fr

Ethias ondertekent VN-principes voor duurzaam beleggen

2020_12_CorpoVignette_UNPRI

Door te tekenen voor maatschappelijk verantwoord beleggen heeft Ethias zich er publiekelijk toe verbonden om in haar beleggingsbeslissingen rekening te houden met het belang van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (de zogenaamde ESG-factoren) en met de principes van de Verenigde Naties. Een logische, volgende stap in het MVO-beleid van Ethias.

UN PRI: ’s wereld toonaangevende pleitbezorger voor verantwoord beleggen

In 2006 lanceerden de Verenigde Naties, toen nog onder leiding van Kofi Annan, de Principes voor Verantwoord Beleggen (United Nations Principles for Responsible Investment, UN PRI). Deze organisatie is bedoeld voor een beter begrip van de beleggingsimplicaties van milieu-, sociale en governancefactoren (ESG) en ondersteunt haar internationale netwerk van ondertekenaars bij het integreren van deze factoren in hun beslissingen als belegger en aandeelhouder.

De zes Principes voor Verantwoord Beleggen bieden een menu aan mogelijke actiepunten voor het integreren van ESG-aspecten in de beleggingspraktijk:

  1. ESG-factoren integreren in de beleggingsanalyses en besluitvormingsprocessen van Ethias
  2. Ethias zal als actieve aandeelhouder ESG aspecten integreren in haar beleid en haar praktijken
  3. Vragen om een passende openbaarheid over ESG-factoren bij de entiteiten waarin Ethias belegt
  4. Ethias zal zich inzetten voor het bevorderen van de acceptatie en invoering van de principes in de beleggingssector
  5. Samenwerken om de effectiviteit in de invoering van de principes te vergroten
  6. Ethias zal rapporteren over haar activiteiten en vorderingen sinds het ondertekenen van de principes.

De UN PRI zal regelmatig analyses uitvoeren over het investeringsbeleid van Ethias. Van haar kant zal Ethias via een uitgebreide rapportering transparantie moeten verlenen over haar investeringsbeleid, maar ook over de vooruitgang die ze boekt in het naleven van de UN PRI-principes.

Duurzame oplossingen en verantwoord beleggen gaan hand in hand

Maatschappelijk verantwoorde beleggingen zijn niets nieuws voor Ethias. Ze hanteert een langetermijnaanpak en –visie waarbij ze duurzame oplossingen zoekt voor haar beleggingen en investeringen. In de huidige economische context gaan duurzame oplossingen hand in hand met verantwoorde beleggingen aangezien we ons er ten volle van bewust zijn dat duurzame oplossingen zowat synoniem zijn aan duurzame business.

Ethias, dat om en bij de 17 miljard euro aan activa in beheer heeft, is onder meer de belangrijkste pensioenverzekeraar van België. Die aanpak op lange termijn, die nu dus bestendigd wordt door het ondertekenen van deze principes, maakte daarom altijd al deel uit van de beleggingsfilosofie bij Ethias.

Een diepgeworteld en breed gedragen MVO-beleid

Zo investeerde Ethias al langer niet meer in bedrijven die te veel broeikasgassen uitstoten en in bedrijven die actief zijn in de winning van conventionele olie en gas (fossiele brandstoffen), niet-conventionele olie en gas (teerzanden en olieschalie) en in de productie van niet-duurzame elektriciteit. Ook haar partnership met Weerts Group, dat de waarden van Ethias deelt op vlak van MVO, is een recent voorbeeld wat duurzame investeringen betreft.

Maatschappelijk verantwoordelijkheid gaat voor Ethias bovendien veel verder dan duurzaam beleggen. De MVO-principes zijn verankerd in het DNA van de onderneming. De ambitie om koolstofneutraal te zijn tegen 2030 spant hier de kroon.

Het ondertekenen van de UN PRI is een logische en volgende stap in de acties die Ethias al jarenlang onderneemt in het kader van haar MVO-beleid. Ons niet-financieel verslag geeft een zeer goed en integraal beeld van alle initiatieven en acties op dat vlak.

“Door de UN PRI te onderschrijven, onderkennen we de groeiende belangstelling van onze stakeholders (klanten, aandeelhouders én personeel) voor duurzame beleggingen. De ondertekening van de UN PRI zien we als een – voorlopig – sluitstuk van een proces dat reeds bijna 20 jaar geleden werd opgestart en ons binnen de verzekeringssector in het bijzonder, maar in de Belgische economie in het algemeen, een leidende positie verschaft op het vlak van maatschappelijk en duurzaam ondernemen.”

Philippe Lallemand, CEO van Ethias

De UN PRI nadert met rasse schreden de kaap van 3000 ondertekenaars uit méér dan 60 landen. Ook de kaap van 100 biljard euro aan belegd vermogen dat de UN PRI opvolgt, zal weldra bereikt worden. Zo wordt ESG duidelijk meer en meer de nieuwe beleggingsstandaard.

"Door zich aan te sluiten bij de PRI erkent Ethias het belang van duurzaamheid voor haar klanten, waaronder particulieren, overheidsinstellingen en bedrijven. We zijn zeer verheugd Ethias te verwelkomen als ondertekenaar en prijzen haar focus op het integreren van ESG-factoren in haar beslissingen als investeerder en aandeelhouder. We kijken uit naar de samenwerking met het team.”

Fiona Reynolds, CEO van UN PRI

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer