Jobs  |  EU  |  FR  |  NL
verzekering
verzekering particulierenverzekering ondernemingenverzekering collectiviteiten
My Ethias
Over Ethias
Ons beter leren kennenOnze waardenOnze partnersEthias steuntPublicatiesWerken bij Ethias
  Jaarverslagen en ondernemingsbrochure    Persberichten    Corporate film    Memorandum    Ethische Investeringscode  
Persberichten
Terug naar de lijst
07/06/2007 - Onderwerp: de collectieve hospitalisatieverzekering van het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

De premieverhoging, die Ethias in overleg met de collectieve verzekeringsnemer vanaf 1 september 2007 zal doorvoeren, kon rekenen op de nodige aandacht in de media.

Ethias is zich uiteraard ervan bewust dat deze premieverhoging substantieel is, maar benadrukt dat de aanpassing van de tariefvoorwaarden beantwoordt aan de ontegensprekelijke realiteit van de negatieve resultaten van deze verzekering en haar bekommernis om deze sociale activiteit in de toekomst te kunnen blijven aanbieden.

Vermits deze aanpassing voornamelijk tot ongerustheid van de groep 65-plussers heeft geleid, zal Ethias via een apart schrijven deze klanten individueel inlichten over de mogelijkheden die Ethias hen biedt:

  • de zeer uitgebreide waarborgen van de huidige polisvoorwaarden behouden met de mogelijkheid tot gratis gespreide premiebetaling (driemaandelijks of halfjaarlijks);
  • overschakelen naar een goedkoper individueel verzekeringsproduct met weliswaar een minder uitgebreide verzekeringsdekking maar desondanks met een zeer volledige dekking bij ziekenhuisopname in een tweepersoonskamer.

In deze categorie van individuele verzekeringsproducten stelt Ethias twee keuzes voor:

  • Medi-Plus met een actuele jaarpremie van 380 euro (vanaf 65 tot en met 69 jaar) en 430 euro (vanaf 70 jaar);
  • Medi-Basis met een actuele jaarpremie van 132 euro (vanaf 65 tot en met 69 jaar) en 195,80 euro (vanaf 70 jaar).

De volledige tekst en uitleg over deze twee alternatieve verzekeringsformules vindt men terug op de website www.ethias.be onder de rubriek van de particuliere verzekeringen van het gezin.

Ethias benadrukt dat de verzekerden steeds de mogelijkheid hebben gehad om over te schakelen naar deze alternatieve verzekeringsformules.

Werken bij Ethias
Vul nu online je volledige CV in. Meer weten...
Publicaties
Jaarverslagen en ondernemingsbrochure
Persberichten
Corporate film
Ethische Investeringscode
Een verantwoordelijke onderneming
Ethias ontwikkelt een meerjarenplan voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Meer weten...
Onze leveranciers
Ethias volgt een welomschreven en specifiek aankoopbeleid. Meer weten...