Jobs  |  EU  |  FR  |  NL
verzekering
verzekering particulierenverzekering ondernemingenverzekering collectiviteiten
My Ethias
Over Ethias
Ons beter leren kennenOnze waardenOnze partnersEthias steuntPublicatiesWerken bij Ethias
  Jaarverslagen en ondernemingsbrochure    Persberichten    Corporate film    Memorandum    Ethische Investeringscode  
Persberichten
Terug naar de lijst
09/12/2010 - Ethias vermindert haar CO2-voetafdruk met 37 procent


Naast haar maatschappelijk verslag publiceert Ethias ook haar CO2-rapport. Centraal in dit verslag staat de CO2-voetafdruk van de onderneming (berekend door CO2logic). Onze CO2-afdruk – of koolstofvoetafdruk – is de hoeveelheid koolstofdioxide die de onderneming uitstoot. De berekening van dit verbruik helpt ons de beste strategieën/oplossingen te bepalen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Tussen 2007 en 2009 verkleinde Ethias haar CO2-voetafdruk met 37 %.

Globale uitstoot 2007: 7661 ton CO2 of 4,3 ton per personeelslid
Globale uitstoot 2009: 4809 ton CO2 of 2,7 ton per personeelslid

De verdeling kan als volgt worden opgemaakt:

 • 60 % vervoer: beroepsmatige verplaatsingen, maar vooral verplaatsingen thuis-werk
 • 40 % gebouwen: verwarming (gas) en airco

Acties en initiatieven

Deze daling in uitstoot is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de volgende elementen:

 • De overstap naar groene stroom voor alle sites (daling met 2 349 ton CO2)
 • De vermindering van de emissies gekoppeld aan dienstvoertuigen (daling met 21 %: 1114 ton CO2 ten opzichte van 1514 ton CO2 in 2007)
 • De energieverbetering van de installaties:
  • Daling in het globale elektriciteitsverbruik met 7 % over 2 jaar
  • Daling in het globale gasverbruik (verwarming) met 8 % terwijl de winter strenger was in 2009 dan 2007 (2212 gradendagen in plaats van 1963 gradendagen in 2007)*

Toekomstige pistes

Er bestaan andere manieren om deze emissies verder te doen dalen:

 • De verplaatsingen vertegenwoordigen maar liefst 60 % van de emissies. Er zijn talrijke pistes om deze impact te verminderen: carpooling, eco-rijstages, regelmatige controle van de bandendruk (te weinig druk = stijging van het brandstofverbruik), aanmoediging om “schone” voertuigen te gebruiken ...
 • Sensibiliseringscampagne rond REG (rationeel energiegebruik)
 • Invoering van een energie-audit
 • Opvolging en versterkt dynamisch beheer van het verbruik van de installaties...

Tot slot

 • De emissies werden berekend voor de sites van Luik, Alleur, Hasselt en Namen
 • De CO2-rapporten (fiscaal jaar 2007 en 2009) werden opgesteld door CO2logic
 • 1 ton CO2 =
  • 3 maanden verwarming (350 liter stookolie)
  • 10 000 km afgelegd door een VW Golf Blue Motion
  • 1 vliegtuigreis H/T Brussel/Marrakech

* Graaddagen: maat van het verschil tussen de gemiddelde temperatuur van een bepaalde dag ten opzichte van een referentietemperatuur en die de warmtebehoefte uitdrukt. Het begrip graaddag werd ingevoerd om de hoeveelheid warmte verbruikt door een gebouw te kunnen bepalen over een bepaalde verwarmingsperiode en om vergelijkingen te maken tussen de gebouwen die in verschillende klimaatzones liggen.

Wat is een koolstofvoetafdruk?

De klimaatverandering is een van de grootste milieuproblemen waarmee de mensheid ooit is geconfronteerd. Bij menselijke activiteiten komen stoffen vrij die het broeikaseffect versterken en een invloed hebben op het klimaat. Het gaat dan vooral om koolstofdioxide ofwel CO2 (uit verbranding van fossiele brandstoffen), methaan of CH4 (uit aardgaswinning, transport en landbouw) en distikstofoxide of N2O (vooral uit de landbouw).

Vandaag is onze energievoorziening voor het grootste deel gebaseerd op het verbranden van fossiele brandstoffen zoals petroleum, kolen en aardgas. Bij de productie, het transport en het gebruik van deze fossiele brandstoffen komt zowel koolstofdioxide als methaan vrij.

De koolstofvoetafdruk is een maat voor de uitstoot van broeikasgassen die samengaat met een bepaalde consumptie, een product, een bedrijf, een regio of een land.

Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare vertrouwensrelatie met haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, met de ondernemingen en met de particulieren.
Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect voor haar fundamentele waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid.

Werken bij Ethias
Vul nu online je volledige CV in. Meer weten...
Publicaties
Jaarverslagen en ondernemingsbrochure
Persberichten
Corporate film
Ethische Investeringscode
Een verantwoordelijke onderneming
Ethias ontwikkelt een meerjarenplan voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Meer weten...
Onze leveranciers
Ethias volgt een welomschreven en specifiek aankoopbeleid. Meer weten...