fr

Ethias: een Directiecomité op maat van haar ambities

Met de goedkeuring van zijn Raad van bestuur, en onder voorbehoud van het akkoord door de Nationale Bank, versterkt Philippe Lallemand, CEO van Ethias, het Directiecomité van de onderneming. Nieuwe leden zullen er heel binnenkort hun opwachting maken. Die versterking zal de versnelling in de ontwikkeling van de groep ondersteunen.

Toen hij aan het hoofd van Ethias kwam te staan, heeft Philippe Lallemand een beleid van continue transformatie ingezet. In dat kader worden vandaag nieuwe competenties toegevoegd aan het Directiecomité van de verzekeringsmaatschappij. Benoit Verwilghen, de huidige vice-CEO, neemt binnenkort de algemene leiding van EthiasCo op zich en Cécile Flandre gaat andere uitdagingen buiten de groep aan nu zij haar opdracht als CFO volledig heeft volbracht. Het vertrek van beiden bracht diverse top-level denkoefeningen met zich mee.

2021_11_CEO_001_R

"Sinds 2017 hebben we de strategische fundamenten, de missie en de waarden van de onderneming herzien. We hebben een ambitieuze strategie van ‘3 x nr. 1’ uitgestippeld: nr. 1 digitaal, nr. 1 direct en nr. 1 publieke sector. We hebben een groepsbenadering uitgebouwd en tevens onze brand purpose versterkt.

Voortbouwend op de successen die we sindsdien hebben behaald, en op de huidige troeven van de onderneming, zet Ethias haar koers vandaag verder vooruit. Dankzij een diversificatie van de profielen, een verjonging van het kader en de integratie van enkele nieuwe competenties moeten we de nieuwe uitdagingen met evenveel succes kunnen aangaan. We beschikken vandaag over geëngageerde en gemotiveerde personeelsleden en over financiële indicatoren die in het groen staan. Dat wordt trouwens bevestigd door het ratingagentschap Fitch, dat in het voorjaar een dubbele verhoging aan onze rating toekende met de upgrade naar ‘A, Positive Outlook’.

Het is duidelijk mijn wens om op deze sterke punten voort te bouwen zodat we de ontwikkeling van de strategische lijn voor de groep kunnen intensiveren, maar ook de digitalisering en de uitrol van nieuwe ecosystemen verder kunnen versnellen. En dit alles vanuit een fygitale aanpak die meer dan ooit ten dienste van de burgers staat.”

Philippe Lallemand, CEO van de Ethias-groep

Groepsstrategie, duurzaamheid en klantnabijheid: 3 prioriteiten centraal in de denkoefening

 • Wilfried Neven wordt de nieuwe Vice-CEO en neemt de sleutelrol van Chief Customer Experience Officer op zich. Hij zal instaan voor de commerciële ontwikkeling op alle markten. 

 • Aan Nicolas Dumazy, Chief Strategy & Data Officer, is de opdracht toevertrouwd om zowel de strategie van de Ethias-groep als innovatie én data verder te ontwikkelen. Aangezien ook maatschappelijke verantwoordelijkheid tot zijn bevoegdheden behoort, zal hij de ESG-aspecten (Environmental, Social & Governance) op alle niveaus van de groep trachten te versterken. 

 • Om de digitale transformatie te versnellen, rekent Ethias op Izabella Molnar, die zopas werd aangeworven als Chief Digital Transformation Officer. Zij zal de IT-pijler aansturen en daarbij de transformatie en digitalisering van de onderneming voortzetten. 

 • De wens om de klant steeds centraal te stellen, uit zich ook in veranderingen op het vlak van de Back Office. Zo zal Luc Kranzen als Chief Claims & Delight Officer instaan voor de ontwikkeling van customer delight in alle directies Claims. 

Versterking van de controle en van het investeringsbeleid

Voortbouwend op de uitstekende resultaten van de onderneming wordt het Directiecomité ook versterkt qua optimalisering van de beheerscontrole, de uitgaven en de budgetten met de komst van Maryline Serafin als Chief Financial Officer

Het activabeheer zal op zijn beurt worden verzekerd door Joris Laenen, een andere nieuwkomer in het Directiecomité. Als Chief Investment & Life Officer zal hij ook instaan voor de ontwikkeling van de activiteit “Leven”. 

De functie van Chief Risk Officer blijft in handen van Benoît-Laurent Yerna, die deze opdracht reeds met brio vervulde.

"Met deze nieuwe samenstelling word ik omringd door een solide en gemotiveerde ploeg die klaarstaat om de uitdagingen van de komende jaren aan te gaan", aldus de CEO.  

Voorts zullen Maryline Serafin en Wilfried Neven toetreden tot de raad van bestuur van Ethias nv als uitvoerende bestuurders, onder voorbehoud van bekrachtiging door de algemene vergadering. In de raad zal voortaan ook Claude Melen als onafhankelijke bestuurder zetelen. Zij zal er Philippe Donnay vervangen, die op 29 oktober plotseling kwam te overlijden.

Vier nieuwe directeurs: een portret

Izabella Molnar

2021_11_CDTO_R

Izabella Molnar kent de verzekeringssector goed! Zij was hoofd van de business unit Bank & Verzekering bij Gfi Belux, Senior Director Financial Services bij Capgemini en Managing Director bij Accenture. Izabella beschikt dan ook over ruime ervaring in het aansturen van transformaties, het rentabiliseren van IT-oplossingen en het ontwikkelen van nieuwe business. Izabella is zowel een inspirerende als resultaatgerichte leidinggevende die zeer toegewijd is in alles wat ze doet. 

 

Maryline Serafin

2021_11_CFO_R

Maryline Serafin heeft een master in Business Administration en was actief in verschillende interne en externe auditfuncties. Daarna werd zij hoofd van het Centraal Inspectieteam bij de FSMA. Eind 2018 trad Maryline in dienst bij Ethias als hoofd van de interne audit. Sinds kort assisteert ze het team van het secretariaat-generaal, waar ze instaat voor de follow-up van strategische dossiers voor de CEO. Maryline hecht veel belang aan respect voor anderen. Zij onderscheidt zich door haar teamgeest, hoge streefnormen en grote welwillendheid. Het is in diezelfde geest dat zij haar nieuwe functies zal opnemen.

Nicolas Dumazy

2021_11_CSDO_R

Nicolas Dumazy heeft een master in economische en handelswetenschappen en volgde een opleiding in verzekeringsmanagement. Hij kent de Ethias Groep goed. Zo vervulde hij verschillende managementfuncties alvorens hij in 2017 hoofd van het Corporate Office werd, en in 2019 Chief Strategy & Data Officer. Nicolas staat erom bekend altijd vooruit te kijken naar nieuwe oplossingen met een maatschappelijke inslag. Zijn collega's waarderen zijn strategische visie, zijn methode gebaseerd op een sterke werkethiek en collectieve intelligentie (co-creatie) en zijn waarden, waarin het menselijke aspect centraal staat.
 

Joris Laenen

2021_11_CILO_R

Joris Laenen trad in maart 2019 in dienst bij Ethias als Head of Asset Management. Het grootste deel van zijn carrière was Joris actief op de financiële markten, waaronder enkele jaren als CEO van Belfius Investment Partners, een onderneming die instaat voor het beheer van beveks en beleggingsfondsen. Joris is afkomstig uit Geel en volgde een opleiding in economie/geschiedenis. Hij heeft een grote belangstelling voor de politieke en economische actualiteit. Hij is een pragmatisch en resultaatgericht persoon op wie de directies Leven en Investeringen zullen kunnen rekenen. 

 

Het nieuwe Directiecomité zal als volgt zijn samengesteld:

 • Philippe Lallemand, CEO en uitvoerend bestuurder van Ethias nv en Voorzitter van de Raad van Bestuur van NRB, dochteronderneming rond IT & Technology van de groep. 

 • Wilfried Neven, Vice-CEO, Chief Customer Experience Officer 
  en uitvoerend bestuurder van Ethias nv

 • Nicolas Dumazy, Chief Strategy & Data Officer

 • Luc Kranzen, Chief Claims & Delight Officer

 • Joris Laenen, Chief Investment & Life Officer

 • Izabella Molnar, Chief Digital Transformation Officer

 • Maryline Serafin, Chief Financial Officer en uitvoerend bestuurder van Ethias nv

 • Benoît-Laurent Yerna, Chief Risk Officer en uitvoerend bestuurder van Ethias nv

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer