fr

Partnerschap tussen Ethias en Masana: 8 gezondheidsorganisaties testen e-Health oplossing voor thuiszorg

Innovatie, dienstverlening en menselijkheid: drie essentiële onderdelen uit de kernopdracht van Ethias ontmoeten elkaar in haar partnerschap met Masana. Dit Belgische bedrijf biedt een antwoord voor het toenemende aantal chronisch zieken en voor de vergrijzing. Zo laat de e-Healthoplossing van Masana zorgbehoevenden langer in hun vertrouwde omgeving doorbrengen.

Vandaag komen, samen met Ethias en Masana, 8 zorgverleners samen om het startschot te geven voor het testen van de oplossing: ziekenhuizen CHR Citadelle, Clinique André Renard, CHwapi, EpiCURA, centra voor thuiszorg CSD en ASD en centra voor telehulp Solidaris en Vitatel.

Welzijn van mensen centraal dankzij innovatieve diensten

Het welzijn van de mens en zijn gemoedsrust staan centraal bij alles wat Ethias doet. Daarom gaat Ethias verder dan verzekeren en zet zij sterk in op innovatieve diensten die het leven van haar klanten vergemakkelijken en die helpen de uitdagingen van morgen aan te gaan. Masana past perfect in deze benadering omdat patiënten kunnen herstellen in het comfort van hun eigen huis met hun dierbaren en ouderen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Meer comfort voor wie verzorging nodig heeft én voor de verzorgenden

Zowel chronisch zieken, personen die revalideren na een ziekenhuisopname als ouderen kunnen baat hebben bij de oplossing van Masana. Het platform verbindt namelijk, via een eenvoudige applicatie, de verschillende zorg- en dienstenorganisaties met de patiënt. Zo kan de coördinatie en het toezicht op zorgbehoevende personen thuis worden geoptimaliseerd.

Met behulp van hun gezondheidsagenda kunnen ze onder meer de vitale parameters delen, teleconsultaties organiseren, informatie uitwisselen via het digitale notitieboekje of de inname van geneesmiddelen registreren en opvolgen.

Het welzijn van de patiënt en van zijn verzorgenden staat hierbij dus centraal, maar ook voor de betrokken zorg- en dienstverleners zal Masana het werk vereenvoudigen.

Nicolas DUMAZY — Chief Strategy & Data Officer (Ethias): "Dit nieuwe partnerschap past in onze innovatiestrategie, en meer specifiek op het vlak van gezondheid. Dankzij onze samenwerking met Masana zullen we een dienst kunnen aanbieden die beantwoordt aan de specifieke behoeften van de sector. Ethi'Hub, onze incubator voor ideeën om in reële behoeften van burgers te voorzien, staat permanent open voor nieuwe innovatieve partners. Deze actie sluit ook aan bij ons engagement om een maatschappelijk verantwoorde Belgische speler te zijn en bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (de SDG’s) van de Verenigde Naties, meer bepaald de SDG inzake Gezondheid en welzijn op elke leeftijd.

8 gezondheidsorganisaties testen Masana gedurende 6 maanden

Acht organisaties zullen het door Masana ontwikkelde platform testen: ziekenhuizen CHR Citadelle, Clinique André Renard, CHwapi, EpiCURA, centra voor thuiszorg CSD en ASD en centra voor telehulp Solidaris en Vitatel. Via die organisaties willen Ethias en Masana ongeveer 250 patiënten bereiken om de oplossing te testen.

Ethias neemt deel aan de financiering van de tests: van de coördinatie tot de levering van materiaalkits.
De gegevens van de patiënten worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en gedeeld met het Waalse Gezondheidsnetwerk (Réseau Santé Wallon). Ethias heeft hier geen toegang toe.

Nadat de acht organisaties de oplossing geëvalueerd hebben, maken Ethias en Masana de balans op en bekijken ze of ze een samenwerking op lange termijn zullen aangaan. In dat geval zal Ethias Masana opnemen in haar dienstenaanbod.

Dr. Guillaume D'HOEN — Adjunct-Hoofdgeneesheer, Adviseur bij de Medische Directie (CHR Citadelle): "Via dit pilootproject voor telemonitoring blijft het CHR Citadelle (Luik) inzetten op innovatieve projecten om de patiëntervaring verder te verbeteren. In dit geval is het de bedoeling een snellere terugkeer naar de thuisomgeving mogelijk te maken en tegelijk een hoogkwalitatieve follow-up te garanderen.”

Dr. Florence HUT - Medisch Directrice (CHwapi): "Vanuit onze ervaring met telemonitoring voor de thuisopvolging van Covid+ patiënten vonden we het belangrijk om op die knowhow voort te bouwen en dit type benadering ook voor andere ziekten aan te bieden. Zo zullen we dus op afstand een cohort van patiënten met ernstige astma opvolgen.”

Marc DE PAOLI - Algemeen Directeur (CSD Luik en Clinique André Renard): "CSD Luik heeft zich onmiddellijk aangesloten bij het project van Ethias/Masana, dat duidelijk past in haar missie voor de thuisbegeleiding van patiënten. Het project beantwoordt aan hun wens om in alle veiligheid thuis te kunnen verblijven.”

Dr. Wissam BOU SLEIMAN - Hoofdgeneesheer EpiCURA Ath en Adjunct Medisch Directeur (EpiCURA): "Innovatie zit in het DNA van EpiCURA en komt tot uiting in de projecten ten dienste van onze patiënten. Een follow-up 2.0, dichtbij en op maat, voor onze toekomstige moeders en in het bijzonder voor risicozwangerschappen leek ons essentieel voor dit pilootproject. De teams van onze twee kraamafdelingen zijn overtuigd van de meerwaarde van deze telemonitoring voor de preventie van obstetrische, foetale en maternale risico's.”

Stéphane BELIN - Directeur (Vitatel): "Bij Vitatel zijn we van mening dat ‘telezorg’ een oplossing is die een aanvulling vormt op ons aanbod van diensten om personen thuis te helpen die hun autonomie verliezen. Deze tools maken een persoonlijke begeleiding mogelijk en bevorderen een continuüm van zorgverstrekking tussen de verschillende partijen. Voor de patiënt geeft het een beter inzicht in zijn ziekte en ‘empowerment’ bij zijn behandeling.”

Klik hier voor meer info over het ecosysteem van Masana - “There is no place like home

Klik hier voor meer info over Ethi'Hub, de ideeënincubator van Ethias.

 

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer