fr

Human Interest

file

Ready to Ride

Bent u motorrijder met een rijbewijs A, A2 of A1? En wil u uw rijkunsten bijschaven? Dan is Ready to Ride iets voor u! Ready to Ride is een dagopleiding waarin u uw motor beter leert beheersen en leert veiliger de baan opgaan. Op het einde van de lesdag kan u gevaarlijke situaties beter inschatten. Als Ethias-motorcliënt krijgt u bovendien een mooie korting op de inschrijving.

file

AWSR

Ethias hecht veel belang aan preventie en in het bijzonder aan verkeersveiligheid. Om die reden steunt Ethias het Waalse Agentschap voor de Verkeersveiligheid (AWSR).
file

Article 27

Sinds meer dan 10 jaar steunt Ethias de vzw "Article 27". Deze vereniging heeft als doel de toegang tot en deelname aan culturele evenementen te vergemakkelijken voor personen in een moeilijke sociale of economische situatie.
file

CRECCIDE

Creccide, het Regionaal en Communautair Kruispunt voor Burgerschap en Democratie, is een vzw (opgericht in 1998) voor vorming rond verantwoordelijk burgerschap en voor de promotie van democratische waarden. Creccide ligt aan de basis van vele projecten, waaronder de kindergemeenteraden, en organiseert opleidingen voor duizenden leerkrachten over bovenvermelde thema's.
file

Fédémot

FEDEMOT is een vzw opgericht in 1999 door motorrijders die veiligheid en mobiliteit voor alle weggebruikers, en jongeren in het bijzonder, hoog in het vaandel voeren. FEDEMOT is lid van de Waalse Hoge Raad voor Verkeersveiligheid en van het Waalse Agentschap voor de Verkeersveiligheid.
file

Houtopia, een kinderwereld

Houtopia is een ambitieus project dat zijn steentje wil bijdragen tot de sensibilisering voor de Rechten en Plichten van het Kind. Binnen een ruimte van ontdekkingen, verwondering en sensibilisering voor de echte waarden van het kind-zijn verkent Houtopia diverse grote thema’s zoals “gezondheid”, “veiligheid”, “milieu” en “tolerantie”, enz. Reeds vele jaren werken Houtopia en Ethias samen rond preventie.
file

Het Rode Kruis

Ethias en het Rode Kruis van België hebben een langetermijnpartnership afgesloten voor maatschappelijke steunverlening in het algemeen en voor steun aan de "sociale kruideniers" in het bijzonder. Naast globale financiële steun nodigt Ethias haar regionale kantoren uit om via o.a. inzamel- en visibiliteitsacties hun steentje bij te dragen aan de sociale kruidenier van hun regio. Een aantal sportpartners van Ethias nemen eveneens deel aan dit project. Ethias stelt haar knowhow ook ten dienste in de middelen die worden gebruikt voor de communicatie rond de sociale kruideniers.

file

Mnéma

Sinds 1994 werkt de vzw "Les Territoires de la Mémoire" als opvoedingscentrum rond pedagogie en tolerantie om haat en leugens tegen te gaan. Ethias steunt actief het project “Cité Miroir”. Deze locatie, in beheer van de vzw Mnéma, omvat een studie- en documentatiecentrum dat tevens kan fungeren als tentoonstellings-, ontmoetings-, theater- en concertruimte. Het streefdoel: een trefpunt zijn voor vorming, overleg en cultuur om zo een intellectuele brug te bouwen tussen verleden, heden en toekomst.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer