fr

Uitstekend resultaat eind juni bevestigt financiële draagkracht van Ethias en stelt haar in staat om haar betrokkenheid in de Belgische samenleving te versterken

De Raad van bestuur van Ethias nv heeft de halfjaarresultaten van 2020 goedgekeurd.

Ethias, 3e grootste speler op de Belgische verzekeringsmarkt, heeft opnieuw uitstekende resultaten neergezet op 30/06/2020.

Het BGAAP operationeel resultaat bedraagt 115 miljoen euro. Dit is een stijging met 14 % in vergelijking met het resultaat van juni 2019. Bijna 88 % van het operationeel resultaat is afkomstig van de activiteit Niet-Leven (101 miljoen euro). Deze verbetering is vooral het gevolg van de verminderde schadefrequentie in Auto en Arbeidsongevallen (gevolg van de gezondheidscrisis). Deze daling in de schadefrequentie wordt dan weer gedeeltelijk gecompenseerd door de impact van de stormen in februari 2020.

Het BGAAP nettoresultaat bedraagt 105 miljoen euro. De netto CoR bedraagt 92,4 %, wat een vooruitgang is ten opzichte van juni 2019.

Het totale incasso (BGAAP) bedroeg 1.516 miljoen euro op eind juni 2020. Dit is een stijging met bijna 3 % ten opzichte van het incasso van juni 2019. Het was voor 886 miljoen euro afkomstig uit de activiteit Niet-Leven (een daling met 3 % ten opzichte van juni 2019 voornamelijk wegens de gezondheidscrisis) en voor 630 miljoen euro uit de activiteit Leven (een stijging met 13 % ten opzichte van juni 2019 als gevolg van de inning van aanzienlijke eenmalige premies).

De solvabiliteit bedroeg 177,4 % op eind juni 2020. Deze ratio houdt pro rata rekening met een voorzien dividend van 100 miljoen euro over het boekjaar 2020. De solvabiliteitsratio heeft relatief goed standgehouden in vergelijking met december 2019 (191 %), ondanks de druk op de financiële markten als gevolg van de COVID-19-crisis. Dit dankzij de diversificatie van onze investeringsportefeuille en een efficiënt activa-passivabeheer.

Door het vertrouwen in de fundamenten van de onderneming, haar financiële soliditeit en haar geboekte resultaten heeft Fitch in mei 2020 de IFS-rating A- (met stabiele outlook) bevestigd.

"Deze resultaten zijn opnieuw een bewijs van het succes van de strategische positionering en het vermogen van Ethias om zich aan te passen. Ze is de nr. 1 Direct, de nr. 1 Digitaal en leader in de Publieke Sector. Dit vertaalt zich in een aanbod van efficiënte en innovatieve verzekeringsoplossingen en -diensten, maar ook in de beschikbaarheid van een team van 1.800 medewerkers die dagelijks ten dienste van onze klanten staan.

Het is tevens een engagement ten aanzien van de samenleving in de ruime zin. In 2019 was Ethias winnaar van de Trofee voor Maatschappelijke Betrokkenheid. Tijdens de gezondheidscrisis heeft Ethias haar steun aan de Belgische samenleving versterkt: via tal van maatregelen voor de door de crisis getroffen klanten, maar ook via maatregelen ten voordele van de gezondheidszorg, het onderwijs, de sportverenigingen en de cultuursector.”

Philippe Lallemand, CEO

  • Enkele voorbeelden: zowel voor B2C- als B2B-klanten zijn uitzonderlijke maatregelen uitgerold, er is ondersteuning geboden voor de eerstelijnsactoren, er werd een burgerplatform voor wederzijdse hulp gelanceerd, er werden ecosystemen voor de publieke sector en rond gezondheid opgezet, er werden draagbare computers voor het onderwijs verdeeld evenals preventiekits voor sport- en cultuurinstellingen …

  • Ethias heeft ook een ambitieus "Carbon Strategy"-plan opgesteld om het bedrijf tegen 2030 koolstofneutraal te maken. Het plan, dat verder gaat dan de Europese Green Deal, bestaat uit drie fasen: onze emissies in 2020 compenseren, onze emissies vanaf 2025 met een derde verminderen en koolstofneutraliteit bereiken in 2030.

  • Bovendien blijkt uit een recente studie over loopbaantrends, uitgevoerd bij studenten Handelswetenschappen, Ingenieurswetenschappen en Rechten dat Ethias beschouwd wordt als een aantrekkelijke werkgever. Ethias kondigde tevens de aanwerving van niet minder dan 100 nieuwe werknemers in 2020 aan en rolt halftijds homeworken uit op lange termijn.
Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer