fr

Oprichting van het Ethias Impact Fund

EIF

Trots kunnen we jullie de oprichting van het “Ethias Impact Fund” aankondigen. Met dit fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, willen we onze filantropische of liefdadigheidsacties op een impactvolle, neutrale en menselijke manier activeren. 

Het fonds wordt als het ware de "gewapende arm" van de Sustainability”-strategie die Ethias op sociaal vlak wil uitrollen. De opdracht van het fonds is tweeledig: enerzijds structuur geven aan het filantropiebeleid van Ethias (financiële giften) en anderzijds een uitgebreid netwerk van partnerships op het terrein ontwikkelen, met het idee dit netwerk te activeren en aan te wenden voor “double-impact” acties in de samenleving. Ethias zal niet alleen financiële middelen, maar ook tijd en deskundigheid ter beschikking stellen.

In lijn met de Sustainability-strategie zal het fonds tijdens de eerste drie jaren voorrang geven aan de ondersteuning van projecten of verenigingen die verband houden met de volgende thema's:

1. Strijd tegen kinderarmoede

2. Gezondheid & milieu (waaronder bescherming van de natuur, van de biodiversiteit, van dieren ...).

Deze steun zal voornamelijk worden verleend via projectoproepen (zoals bij de “Ethias Youth Solidarity Awards” in de strijd tegen armoede).

Het Beheerscomité

Het Beheerscomité, benoemd door de Raad van Bestuur van de Stichting, bestaat uit 5 personen: Bruno Vanobbergen (voorzitter), Françoise Pissart (vertegenwoordigster van de Koning Boudewijnstichting), Lucie Dewert, Bénédicte Passagez en Alain Flas (vertegenwoordigers van Ethias).

Bruno Vanobbergen werd als voorzitter gekozen voor zijn expertise in de strijd tegen kinderarmoede en zijn kennis van de verenigingswereld. Bovendien deelt hij de menselijke waarden van Ethias. ​​​​​​​

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer