fr

Balans 2020: Ethias is op alle fronten aanwezig!

Resultaten die de prognoses overtreffen, een sterke maatschappelijke betrokkenheid met steun aan alle sectoren tijdens de crisis, een actieve deelname aan zowel federale als gewestelijke herstelplannen samen met overheidsinstellingen, de lancering van haar nieuwe merk “Flora” en de uitrol van een groepsstrategie: Ethias was in 2020 op alle fronten actief en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

KERNCIJFERS

 • Nettoresultaat (1): EUR 205 miljoen, een stijging met bijna 8 % ten opzichte van 2019
 • Operationeel resultaat van de activiteiten Niet-Leven: EUR 170 miljoen
 • Operationeel resultaat van de activiteiten Leven: EUR 64 miljoen
 • Incasso: EUR 2,73 miljard, een stijging met meer dan 2 % ten opzichte van 2019
 • Solvabiliteitsratio (2): 187 %
 • Dividenden: EUR 103 miljoen (onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering)

Focus op de resultaten 2020

Op 31/12/2020 bedraagt het nettoresultaat (1) 205 miljoen euro.

Het operationeel resultaat van de activiteiten Niet-Leven bedraagt 170 miljoen euro, wat een stijging met 39 miljoen euro is ten opzichte van 2019. Hoewel de COVID-19-crisis een impact op het incasso had, werd die impact gecompenseerd door een lagere schadelast, met name dankzij het milde weer en een daling van het aantal verkeersongevallen.

De activiteiten Leven zetten op hun beurt een operationeel resultaat van 64 miljoen euro neer, d.i. een lichte stijging ten opzichte van 2019.

Het totale incasso bedraagt 2,730 miljard euro, d.i. een stijging met 59 miljoen euro. Een zeer mooie prestatie dankzij de levensverzekeringen, die de gevolgen van de economische crisis n.a.v. COVID-19 compenseert.

De Solvency II-ratio bedraagt 187 %(2) na aftrek van het voorziene dividend van 103 miljoen euro. Dit is een uitstekend resultaat gezien de bijzonder moeilijke context van 2020. Ter verduidelijking: deze ratio wordt berekend volgens de standaardformule zonder gebruik te maken van overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering zal een dividend van 103 miljoen euro worden uitgekeerd, conform de voorwaarden in de nieuwe NBB-circulaire van januari 2021.

In mei 2020 bevestigde het agentschap Fitch Ratings de IFS-notering ("Insurer Financial Strength") van Ethias nv op ‘A-’, met een stabiele outlook. Het onderstreepte daarbij de sterke kapitalisatie, de goede rentabiliteit en het solide bedrijfsprofiel van de verzekeraar.

Steunverlening tijdens de crisis: een 4-fasenplan dat unaniem werd gewaardeerd

Vanaf het begin van de crisis heeft Ethias een breed steunplan opgezet dat kon rekenen op waardering bij zowel haar particuliere klanten als publieke collectiviteiten en op erkenning bij overheden en instanties. Een plan met 4 pijlers: bescherming van het personeel, bescherming van de klanten, bescherming van de onderneming en tot slot ondersteuning van de relance. Voor het geheel van genomen maatregelen heeft Ethias overigens een DECAVI-trofee mogen ontvangen.

Zo bood Ethias:

 • gratis dekkingsuitbreidingen om het zorgpersoneel en de duizenden vrijwilligers te verzekeren
 • de terugbetaling van bepaalde premies, van één maand huur en kortingen voor de autoverzekering en de annuleringsverzekering
 • steun aan de sport-, cultuur- en onderwijssector
 • innovatieve oplossingen (teleconsultaties, een hulp- en solidariteitsplatform voor burgers ...)
 • gratis professionele, psychosociale bijstand aan personeel, studenten en zelfstandigen
 • steun voor zelfstandigen en zkmo’s
 • het verzekeren van de vaccinatiecentra
 • financiële steun voor de federale en gewestelijke herstelplannen, samen met de openbare overheden

Een succes dat niet op toeval berust!

Als de verzekeringsmaatschappij ondanks de moeilijke context een dergelijk succes kent, is dat niet door toeval maar door een winnende combinatie:

 • een uniek businessmodel (de nr. 1 directe én digitale verzekeraar) waarmee zij performante en moderne oplossingen kan combineren met nabijheid en bevoorrecht contact met haar verzekerden. Haar distributiemodel zorgt ervoor dat iedereen een verzekering kan vinden, ongeacht het voorkeurskanaal van elke klant.
 • een leidende positie in verzekeringen voor lokale collectiviteiten dankzij honderd jaar expertise in het verzekeren van publieke collectiviteiten in het hele land.
 • een duidelijke visie en strategie die gericht zijn op waardecreatie via ecosystemen op cruciale domeinen, zoals gezondheid en vergrijzing, mobiliteit en openbare diensten.
 • een innovatiedynamiek
 • een duurzame investeringsstrategie
 • en tot slot een maatschappelijk engagement dat deel uitmaakt van haar bedrijfsmissie en gedragen wordt door haar 1.800 medewerkers.

En morgen? De kracht van een groep die innoveert en vooruitkijkt

De komende jaren zien er al even goedgevuld uit voor de 3e verzekeraar Leven & Niet-Leven van het land, die met de steun van haar dochterondernemingen (Ethias Services, NRB, Flora en IMA Benelux) een toonaangevende rol wil spelen, zowel in haar sector als in de relancedynamiek voor het land.

"Ik ben uiteraard erg trots op wat we jaar na jaar bereiken, dankzij ons unieke bedrijfsmodel, de blijvende inzet van onze 1.800 talenten, het vertrouwen van onze klanten en de steun van onze aandeelhouders: de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en de coöperatieve vennootschap EthiasCo, die de lokale collectiviteiten vertegenwoordigt.

2020 was in meer dan één opzicht een bijzonder jaar. Maar ik wil graag de nadruk leggen op de betrokkenheid en de veerkracht waarvan Ethias blijk heeft gegeven: vanaf het begin van de crisis hebben wij ons ingezet om onze collega's te beschermen en - waar en wanneer nodig - hulp te bieden aan onze verzekerden, de publieke collectiviteiten, de burgers en aan de vele sectoren in nood. De meest recente voorbeelden zijn de steunverlening aan zelfstandigen, het verzekeren van (de activiteiten in) de vaccinatiecentra en de financiële ondersteuning voor de herstelplannen van de federale en gewestelijke overheden. Deze acties tonen eens te meer aan dat maatschappelijke betrokkenheid echt in ons DNA verankerd zit.”

Philippe LALLEMAND, CEO

(1) Op basis van niet-geauditeerde BGAAP-rekeningen

(2) Driemaandelijkse beoordeling van de solvabiliteit in Q4 2020

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer