sociale cohesie.

De ontwikkelingsdynamiek van producten wordt ook rechtstreeks beïnvloed door dit MVO-beleid dat resulteert in innovaties ten dienste van de verzekerden en van de collectiviteiten.

Om deze initiatieven te structureren werken de interne MVO-werkgroep en het Ethisch Comité samen aan tal van acties: het bepalen en opvolgen van de doelstellingen, het behalen van sociale en ecologische certificaten en labels (Ethias ontving als eerste onderneming uit handen van de Belgische overheid het Sociaal Label voor haar Woningverzekering), het aansluiten bij internationale charters (Global Compact, Gelijkheid-Diversiteitslabel...), het promoten van initiatieven en het strikt naleven van een Ethische Investeringscode.

Deze globale strategie en alle acties die hieruit voortvloeien alsook de “levende” waarden gekoppeld aan een permanent streven naar kwaliteitsvolle dienstverlening dragen ertoe bij om van Ethias iedere dag de favoriete verzekeraar van de Belgen te maken.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer