fr

Ethische Investeringscode

Ethias publiceert haar ethische investeringscode 2020.

Ethias is al 100 jaar een belangrijke speler op het gebied van verzekeringen in België en heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) altijd al toegepast op haar activiteiten.

"Als nr. 1 verzekeraar van de openbare collectiviteiten hanteert Ethias een strikte, ethische en transparante aanpak in het beheer van haar financiële activa (+/- € 18 miljard). Ethias is een verantwoorde investeerder en vindt het haar plicht om de langetermijnbelangen van haar verzekerden te behartigen. Deze visie is van cruciaal belang in het beheer van dossiers zoals de wettelijke en aanvullende pensioenen", legt Cécile Flandre, Chief Financial Officer uit.

Naar jaarlijkse gewoonte heeft Ethias zopas haar ethische investeringscode, die van toepassing is op alle directe investeringen, geactualiseerd.

Voor de versie van 2020 heeft Ethias beslist zich te houden aan de uitsluitingscriteria van de "Towards sustainability"-norm, ontwikkeld op initiatief van Febelfin.

Concreet zal Ethias niet langer investeren in bedrijven die te veel broeikasgassen uitstoten noch in bedrijven die actief zijn in de winning van conventionele olie en gas (fossiele brandstoffen), niet-conventionele olie en gas (teerzanden en olieschalie) en in de productie van niet-duurzame elektriciteit.

Anderzijds heeft Ethias beslist om haar investeringen in green bonds te verhogen om de energietransitie te financieren.  Zo heeft zij met name beslist om meer te investeren in groene obligaties en duurzame infrastructuurprojecten.

Deze initiatieven liggen in het verlengde van de Europese "Green Deal" die de Europese Commissie in december heeft voorgesteld en die Europa in de richting van een groenere manier van functioneren moet duwen, waardoor het een voorloper wordt in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Klik op de cover om deze te downloaden (pdf-formaat).

 

  • cq5dam.thumbnail.319.319.png ETHISCHE INVESTERINGSCODE
Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer