fr

Uitstekend nettoresultaat op eind juni 2019 kleurt 100ste verjaardag van Ethias

De Raad van bestuur van Ethias nv heeft de eerste halfjaarresultaten BGAAP van 2019 goedgekeurd

2018_09_3Axes_150px_NL

Het unieke businessmodel van Ethias op de Belgische markt blijft voor uitstekende resultaten zorgen. Zij weerspiegelen de succesvolle richting die de onderneming is uitgegaan voor haar positionering en strategisch plan. Dit plan wil de fundamenten versterken om Ethias de leader voor de publieke sector, de nr. 1 directe verzekeraar en de nr. 1 digitale Verzekeraar te laten zijn.

Het nettoresultaat van Ethias nv op 30/06/2019 bedraagt 148 miljoen euro volgens de Belgische boekhoudnormen. Dit is 50 miljoen euro meer dan op 30 juni 2018. Zowel de activiteiten Niet-Leven als de activiteiten Leven dragen bij tot dit uitstekende resultaat, wat de performantie van het Ethias-model aantoont. Het resultaat omvat uitzonderlijke inkomsten, voornamelijk uit meerwaarden op de verkoop van vastgoedactiva en aandelen, en loopt daarmee vooruit op het budget.

Het incasso op 30/06/2019 bedraagt 1 476 miljoen euro, waarvan 558 miljoen euro is toe te schrijven aan de activiteit Leven en 918 miljoen euro aan de activiteit Niet-Leven.

Op 30/06/2019 bedraagt de SII-ratio 174%, wat een goede solvabiliteitsratio is.

Het vertrouwen in de fundamenten, de financiële soliditeit en de opgetekende resultaten is van dien aard dat Fitch in januari 2019 de IFS-rating van Ethias verhoogde van BBB+ (positief vooruitzicht) naar A- (stabiel vooruitzicht). Fitch bevestigde in augustus 2019 de rating op A- en koppelde deze nu aan een positief vooruitzicht.

Dankzij de terugbetaling van de Vitrufin-seniorlening in januari 2019 kan de groep de vereenvoudiging van haar structuur voortzetten in volledige overeenstemming met haar aandeelhouders en met behoud van de strategische band met de lokale collectiviteiten. Daartoe werden alle maatregelen genomen om de moedermaatschappij Vitrufin dit jaar te vereffenen, wat vervolgens zal betekenen dat Ethias nv rechtstreeks in handen komt van de Federale Staat, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en EthiasCo.

Als directe verzekeraar stelt Ethias de klanttevredenheid centraal in al haar activiteiten. Zij doet dit onder meer via een netwerk van kantoren met verruimde openingsuren, een netwerk van inspecteurs dat steeds dichter bij de collectiviteiten staat en een bijzonder uitgebreid digitaal aanbod met maar liefst 20 verzekeringsproducten die online kunnen worden onderschreven of betaald. Die uitmuntendheid hebben we ook en vooral te danken aan een team van 1 800 medewerkers dat tot uw dienst staat.

2018_PHL (22)

“Ethias is een 100% puur Belgisch bedrijf en één van de belangrijkste verzekeraars van ons land. Ik stel met genoegen vast dat Ethias, dankzij haar model en resultaten, jaar na jaar erkend wordt als de meest ‘customer friendly’ onderneming, door de markt beschouwd wordt als een digitale voorloper, en dividenden kan uitkeren aan onze aandeelhouders en zo een bijdrage levert aan de openbare financiën van ons land, zijn gewesten en uiteindelijk zijn burgers.”

Philippe Lallemand, CEO

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer