fr

Inleiding

Door middel van haar Sociaal-ethische code en haar duurzaam Onkoopbeleid drukt Ethias haar wil uit om, op het vlak van de arbeidsrelaties, haar verbondenheid te herbevestigen aan de waarden die aan de basis liggen van de sociale economie. Dit laatste streeft naar een verzoening tussen winstgevende economische activiteit en sociale politiek gericht op het welzijn van de mens, die alle voorrang krijgt.

 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Duurzaam Inkoopbeleid
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Sociale Ethische Code

Investeringen

De strategie duurzame verantwoord en investeren is afgestemd op de strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van Ethias. In het kader van haar financiële beleggingen wil Ethias de langetermijnbelangen van haar verzekerden en van de samenleving in ruime zin behartigen.

 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Beleid voor Duurzaam en Verantwoord Investeren
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Ethische Investeringscode

Milieu

De activiteiten van Ethias zijn van nature weinig vervuilend. Het MVO-plan van Ethias integreert evenwel een ambitieuze ecologische strategie om een concreet antwoord te bieden op de klimatologische uitdagingen. De onderneming wil werken aan haar globaal gedrag en al haar stakeholders aansporen tot een duurzame handelwijze.

 • cq5dam.thumbnail.319.319.png CO2 Certificate for Ethias’ participation in the Zambia’s agroforestry project
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Ethias CO2 Neutral Certificate
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Berekening van de koolstofvoetafdruk 2020

Social & Governance

Vanuit haar bedrijfswaarden en haar streven naar solidariteit en sociale vooruitgang wil Ethias haar sociale, maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid ten volle opnemen.

Deze aanpak sluit aan bij haar engagementen inzake duurzame ontwikkeling, streven naar welzijn voor eenieder en verbeterde levenskwaliteit. Zij richt zich daarbij tot al haar stakeholders.

 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Charter van de Diversiteit
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Integriteitsbeleid
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Engagement van Ethias in de Sociale Economie
 • cq5dam.thumbnail.319.319.png Deontologische Code
Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer