fr

Ethias, bekroond voor haar maatschappelijk engagement in 2019, publiceert haar 3e niet-financieel verslag. Met een ambitieus doel: "Koolstofneutraliteit bereiken tegen 2030”

NFS_2019_Cover

Ethias publiceert haar 3e niet-financieel verslag sinds de omzetting van de Europese Richtlijn 2014/95/EU. Dit verslag is opgebouwd rond 3 pijlers: People, Profitability & Planet. Het geeft een overzicht van de acties die Ethias in 2019 heeft ondernomen op sociaal, maatschappelijk en ecologisch vlak en belicht haar ambities voor 2020-2030. Doel: een klimaatneutrale activiteit bereiken tegen 2030!

Enkele van de markante realisaties in een notendop:

Ethias is een unieke speler in het Belgische landschap: ze werd in 1919 opgericht door de publieke Collectiviteiten en heeft zich altijd weten aan te passen en heruit te vinden om tegemoet te komen aan de nieuwe uitdagingen en vragen van al haar B2B- en B2C-klanten. Voor haar activiteiten heeft zij ook steeds een sterke maatschappelijke verankering nagestreefd zodat zij waarde kan scheppen voor al haar stakeholders: klanten, personeel, aandeelhouders en, meer in het algemeen, de samenleving. Vandaag is Ethias de nr. 1 directe en digitale verzekeraar en leader van de publieke Collectiviteiten.

2019 was rijk aan verwezenlijkingen op MVO-vlak en daar zijn we trots op!

 • Hernieuwing van onze toetreding tot het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties
 • Actieplan met focus op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals of SDG’s genaamd)
 • Voortdurende transformatie van de onderneming om de uitdagingen van morgen aan te gaan
 • Versterking van de ethische investeringscode
 • Hernieuwing (voor het 4e jaar op rij) van het fietslabel "Tous Vélo-Actifs", uitgereikt door de Waalse Overheidsdienst Mobiliteit
 • Vermindering van ons papierverbruik
 • Bereiding van 125.000 maaltijden in ons bedrijfsrestaurant volgens de principes van het Charter "Green Deal - Duurzame Kantines"
 • ...

Ontdek al onze realisaties in de editie 2019 van het niet-financieel verslag.

Wereldwijd was 2019 een scharnierjaar op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak: ongeziene jongerenprotesten tegen de opwarming van de aarde, toenemende klimaatveranderingen over de hele wereld, groeiende ongelijkheden, de Brexit, de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de handelsoorlogen die de economie beïnvloeden en een weerslag hebben op onze manier van leven en
consumeren … Het was duidelijk dat, zowel op nationaal als Europees niveau, ingrijpende acties dringender dan ooit waren.

Maar dat was vóór COVID-19. Terwijl deze pandemie de wereld op zijn kop heeft gezet, zowel op menselijk en gezondheidsvlak als op economisch en politiek vlak, en alle andere problemen naar het tweede plan heeft verdrongen, worden we daardoor ook versterkt in de overtuiging dat we onze manier van leven moeten hertekenen.

Ethias streeft naar koolstofneutraliteit tegen 2030

Ten aanzien van de klimaatuitdagingen die voor ons liggen, zal preventie ons beste wapen zijn. Ethias heeft deze boodschap begrepen en gaat de uitdaging aan. Al sinds 2008 maakt Ethias haar koolstofbalans op en meet ze haar CO2-uitstoot. Met uitzondering van 2019 - het jaar waarin we de perimeter van ons onderzoek hebben verbreed om onze impact te maximaliseren - zijn deze emissies gedaald. Op basis van deze vaststelling, en met de wereldwijde urgentie in het achterhoofd, heeft de directie van Ethias een ambitieus "Carbon Strategy"-plan goedgekeurd. Met dit plan wil ze de onderneming tegen 2030 koolstofneutraal maken.

Europa heeft de Green Deal gelanceerd met als doel om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn. Ethias, bekroond voor haar maatschappelijke betrokkenheid in 2019, wil dit doel in 2030 bereiken. De hoofdambitie zal erin bestaan om voor al onze stakeholders even welvarend te zijn als altijd, maar dan zonder brandstoffen van fossiele oorsprong.” Philippe Lallemand, CEO.

Het traject om deze ambitie te realiseren zal gebaseerd zijn op 2 grote pijlers …

 • Soberheid: beschikken over CO2-vriendelijke gebouwen, onnodige verplaatsingen beperken, overtollig energieverbruik verminderen.
 • Energieshift: geleidelijk aan overschakelen op volledig groene elektriciteit, aangedreven door koolstofarme bronnen.

… en zal in 3 fasen verlopen (2020-2025-2030):

 • Vanaf 2020 zal Ethias al haar emissies compenseren door deel te nemen aan een of meer gecertificeerde projecten die bijdragen aan het verminderen van de CO2-voetafdruk.
 • In 2025 zal zij haar CO2-uitstoot met een derde verminderen door het renoveren of bouwen van nieuwe bedrijfsgebouwen op basis van de "Sustainable Building"-principes. Ethias zal haar inspanningen op het gebied van zachte mobiliteit voortzetten en haar wagenpark volledig transformeren door het promoten van elektrische en hybride voertuigen.
 • Ook homeworking zal verder worden uitgerold.
 • In 2030 zullen al onze gebouwen CO2-vriendelijk zijn. Al onze voertuigen zullen 0 g CO2 per km uitstoten. Binnen de Ethias-groep zullen we in samenwerking met NRB, ons IT- filiaal, werken aan de verkleining van onze digitale voetafdruk
2020_05_RNF19_BanMail_NL_v004

Voor meer informatie of voor een interview met één van onze experten kan u steeds contact opnemen met persverantwoordelijke Serge Jacobs.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer