fr

Ethische investeringscode

Ethias is al 100 jaar een belangrijke speler op het gebied van verzekeringen in België en heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) altijd al toegepast op haar activiteiten.

"Als de nr. 1 verzekeraar van de openbare collectiviteiten hanteert Ethias een strikte, ethische en transparante aanpak in het beheer van haar financiële activa (+/- € 18 miljard). Ethias is een verantwoorde investeerder en vindt het haar plicht om de langetermijnbelangen van haar verzekerden te behartigen. Deze visie is van cruciaal belang in het beheer van dossiers zoals de wettelijke en aanvullende pensioenen", legt Cécile Flandre, Chief Financial Officer, uit.

Naar jaarlijkse gewoonte heeft Ethias zopas haar ethische investeringscode, die van toepassing is op alle directe investeringen, geactualiseerd. Het gaat om twee lijsten van verboden bedrijven en landen. Naast het uitsluiten van de wapen-, steenkool- en tabakssector houdt deze code ook rekening met de ESG-criteria (Environment/milieu, Social/maatschappij en Governance/bestuur) om deze lijsten te bepalen.

De lijst van uitgesloten bedrijven omvat ondernemingen die niet in lijn zijn met de tien principes van het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties voor de rechten van de mens, het recht op arbeid, milieu en corruptiebestrijding en/of die betrokken zijn bij (controversiële of conventionele) bewapening en/of steenkool en/of tabak.

Bij de lijst van uitgesloten landen worden twee begrippen in aanmerking genomen voor overheidsobligaties:

  • de fiscaal voordelige landen zoals bedoeld in het Wetboek van de inkomstenbelastingen
  • de landen met de laagste naleving van de internationale normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en milieubescherming.

De methodologie en reikwijdte van de code evolueren voortdurend om zo in te spelen op de maatschappelijke tendensen. 

Klik op de cover om te downloaden.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer