fr

Ethias, een honderdjarige met blik op de toekomst

Ethias viert haar 100-jarig bestaan in 2019. Wij hadden een ontmoeting met haar CEO, Philippe Lallemand, om samen terug te blikken … en vooruit te kijken.

Kan u ons de context schetsen van haar oprichting, in de nasleep van de Grote Oorlog?

2018_PH_Square

In september 1919 is Europa net begonnen aan haar wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog. Zowel in België als in de rest van Europa is de industrialisering in volle gang tegen de achtergrond van een klassenstrijd. Het platteland loopt leeg ten voordele van de steden en de agglomeraties ontwikkelen zich volop.

In die context ziet Omob, de Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen (Smap in het Frans), op 25 september 1919 het daglicht: een verzekeringsmaatschappij opgericht door Belgische steden uit verschillende gewesten en geïnspireerd op het model van de Zwitserse onderlinge maatschappijen. Omob heeft dus een leemte opgevuld bij de naoorlogse overheden om zo het brandrisico verbonden aan de publieke overheden onderling te delen en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling.

De omgeving waarin Ethias opereert is natuurlijk in 100 jaar tijd enorm veranderd: zijn er echter constanten? Onveranderde waarden?

Ethias_100Years

Omob/Smap, dat in 2003 Ethias werd, heeft haar producten en diensten de afgelopen 100 jaar sterk zien evolueren om zich aan te passen aan onze samenleving; een maatschappij die evolueert met de tijd, de nieuwe technologieën en de nieuwe behoeften. Met de steile opmars van digitalisering en dematerialisering is de behoefte aan fysieke nabijheid voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie belangrijker dan ooit.
De  verzekeraar  van  morgen  zal  “phygital”  zijn, een mix van menselijk contact en digitale mogelijkheden. Dit is het Ethias-model: de nr. 1 verzekeraar voor Direct, voor Digitaal en voor de Publieke Sector in België.

De waarden van een onderneming vormen de basis van een identiteit, een cultuur, een persoonlijkheid. Het gaat over haar geloofwaardigheid en haar betrouwbaarheid om een koers aan te houden, een sterke strategie gebaseerd op waarden die ons na aan het hart liggen en waarin wij geloven. We kunnen ze als volgt samenvatten:

  • We hebben de mens altijd centraal in onze relaties geplaatst en zullen dat ook blijven doen.
  • Het engagement ten aanzien van onze klanten, onze collega's en de maatschappij blijft de basis van al onze acties.
  • Trouw aan onze mutualistische oorsprong blijft de drijvende kracht achter onze activiteit de tevredenheid van onze klanten en de nabijheid die wij met hen onderhouden.
  • Ons enthousiasme zet ons ertoe aan om altijd vooruit te gaan en ons aan te passen aan elke situatie, niets is ooit vanzelfsprekend.

Al een eeuw vereenvoudigen we de verzekering en zijn we er trots op de nabije partner te zijn waarop onze klanten kunnen rekenen. Die positie willen we ook de komende jaren behouden.

Belgische identiteit en verankering: is het belangrijk?

Dit is heel belangrijk en evident in het licht van onze positie als natuurlijke referentieverzekeraar die sinds een eeuw door en voor de Belgische publieke overheden in het leven is geroepen. Onze klanten en partners zijn Belgisch, afkomstig uit Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap.

Wij ook, en daar zijn we trots op!

Die verankering wordt nog versterkt door de identiteit van onze aandeelhouders. Ethias is namelijk voor 31,66 % in handen van de Federale Staat, voor 31,66 % van het Waals Gewest, voor 31,66 % van het Vlaams Gewest en voor 5 % van de vroegere onderlinge aandeelhouders (voornamelijk steden en gemeenten).

We nemen ook onze rol in de Belgische sociale zekerheid zeer ter harte (partnerships met ziekenhuizen, pensioenen 1e pijler, arbeidsongevallen ...) en in de diensten en producten die we aanbieden op het vlak van gezondheidszorg, pensioenen, arbeidsongevallen, mobiliteit ...

In onze klanttevredenheidsonderzoeken wordt deze Belgische verankering vaak aangehaald en gewaardeerd.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor Ethias?

2018_09_3Axes_150px_NL

Als toonaangevende verzekeraar in België wil Ethias haar positie versterken op 3 pijlers:

  • Nr. 1 directe verzekeraar door het vergroten van haar marktaandeel en haar attractiviteit ten aanzien van de nieuwe consumentengewoonten
  • Nr. 1 verzekeraar van de publieke sector door ons nabijheidspartnerschap met de collectiviteiten te verstevigen
  • Nr. 1 digitale verzekeraar door voortdurend de kracht van het digitale en van innovaties te benutten ten voordele van haar klanten.

 

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer