fr

Ethias, een geëngageerde, maatschappelijke en innovatieve speler

Ethias heeft een reeks maatregelen genomen om de crisis te boven te komen.

Onze medewerkers: Flexibiliteit en beschikbaarheid om het dagelijkse welzijn te garanderen

collaborateurs ethias

De samenhang in onze werkgemeenschap is altijd al een van de sterke punten van Ethias geweest. Ondanks de noodzakelijke (en soms complexe) telewerkomgeving hebben we ook vandaag ingezet op een dynamische, authentieke en reactieve interne communicatie om zo onze samenhang in deze moeilijke tijden te versterken.

We zorgen ook voor psychosociale begeleiding wanneer dat nodig is, omdat we positieve ondersteuning willen bieden om het welzijn van onze medewerkers en de dienstverlening aan onze klanten te garanderen.

Onze verzekerden: kunnen rekenen op iemand die nabij is

clients assurés

Vanaf de eerste golf hebben we een reeks acties ondernomen naargelang de noden en behoeften, en dit op een snelle en specifieke manier.

(De maatregelen met het pictogram 📅 waren tijdelijk van toepassing)

Voor de gemoedsrust van particulieren, zelfstandigen en vrije beroepen

We hebben een platform opgericht met virtuele adviseurs en een “live chat” specifiek voor COVID-19-kwesties (toegankelijk van 8.00 tot 20.00 uur op weekdagen en van 8.30 tot 12.30 uur op zaterdag). Op die manier willen we zoveel mogelijk hulp kunnen verlenen tijdens deze onzekere periode.

We hebben ook snel maatregelen genomen om de betaling van verschuldigde premies in deze moeilijke maanden te vergemakkelijken:

 • 📅 Versoepelingsmaatregelen via een mededeling die systematisch bij de verzending van vervaldagberichten wordt gevoegd
 • 📅 Opschorting van alle aangetekende premieherinneringen
 • 📅 Aanpassing van de voorwaarden van het contract “Auto” buiten de vervaldata om de premie te verlagen

Daarnaast hebben we concrete maatregelen genomen om elke verzekerde te ondersteunen, bij te staan en te beschermen:

 • 📅 Annuleringsverzekering: financiële tussenkomst voor de hele portefeuille.
  • Forfaitaire compensatie voor de vermindering van het "reis"-risico tijdens de lockdown en tijdens de inperkingsmaatregelen
   • Tijdelijke formule: een voucher die twee jaar geldig is en overeenkomt met de premie die is betaald voor een reis gepland tussen 13 maart en het einde van de maatregelen die de oorspronkelijk geplande reis verbieden. 
   • Jaarformule: korting van 2 maanden op de volgende premie bij de hernieuwing van het contract
 • 📅 Autoverzekering: financiële tussenkomst voor klanten in tijdelijke COVID-werkloosheid.
  • Een korting van 2 maanden op de jaarpremie (BA + bijkomende waarborgen incl.), die van toepassing is op de volgende premie bij de hernieuwing van het contract.
 • Gezondheidszorg
  • Schrapping van de pre-hospitalisatietermijnen.
  • Schrapping van de wachttermijn voor nieuwe contracten die vóór COVID-19 zijn afgesloten.
 • Continuïteit in de collectieve dekkingen die de werkgever heeft afgesloten ten behoeve van zijn werknemers voor personen in tijdelijke werkloosheid.
 • 📅 De maatregelen m.b.t. de BA huurder en de autoverzekering zijn ook uitgebreid naar de zelfstandigen en vrije beroepen, op voorwaarde dat de personen die bij ons een aanvraag indienen, kunnen aantonen dat zij een specifieke steunmaatregel van een regionale overheid genieten.
Zelfstandigen en kleine ondernemingen
 • Ethias biedt haar verzekerden financiële steun door de in 2020 ontvangen premies gedeeltelijk aan hen terug te betalen naargelang het aantal maanden van inactiviteit. Die steun heeft betrekking op de verzekeringscontracten "burgerlijke aansprakelijkheid" en "brand" voor gebouwen die geheel of gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden worden gebruikt.

Voor de geëngageerde publieke sector en de betrokken vrijwilligers

 • Verzekerden konden regularisaties in AO / BA genieten en de premies voor de voertuigen in het wagenpark werden aangepast bij stilstand van voertuigen tijdens de lockdownperiodes
 • Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen: gratis dekking van de aansprakelijkheid voor vrijwilligers in het kader van de activiteiten die door de verzekerde entiteit worden georganiseerd en die verband houden met de bijstand die wordt verleend in het kader van de coronaviruscrisis, alsook de gevolgen van een lichamelijk ongeval dat hen zou kunnen overkomen (onderweg of tijdens de activiteiten), met uitzondering van de gevolgen van een COVID-19-besmetting.
 • De dekking in BA werd verlengd tijdens de vakantieperiode, wanneer de scholen, die dan normaal gezien gesloten zijn, een permanentie garandeerden in overeenstemming met de overheidsmaatregelen voor de COVID-19-crisis. De dekkingen van deze verzekering zijn ook gratis verworven voor leerlingen van andere scholen en voor kinderen van onderwijzend of begeleidend personeel die hun ouders vergezellen en die het slachtoffer van een lichamelijk ongeval zouden zijn.
 • Waarborguitbreiding: het onderwijzend personeel zal ook de waarborg van de RC-schoolverzekering blijven genieten voor schade die zou worden berokkend aan derden:
  • In het kader van het afstandsonderwijs:
  • In het kader van de opdrachten die zij namens de school zouden uitvoeren met toestemming van de school.

Voor de ondersteuning van de ziekenhuissector

hospitalier

Verschillende gratis dekkingsuitbreidingen werden toegekend aan het personeel en de vrijwilligers van de ziekenhuissector:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid en/of lichamelijke ongevallen: Ethias heeft besloten om een gratis uitbreiding van deze verzekeringen aan te bieden voor alle vrijwilligers, inclusief studenten en gepensioneerde artsen, op wie een beroep wordt gedaan. Dit betekent dat wij gratis de aansprakelijkheid dekken die vrijwilligers zouden kunnen lopen in het kader van de activiteiten die door de verzekerde entiteit worden georganiseerd en die verband houden met de bijstand die wordt verleend in het kader van de COVID-19-crisis, alsook de gevolgen van een lichamelijk ongeval dat hen zou kunnen overkomen (onderweg of tijdens de activiteiten), met uitzondering van de gevolgen van een COVID-19-besmetting. 
 • Studenten geneeskunde/verpleegkunde en gepensioneerde artsen/verpleegkundigen op wie de ziekenhuizen een beroep doen, zijn eveneens gedekt voor beroepsaansprakelijkheid. 
 • Medische BA: in het kader van de contracten “burgerlijke beroepsaansprakelijkheid” zijn de dekkingen van toepassing wanneer de verzekerden buiten hun gebruikelijke specialisaties en/of competenties moeten werken. Ook activiteiten met betrekking tot teleconsultatie zijn gedekt. 
 • Gedetacheerd personeel: personeelsleden die aan andere activiteiten worden gedetacheerd, blijven de verschillende verzekeringen die zijn afgesloten genieten. 
 • Aanvullende uitbreiding: de waarborguitbreidingen die we voor de ziekenhuizen hebben voorzien, gelden ook voor woonzorgcentra, thuiszorgorganisaties (gezinshulp en thuisverpleging) en voor psychiatrische ziekenhuizen. 
 • Covid-vaccinatiecentra: Ethias zal alle professionals én vrijwilligers betrokken in de organisatie van het vaccinatieplanpersonen gratis verzekeren in burgerlijke aansprakelijkheid en in lichamelijke ongevallen.

Voor de ondersteuning van het onderwijs

 • De dekking in BA werd verlengd tijdens de vakantieperiode, wanneer de scholen, die dan normaal gezien gesloten zijn, een permanentie garandeerden in overeenstemming met de overheidsmaatregelen voor de COVID-19-crisis.
  • De dekkingen van deze verzekering zijn ook gratis verworven voor leerlingen van andere scholen en voor kinderen van onderwijzend of begeleidend personeel die hun ouders vergezellen en die het slachtoffer van een lichamelijk ongeval zouden zijn.
  • Waarborguitbreiding: Het onderwijzend personeel zal ook de waarborg van de RC-schoolverzekering blijven genieten voor schade die zou worden berokkend aan derden:
   • In het kader van het afstandsonderwijs:
   • In het kader van de opdrachten die zij namens de school zouden uitvoeren met toestemming van de school.
 • Schenking van 1000 laptops, uitgerust met koptelefoon en software, aan de lagere en middelbare scholen van het land (550 in Vlaanderen, 420 in de Federatie Wallonië-Brussel en 30 in het Duitstalig Gewest). Op die manier ondersteunen we niet alleen het afstandsonderwijs, wanneer nodig, maar ook de verdere digitalisering van het onderwijs.
 • Schenking van 175 laptops aan leerlingen die er voor het eind van dit jaar nog één kunnen gebruiken. Dit in samenwerking met Digital For Youth, een organisatie die ernaar streeft om alle jongeren in België veilige en vlotte toegang tot ICT te bieden. 
 • Ethias wil jongeren met “Let’s Talk” de weg naar hulp laten vinden. Via 2000 gesprekken met een psycholoog.
 • Schenking van 1000 laptops, uitgerust met koptelefoon en software, aan de lagere en middelbare scholen van het land (550 in Vlaanderen, 420 in de Federatie Wallonië-Brussel en 30 in het Duitstalig Gewest). Op die manier ondersteunen we niet alleen het afstandsonderwijs, wanneer nodig, maar ook de verdere digitalisering van het onderwijs.
 • Schenking van 175 laptops aan leerlingen die er voor het eind van dit jaar nog één kunnen gebruiken. Dit in samenwerking met Digital For Youth, een organisatie die ernaar streeft om alle jongeren in België veilige en vlotte toegang tot ICT te bieden. 
 • Ethias wil jongeren met “Let’s Talk” de weg naar hulp laten vinden. Via 2000 gesprekken met een psycholoog.
 • Schenking van 1000 laptops, uitgerust met koptelefoon en software, aan de lagere en middelbare scholen van het land (550 in Vlaanderen, 420 in de Federatie Wallonië-Brussel en 30 in het Duitstalig Gewest). Op die manier ondersteunen we niet alleen het afstandsonderwijs, wanneer nodig, maar ook de verdere digitalisering van het onderwijs.
 • Schenking van 175 laptops aan leerlingen die er voor het eind van dit jaar nog één kunnen gebruiken. Dit in samenwerking met Digital For Youth, een organisatie die ernaar streeft om alle jongeren in België veilige en vlotte toegang tot ICT te bieden. 
 • Ethias wil jongeren met “Let’s Talk” de weg naar hulp laten vinden. Via 2000 gesprekken met een psycholoog.
 • Schenking van 1000 laptops, uitgerust met koptelefoon en software, aan de lagere en middelbare scholen van het land (550 in Vlaanderen, 420 in de Federatie Wallonië-Brussel en 30 in het Duitstalig Gewest). Op die manier ondersteunen we niet alleen het afstandsonderwijs, wanneer nodig, maar ook de verdere digitalisering van het onderwijs.
 • Schenking van 175 laptops aan leerlingen die er voor het eind van dit jaar nog één kunnen gebruiken. Dit in samenwerking met Digital For Youth, een organisatie die ernaar streeft om alle jongeren in België veilige en vlotte toegang tot ICT te bieden. 
 • Ethias wil jongeren met “Let’s Talk” de weg naar hulp laten vinden. Via 2000 gesprekken met een psycholoog.
 • Schenking van 1000 laptops, uitgerust met koptelefoon en software, aan de lagere en middelbare scholen van het land (550 in Vlaanderen, 420 in de Federatie Wallonië-Brussel en 30 in het Duitstalig Gewest). Op die manier ondersteunen we niet alleen het afstandsonderwijs, wanneer nodig, maar ook de verdere digitalisering van het onderwijs.
 • Schenking van 175 laptops aan leerlingen die er voor het eind van dit jaar nog één kunnen gebruiken. Dit in samenwerking met Digital For Youth, een organisatie die ernaar streeft om alle jongeren in België veilige en vlotte toegang tot ICT te bieden. 
 • Ethias wil jongeren met “Let’s Talk” de weg naar hulp laten vinden. Via 2000 gesprekken met een psycholoog.
 • Schenking van 1000 laptops, uitgerust met koptelefoon en software, aan de lagere en middelbare scholen van het land (550 in Vlaanderen, 420 in de Federatie Wallonië-Brussel en 30 in het Duitstalig Gewest). Op die manier ondersteunen we niet alleen het afstandsonderwijs, wanneer nodig, maar ook de verdere digitalisering van het onderwijs.
 • Schenking van 175 laptops aan leerlingen die er voor het eind van dit jaar nog één kunnen gebruiken. Dit in samenwerking met Digital For Youth, een organisatie die ernaar streeft om alle jongeren in België veilige en vlotte toegang tot ICT te bieden. 
 • Ethias wil jongeren met “Let’s Talk” de weg naar hulp laten vinden. Via 2000 gesprekken met een psycholoog.
 • Schenking van 1000 laptops, uitgerust met koptelefoon en software, aan de lagere en middelbare scholen van het land (550 in Vlaanderen, 420 in de Federatie Wallonië-Brussel en 30 in het Duitstalig Gewest). Op die manier ondersteunen we niet alleen het afstandsonderwijs, wanneer nodig, maar ook de verdere digitalisering van het onderwijs.
 • Schenking van 175 laptops aan leerlingen die er voor het eind van dit jaar nog één kunnen gebruiken. Dit in samenwerking met Digital For Youth, een organisatie die ernaar streeft om alle jongeren in België veilige en vlotte toegang tot ICT te bieden. 
 • Ethias wil jongeren met “Let’s Talk” de weg naar hulp laten vinden. Via 2000 gesprekken met een psycholoog.
 • Schenking van 1000 laptops, uitgerust met koptelefoon en software, aan de lagere en middelbare scholen van het land (550 in Vlaanderen, 420 in de Federatie Wallonië-Brussel en 30 in het Duitstalig Gewest). Op die manier ondersteunen we niet alleen het afstandsonderwijs, wanneer nodig, maar ook de verdere digitalisering van het onderwijs.
 • Schenking van 175 laptops aan leerlingen die er voor het eind van dit jaar nog één kunnen gebruiken. Dit in samenwerking met Digital For Youth, een organisatie die ernaar streeft om alle jongeren in België veilige en vlotte toegang tot ICT te bieden. 
 • Ethias wil jongeren met “Let’s Talk” de weg naar hulp laten vinden. Via 2000 gesprekken met een psycholoog.
 • Schenking van 1000 laptops, uitgerust met koptelefoon en software, aan de lagere en middelbare scholen van het land (550 in Vlaanderen, 420 in de Federatie Wallonië-Brussel en 30 in het Duitstalig Gewest). Op die manier ondersteunen we niet alleen het afstandsonderwijs, wanneer nodig, maar ook de verdere digitalisering van het onderwijs.
 • Schenking van 175 laptops aan leerlingen die er voor het eind van dit jaar nog één kunnen gebruiken. Dit in samenwerking met Digital For Youth, een organisatie die ernaar streeft om alle jongeren in België veilige en vlotte toegang tot ICT te bieden. 
 • Ethias wil jongeren met “Let’s Talk” de weg naar hulp laten vinden. Via 2000 gesprekken met een psycholoog.
enseignement

Omdat we een Belgische onderneming zijn

belgique

Wij anticiperen op de behoeften en willen een actieve rol spelen bij het vinden van oplossingen en het nemen van maatregelen om bij te dragen aan de relance van het land.

Wij brengen de kracht van onze groep in om innovatieve oplossingen aan te reiken. We hebben de sector uitgenodigd om na te denken over een dekking van pandemieën in de toekomst. 

We zijn betrokken bij de ondersteuning van zwaar getroffen sectoren zoals cultuur en sport, met name door onze sponsoring te handhaven ondanks de annulering van de meeste evenementen. We hebben ook consumptiecheques verdeeld onder alle medewerkers om de lokale economie te stimuleren.

Omdat we als maatschappelijke actor financiële noodhulp verlenen

 • Aan het Rode Kruis: via een uitzonderlijke donatie en een oproep tot de personeelsleden om het Rode Kruis te steunen (oproep voor financiële giften en/of bloedgiften) en via een verdere verspreiding van de oproep voor donaties.
 • Aan Artsen zonder Grenzen: ook via een donatie om hen te helpen in hun opdracht om, in overleg met de Belgische gezondheidsautoriteiten, specifieke hulp te verlenen in de frontlinie aan ziekenhuizen, aan ouderen in rusthuizen en aan kwetsbare groepen, zoals migranten en daklozen.
 • Aan de professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling (1712) : via een financiële steun die we verlenen aan de informatiecampagne op sociale media

Omdat co-creatie ons na aan het hart ligt

 • Financiële participatie in "Endo Tools”. Dit biomedische bedrijf (een spin-off van de ULB) heeft specifieke verbindingsstukken ontwikkeld om maskers om te bouwen tot noodbeademingstoestellen voor COVID-19-patiënten. Dankzij de financiële steun van Ethias heeft dit bedrijf een vijftiental ziekenhuizen van een dergelijke nooduitrusting kunnen voorzien. Het is uiteraard de wens van Ethias om zich verder te engageren voor het gezondheidsecosysteem.
 • Steun aan Consortium VUB: dit consortium brengt de academische en industriële wereld samen om noodmateriaal voor het medisch personeel te leveren. Zo konden, met de steun van Ethias, recreatieve maskers worden omgevormd tot een beschermingsmiddel voor het ziekenhuispersoneel dat COVID-19-patiënten behandelt. 

Omdat we veel belang hechten aan innovatie

 • App4You: een groep van specialisten bij Ethias en NRB heeft in minder dan 3 weken tijd een digitaal hulp- en solidariteitsplatform ontwikkeld, dat gratis en toegankelijk is voor alle burgers. De naam van deze applicatie: App4You. Via dit nieuwe platform kunnen vrijwilligers en mensen in nood elkaar ontmoeten én helpen. Dit versterkt, als dat nodig mocht zijn, onze positie als nr. 1 Directe Verzekeraar.
 • Care4You is een gratis en beveiligde online teleconsultatietool. Het is een van de meest beveiligde platforms in België: toegang is alleen mogelijk via itsme® en er worden geen medische gegevens geregistreerd of gebruikt voor commerciële doeleinden. Care4You is beschikbaar voor alle professionals in de gezondheidszorg met een RIZIV-nummer. 

Omdat we weten dat sport belangrijk is

sport (2)

Tijdens de tweede golf heeft Ethias beslist om:

 • de kosten van de sportverzekering voor federaties met 25% te verminderen (polissen "lichamelijke ongevallen”);
 • de waarborgen “BA” en “lichamelijke ongevallen” van schoolpolissen uit te breiden voor afstandslessen;
 • de dekking “lichamelijk ongeval” uit te breiden voor studenten die een les lichamelijke opvoeding online met hun leraar volgen en bij de oefeningen die in deze context worden gevraagd.

Omdat cultuur een wapen tegen onwetendheid is

De continuïteit van ons business model waarborgen (#1 direct)

helena-lopes-PGnqT0rXWLs-unsplash

Het engagement van Ethias om de continuïteit van de business te garanderen is uiteraard een realiteit. We hebben er een erezaak van gemaakt om er voor onze verzekerden te zijn, op afstand of op afspraak tijdens de lockdown, en om vervolgens de relance te stimuleren met een reeks commerciële acties voor onze klanten. En vandaag opnieuw zodat bedrijven kunnen rekenen op iemand die aan hun zijde staat om hun activiteiten voort te zetten.

Met positieve energie terug opveren en solidaire maatregelen blijven invoeren
om de Belgische bevolking en de economische relance te ondersteunen:
dat zijn de engagementen van Ethias ten aanzien van deze crisis.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer