fr

Vrijwilligers ter versterking van de zorgsector - Stopzetting van een deel van de sportcompetities: Ethias verlengt haar steunplan!

Sinds het voorjaar heeft Ethias gezorgd voor een gratis uitbreiding van de verzekeringsdekkingen “Burgerlijke Aansprakelijkheid” en “Lichamelijke Ongevallen” voor vrijwilligers die tijdens de COVID-19-crisis hun hulp aanbieden in de gezondheidszorg, het onderwijs en de openbare diensten. Al deze uitbreidingen worden minstens tot het einde van het jaar verlengd.

Ethias verzekert gratis vrijwilligers

Tal van vrijwilligers zijn ingegaan op de oproep van verschillende ziekenhuizen. Hieruit blijkt eens te meer de grote solidariteit van de Belgen. In maart heeft Ethias de dekkingen “burgerlijke aansprakelijkheid” en “lichamelijke ongevallen” in de contracten van ziekenhuizen en andere zorginstellingen gratis uitgebreid voor alle vrijwilligers. Deze gratis uitbreiding zal minstens tot het einde van het jaar van kracht blijven.

Nieuwe steun voor sportfederaties

De nieuwe maatregelen van het Overlegcomité hebben gevolgen voor de sportsector en het nieuwe seizoen. Als verzekeraar en partner van talrijke sportfederaties heeft Ethias besloten om de premie van hun sportverzekering (polissen lichamelijke ongevallen) met 25 % te verminderen.

Ook verlenging voor steun aan leden van sportfederaties

Alle leden van de bij Ethias verzekerde sportfederaties genieten een dekking tegen lichamelijke ongevallen tijdens individuele sporttrainingen, en dit zonder enig supplement. Deze gratis uitbreiding zal minstens tot het einde van het jaar tijdens de crisisperiode blijven gelden om zo de sportbeoefening te stimuleren met respect voor de geldende gezondheidsmaatregelen.

"De eerste rol van een verzekeraar is bescherming bieden. Te hulp schieten bij een grote crisis en ingaan op deze solidariteitsinitiatieven is voor mij een evidentie! Ons steunplan met 4 fasen, dat we vanaf het begin van de pandemie hebben opgesteld, loopt uiteraard verder en het zal met andere maatregelen worden aangevuld naarmate de situatie evoluteert en zich dringende noden stellen. “

Philippe Lallemand, CEO

Overzicht van de steun aan vrijwilligers en zorgverleners

Verschillende gratis dekkingsuitbreidingen werden toegekend aan het personeel en de vrijwilligers van de ziekenhuissector.

  • Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen: Ethias heeft besloten om een gratis uitbreiding van deze verzekeringen aan te bieden voor alle vrijwilligers, inclusief studenten en gepensioneerde artsen, op wie een beroep wordt gedaan. Dit betekent dat wij gratis de aansprakelijkheid dekken die vrijwilligers zouden kunnen lopen in het kader van de activiteiten die door de verzekerde entiteit worden georganiseerd en die verband houden met de bijstand die wordt verleend in het kader van de COVID-19-crisis, alsook de gevolgen van een lichamelijk ongeval dat hen zou kunnen overkomen (onderweg of tijdens de activiteiten), met uitzondering van de gevolgen van een COVID-19-besmetting.
  • Studenten geneeskunde/verpleegkunde en gepensioneerde artsen/verpleegkundigen op wie de ziekenhuizen een beroep doen, zijn eveneens gedekt voor beroepsaansprakelijkheid.
  • Medische BA: in het kader van de contracten “burgerlijke beroepsaansprakelijkheid” zijn de dekkingen van toepassing wanneer de verzekerden buiten hun gebruikelijke specialisaties en/of competenties moeten werken. Ook activiteiten met betrekking tot teleconsultatie zijn gedekt.
  • Gedetacheerd personeel: personeelsleden die aan andere activiteiten worden gedetacheerd, blijven de verschillende verzekeringen die zijn afgesloten genieten.
  • Aanvullende uitbreiding: de waarborguitbreidingen die we voor de ziekenhuizen hebben voorzien, gelden ook voor woonzorgcentra, thuiszorgorganisaties (gezinshulp en thuisverpleging) en voor psychiatrische ziekenhuizen.
Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer